Hankala kuolinpesän osakas

Hankala kuolinpesän osakas

Kuolinpesän osakkaat voivat hallita kuolinpesää yhdessä, jolloin kyseessä on kuolinpesän yhteishallinto. Tällöin osakkaiden on yhteistuumin hallinnoitava kuolinpesää ja tehtävä päätökset yhdessä. Lisäksi perinnönjaosta olisi päästävä yhteisymmärrykseen. Mikäli...