fbpx
Työoikeutta, osa I: Työsopimus työelämän perussopimuksena

Työoikeutta, osa I: Työsopimus työelämän perussopimuksena

Olemme havainneet jatkuvasti kasvavaa tarvetta työoikeudelliselle neuvonnalle. Sekä työnantajat että työntekijät ovat lähestyneet meitä, jokainen luonnollisesti omista näkökulmistaan. Eikä meidän ole vaikea ymmärtää miksi. Vaikka työoikeus on yksi meitä kaikkia...
Perimysjärjestyksen tietopaketti

Perimysjärjestyksen tietopaketti

Perimysjärjestys kertoo, kuka perii omaisuuden. Perinnönjättäjä voi muuttaa laissa säädettyä perimysjärjestystä tekemällä testamentin. Rintaperillisillä on kuitenkin aina oikeus saada itselleen puolet siitä perintöosasta, jonka he saisivat, jos testamenttia ei olisi....
Kuka saa lukea työsähköpostini?

Kuka saa lukea työsähköpostini?

Törmään yhä useammin sekä työnantajan että työntekijän erillisiin kysymyksiin siitä, mitä pitäisi sopia työsähköpostin käytöstä ja myös sen sulkemisesta työsuhteen päättyessä sekä näihin liittyvistä ratkaisuista. Olen myös omakohtaisesti joutunut miettimään tätä asiaa...