Hankala kuolinpesän osakas

Hankala kuolinpesän osakas

Kuolinpesän osakkaat voivat hallita kuolinpesää yhdessä, jolloin kyseessä on kuolinpesän yhteishallinto. Tällöin osakkaiden on yhteistuumin hoidettava kuolinpesän asioita ja tehtävä päätökset yhteisymmärryksessä. Perinnönjaosta olisi päästävä osakkaiden kesken myös...
Riidelläänkö kuolinpesässä?

Riidelläänkö kuolinpesässä?

Onko kuolinpesän asioiden hoidossa tai jakamisessa erimielisyyttä? Erimielinen kuolinpesä Kuolinpesän osakkaiden kesken saattaa syntyä kitkaa asioiden hoitamisesta ja kuolinpesän jakamisesta. Erimielisyyttä saattaa syntyä omaisuuden arvonmäärityksestä ja jakamisesta....