fbpx

Esimerkki:

Ystäväni ja hänen veljensä perivät isänsä. Äiti eli leski elää yhä. Vanhemmilla ei ollut testamenttia.

Kysymys:

Voiko leski pitää pesän jakamattomana hallinnassaan siten, että perilliset saavat hallintaoikeusvähennyksen koko perinnöstä, johon kuuluu kaksi eri kiinteistöä – omakotitalo ja kesämökki? Vai saavatko he verovähennyksen vain asunnosta, johon leski jää asumaan?

Vastaus:

Hallintaoikeusvähennys – siis verovähennys- ei koske tässä tapauksessa koko perintöä eli käytännössä kesämökkiä.

Hallintaoikeuteen liittyvä verovähennys tehdään perilliselle tulevan omaisuuden arvosta siltä osin kuin hallintaoikeus koskee laissa tarkoitettua lesken asumissuojan kohteena olevaa asuntoa ja kodin irtaimistoa.

Muun omaisuuden hallinta vaikuttaa perintöveroon vain, jos hallintaoikeus on määrätty testamentissa.

Eloonjäänyt puoliso saa pitää jakamattomana hallinnassaan puolisoiden yhteisen kodin tai muun jäämistöön kuuluvan eloonjääneen puolison kodiksi sopivan asunnon (asumissuoja), jos kodiksi sopivaa asuntoa ei sisälly eloonjääneen puolison varallisuuteen. Yhteisessä kodissa oleva tavanmukainen asuntoirtaimisto on aina jätettävä jakamattomana eloonjääneen puolison hallintaan.

Kuolinpesä voi kyllä jäädä kokonaisuudessaan lesken hallintaan osakkaiden suostumuksella. Perillisten perintöveron verohuojennusoikeuteen vaikuttaa vain laissa säädetty (lesken asumissuoja) tai testamentilla määrätty hallintaoikeus.

Vinkki:

Verohuojennusten optimoimiseksi olisi kannattanut tehdä testamentti, jolla omistusoikeuden saavat lapset ja leski saa käyttö- ja hallintaoikeuden omaisuuteen.

Artikkelin laati Lakimies Tuula Rainto, Lakiasiaintoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090. Voit tutustua hinnastoomme tästä.Artikkelia päivitetty 3.11.2020

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset:
Pienennä perintöveroa testamentilla
Perintösuunnittelu
Perinnöttömäksi tekemisestä

 

Varaa ilmainen alkukartoitus

 

Tee ilmainen tilanneanalyysi

 

Avatar

Lakimies Tuula Rainto, Lakiasiaintoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090