fbpx

Perunkirjoitus

 

Lakiasiaintoimisto Amos auttaa tekemään perunkirjoituksia. Toimimme pääasiallisesti pääkaupunkiseudulla.
Perunkirjoituksessa lakimiehen käyttö on suositeltavaa, sillä huolellisesti laaditulla perunkirjoituksella voidaan estää epätoivottuja veroseuraamuksia sekä ongelmia myöhemmässä kuolinpesän jakamisessa.

Perunkirjoituksen hinta alk. 540 €
Sisältää:

 • Alkuneuvottelu
 • Perukirjan laatiminen
 • Perunkirjoitustilaisuus toimistossamme
 • Perukirjan toimittaminen viranomaisille
 • Aikaa vievissä toimeksiannoissa käytetään tuntiveloitusta
 • ALV:n
Varaa ilmainen alkukartoitus Soita 010 299 5090

 

Perunkirjoitus on samalla vainajan viimeinen veroilmoitus ja pohja perikunnan tulevalle perintöverotukselle ja perinnönjaolle.

 

 

 

Tuula Rainto

Tuula Rainto, Lakimies
[email protected], p. 045 111 5577

”Isoäitini perunkirjoitus valmistui nopeasti. Työnjako oli sellainen, että itse keräsin virkatodistukset ja Lakiasiaintoimisto Amos hoiti perunkirjoituksen. Tulevat perintöverot Amoksessa laskettiin etukäteen ja samalla minulle haettiin lainhuudatukset perittäviin kiinteistöihin.”

Tuomo, 48 v.

Perunkirjoituksen määräaika

Perunkirjoitus on toimitettava 3 kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta. Velvollisuus koskee kaikkia tilanteita Suomessa.

 

Perunkirjoituksessa valmistuu perunkirja

Perunkirjoituksessa laadittava perunkirja on käytännössä luettelo kuolinpesän osakkaista sekä vainajan ja lesken varoista ja veloista sellaisina kuin ne kuolinpäivänä olivat.

Perunkirjaan merkitään kaikki ne tiedot, jotka ovat välttämättömiä perintöverotuksen toimittamisen ja myöhemmän perinnönjaon kannalta.

 

 

Perunkirjoitus ja perintöverotus

Perintöverotus toimitetaan perunkirjassa olevien tietojen perusteella.

Perunkirja onkin luonteeltaan samalla perintöveroilmoitus verottajalle ja toisaalta myös perusta myöhemmin toimitettavalle perinnönjaolle.

 

 

Kuolinpesän osakkaat

Kuolinpesän osakkaita ovat perilliset, yleistestamentinsaajat ja avio-oikeuden nojalla leski.

 

Perunkirjoitus ja tarvittavat asiakirjat

Perillispiiri osoitetaan sukuselvityksen avulla. Sukuselvitys koostuu usein lukuisista yksittäisistä virkatodistuksista, joita antavat seurakunnat ja maistraatit. Sukuselvityksen kokoaminen voi olla työlästä ja se annetaankin usein perunkirjoituksesta huolehtivan asiantuntijan tehtäväksi.

Sukuselvityksen lisäksi perunkirjoitusta varten tarvitaan selvitys perukirjaan merkittävästä omaisuudesta sekä muistakin perukirjaan merkittävistä asioista. Omaisuus on arvostettava kuolinajankohdan mukaiseen käypään arvoon.

 

Perunkirjoitukseen tarvitaan vähintään:

 • Virkatodistukset
 • Sukuselvitys
 • Varat
 • Velat
 • Tieto oliko testamenttia

 

Perunkirjoitus ja lisäaika

Laajassa kuolinpesässä 3 kuukauden määräaika toimittaa perunkirjoitus voi osoittautua liian lyhyeksi. Joskus sukuselvityksen ja omaisuutta koskevien tietojen hankkiminen voi viedä jopa kuukausia. Verohallinto voi hakemuksesta pidentää perunkirjoituksen määräaikaa. Perusteltu hakemus on tehtävä ennen kulumassa olevan 3 kuukauden määräajan päättymistä.

 

Kutsu perunkirjoitukseen

Kutsut perunkirjoitustilaisuuteen kaikille kuolinpesän osakkaille, leskelle ja mahdollisille toissijaisille perillisille on myös lähetettävä hyvissä ajoin. Verohallinto voi hakemuksesta pidentää perunkirjoituksen määräaikaa. Perusteltu hakemus on tehtävä ennen kulumassa olevan 3 kuukauden määräajan päättymistä.

 

Perunkirjoitus ja uskotut miehet

Velvollisuus toimittaa perunkirjoitus kuuluu ensi sijassa sille osakkaalle, jonka hoidettavana kuolinpesän omaisuus on. Hän voi olla leski, lapsi tai muu sukulainen. Häntä nimitetään kuolinpesän ilmoittajaksi. Perunkirjoituksen toimittavia henkilöitä nimitetään uskotuiksi miehiksi. Kun perunkirjoitusta toimittamaan eli uskotuksi mieheksi valitaan perintöoikeuteen perehtynyt lakimies, on pesän osakkailla perunkirjoituksen yhteydessä mahdollisuus saada asianmukaisesti laaditun perukirjan lisäksi hyödyllisiä ohjeita ja tietoa sekä perintöverotuksesta että kuolinpesän hoidosta ja jatkotoimista liittyen perinnönjakoon.

Uskottujen miesten tehtävänä on kuolinpesän ilmoittajan antamien tietojen perusteella merkitä ja arvioida kuolinpesän varat perunkirjaan parhaan ymmärryksensä mukaisesti. Kun perunkirjoitus toimitetaan toimistossamme, toimivat toimistomme edustajat uskottuina miehinä ja tarpeen mukaan autamme järjestämään asiantuntija-arvioita kuolinpesän omaisuuden käyvästä arvosta.

 

Perunkirjoitus ja velkaantunut vainaja

Jos perittävältä on jäänyt velkaa, on perunkirjoituksen toimittaminen erityisen tärkeää osakkaiden henkilökohtaisen velkavastuun välttämiseksi.

 

Perunkirjoitus ja Lakiasiaintoimisto Amos

Perunkirjoituksessa lakimiehen käyttö on suositeltavaa, sillä huolellisesti laaditulla perunkirjoituksella voidaan estää epätoivottuja veroseuraamuksia sekä ongelmia myöhemmässä kuolinpesän jakamisessa. Voit tutustua hinnastoomme tästä

 

Perunkirjoitus

 

Lakiasiaintoimisto Amos auttaa tekemään perunkirjoituksia. Toimimme pääasiallisesti pääkaupunkiseudulla.
Perunkirjoituksessa lakimiehen käyttö on suositeltavaa, sillä huolellisesti laaditulla perunkirjoituksella voidaan estää epätoivottuja veroseuraamuksia sekä ongelmia myöhemmässä kuolinpesän jakamisessa.

Perunkirjoituksen hinta alk. 540 €
Sisältää:

 • Alkuneuvottelu
 • Perukirjan laatiminen
 • Perunkirjoitustilaisuus toimistossamme
 • Perukirjan toimittaminen viranomaisille
 • Aikaa vievissä toimeksiannoissa käytetään tuntiveloitusta
 • ALV:n
Varaa ilmainen  alkukartoitus Soita 010 299 5090

Perunkirjoitus on samalla vainajan viimeinen veroilmoitus ja pohja perikunnan tulevalle perintöverotukselle ja perinnönjaolle.

 

Perunkirjoituksen määräaika

Perunkirjoitus on toimitettava 3 kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta. Velvollisuus koskee kaikkia tilanteita Suomessa.

 

Perunkirjoituksessa valmistuu perunkirja

Perunkirjoituksessa laadittava perunkirja on käytännössä luettelo kuolinpesän osakkaista sekä vainajan ja lesken varoista ja veloista sellaisina kuin ne kuolinpäivänä olivat.

Perunkirjaan merkitään kaikki ne tiedot, jotka ovat välttämättömiä perintöverotuksen toimittamisen ja myöhemmän perinnönjaon kannalta.

 

Perunkirjoitus ja perintöverotus

Perintöverotus toimitetaan perunkirjassa olevien tietojen perusteella.

Perunkirja onkin luonteeltaan samalla perintöveroilmoitus verottajalle ja toisaalta myös perusta myöhemmin toimitettavalle perinnönjaolle.

 

Kuolinpesän osakkaat

Kuolinpesän osakkaita ovat perilliset, yleistestamentinsaajat ja avio-oikeuden nojalla leski.

 

Perunkirjoitus ja tarvittavat asiakirjat

Perillispiiri osoitetaan sukuselvityksen avulla. Sukuselvitys koostuu usein lukuisista yksittäisistä virkatodistuksista, joita antavat seurakunnat ja maistraatit. Sukuselvityksen kokoaminen voi olla työlästä ja se annetaankin usein perunkirjoituksesta huolehtivan asiantuntijan tehtäväksi.

Sukuselvityksen lisäksi perunkirjoitusta varten tarvitaan selvitys perukirjaan merkittävästä omaisuudesta sekä muistakin perukirjaan merkittävistä asioista. Omaisuus on arvostettava kuolinajankohdan mukaiseen käypään arvoon.

 

Perunkirjoitukseen tarvitaan vähintään:

 • Virkatodistukset
 • Sukuselvitys
 • Varat
 • Velat
 • Tieto oliko testamenttia

 

Perunkirjoitus ja lisäaika

Laajassa kuolinpesässä 3 kuukauden määräaika toimittaa perunkirjoitus voi osoittautua liian lyhyeksi. Vuonna 2021 sukuselvityksen hankkiminen voi kestää useita kuukausia. Verohallinto voi hakemuksesta pidentää perunkirjoituksen määräaikaa. Perusteltu hakemus on tehtävä ennen kulumassa olevan 3 kuukauden määräajan päättymistä.

 

Kutsu perunkirjoitukseen

Kutsut perunkirjoitustilaisuuteen kaikille kuolinpesän osakkaille, leskelle ja mahdollisille toissijaisille perillisille on myös lähetettävä hyvissä ajoin. Verohallinto voi hakemuksesta pidentää perunkirjoituksen määräaikaa. Perusteltu hakemus on tehtävä ennen kulumassa olevan 3 kuukauden määräajan päättymistä.

 

Perunkirjoitus ja uskotut miehet

Velvollisuus toimittaa perunkirjoitus kuuluu ensi sijassa sille osakkaalle, jonka hoidettavana kuolinpesän omaisuus on. Hän voi olla leski, lapsi tai muu sukulainen. Häntä nimitetään kuolinpesän ilmoittajaksi. Perunkirjoituksen toimittavia henkilöitä nimitetään uskotuiksi miehiksi. Kun perunkirjoitusta toimittamaan eli uskotuksi mieheksi valitaan perintöoikeuteen perehtynyt lakimies, on pesän osakkailla perunkirjoituksen yhteydessä mahdollisuus saada asianmukaisesti laaditun perukirjan lisäksi hyödyllisiä ohjeita ja tietoa sekä perintöverotuksesta että kuolinpesän hoidosta ja jatkotoimista liittyen perinnönjakoon.

Uskottujen miesten tehtävänä on kuolinpesän ilmoittajan antamien tietojen perusteella merkitä ja arvioida kuolinpesän varat perunkirjaan parhaan ymmärryksensä mukaisesti. Kun perunkirjoitus toimitetaan toimistossamme, toimivat toimistomme edustajat uskottuina miehinä ja tarpeen mukaan autamme järjestämään asiantuntija-arvioita kuolinpesän omaisuuden käyvästä arvosta.

 

Perunkirjoitus ja velkaantunut vainaja

Jos perittävältä on jäänyt velkaa, on perunkirjoituksen toimittaminen erityisen tärkeää osakkaiden henkilökohtaisen velkavastuun välttämiseksi.

 

Perunkirjoitus ja Lakiasiaintoimisto Amos

Perunkirjoituksessa lakimiehen käyttö on suositeltavaa, sillä huolellisesti laaditulla perunkirjoituksella voidaan estää epätoivottuja veroseuraamuksia sekä ongelmia myöhemmässä kuolinpesän jakamisessa. Voit tutustua hinnastoomme tästä

Tuula Rainto

Tuula Rainto, Lakimies
[email protected], p. 045 111 5577

 

”Isoäitini perunkirjoitus valmistui nopeasti. Työnjako oli sellainen, että itse keräsin virkatodistukset ja Lakiasiaintoimisto Amos hoiti perunkirjoituksen. Tulevat perintöverot Amoksessa laskettiin etukäteen ja samalla minulle haettiin lainhuudatukset perittäviin kiinteistöihin.”

Tuomo, 48 v.