Perintösuunnittelu

Tilanteisiin liittyy vero- ja muita seuraamuksia, joten suosittelemme käyttämään lakimiestä, mikäli suunnittelette tällaisia toimenpiteitä.

  • Testamentilla voi sulkea pois perillisten aviopuolison avio-oikeuden.

Perintöön liittyvää suunnittelua voi tehdä esimerkiksi poissulkemalla testamentissa perillisten aviopuolisoiden avio-oikeus omaisuuteen.

  • Testamentilla voi pidättää esim leskelle hallintaoikeuden
  • Lahjakirjalla voi lahjoittaa omaisuutta jo elinaikana
  • Omaisuutta voi myydä
  • Sukupolvenvaihdos

Lahjakirjat

Lahjoituksella voidaan siirtää omaisuutta vastikkeetta lahjoittajan elinaikana hänen haluamalleen lahjansaajalle. Lahjan antaminen voi olla tarkoituksenmukaista esimerkiksi osana perintöverosuunnittelua. Sillä voidaan myös vaikuttaa myöhempään perinnönjakoon. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun lahja katsotaan saajansa ennakkoperinnöksi.

Lahjoituksella voidaan tavoitella monenlaisia päämääriä. Esimerkiksi omaisuuden säilyminen suvussa voidaan turvata lahjoituksin. Lahjoituksen tarkoituksena voi olla myös yritystoiminnan siirtäminen sitä jatkavalle sukulaiselle. Lahjoituksesta on yleensä syytä laatia lahjakirja. Joissakin tapauksissa lahjakirjan laatiminen on välttämätöntä, jotta lahjoitettu omaisuus voidaan kirjata saajan nimiin.

Lahjakirjan avulla voidaan myös todentaa lahjaan mahdollisesti liittyvät ehdot. Omaisuutta lahjoitettaessa on syytä varmistua toimenpiteen veroseuraamuksista sekä vaikutuksista esimerkiksi myöhempään perinnönjakoon.

”Minulla itselläni ei ole lapsia ja testamenttasin omaisuuteni puolisoni lapsille. Näin säästetään perintöveroissa, koska perintövero lasketaan tällöin sen mukaan kuin perilliset olisivat omia lapsiani.”

Johanna, 49 v.

Lahjaan liitettävät ehdot

Lahjakirjoihin voi liittää sellaisia ehtoja, jotka taas kauppakirjan yhteydessä eivät ole mahdollisia. Esimerkiksi lahjansaajan puolison avio-oikeuden voi sulkea pois. Tällöin varmistetaan, että lahjoitettu omaisuus pysyy lahjansaajalla mahdollisessa avioerotilanteessa.

Lahjanantaja voi myös pidättää lahjoitettavaan omaisuuteen hallintaoikeuden. Näin lahjanantaja voi edelleen normaaliin tapaan käyttää lahjoitettua omaisuutta, esimerkiksi asuntoa tai kesämökkiä, ja samalla varmistua omistusoikeuden siirtymisestä toivomalleen henkilölle.

 

Lahjavero

Lahjansaaja maksaa saamastaan lahjasta veroa, jos lahjan arvo on 5000 euroa tai enemmän. Lahjaveroa on maksettava myös silloin, jos lahjansaaja on saanut samalta lahjoittajalta kolmen vuoden aikana useita lahjoja, joiden yhteismäärä on 5000 euroa tai enemmän.

Lahjoitus voi vaikuttaa myös saajan perintöverotukseen, jos kysymyksessä on ennakkoperinnöksi katsottava lahja tai jos lahja on annettu enintään kolme vuotta ennen lahjoittajan kuolemaa.

Lahjan verotukseen voidaan vaikuttaa lahjakirjan sisällöllä. Esimerkiksi hallintaoikeuden pidättämistä koskeva ehto vaikuttaa lahjaveron määrään. Jotta lahjoittajan tarkoitus varmasti toteutuu, kannattaa lahjan suunnitteluvaiheessa syytä käyttää lakimiehen apua.

Lahjojen verotuksella on liittymä myös sukulaisten välillä tehtyihin kauppoihin. Käyttämällä oikean suuruista vastiketta voidaan tietty omaisuus siirtää jälkipolville verotuksen kannalta edullisella tavalla. Vaikka lahjasta ei menisi veroa, lahjaveroilmoitus kannattaa usein tehdä tästä huolimatta.

 

Kauppakirjat

Kauppa tarkoittaa omaisuuden luovuttamista ostajalle rahavastiketta vastaan. Kauppahinnan määrittäminen on myyjän ja ostajan välinen asia, mutta siihen liittyy myös verotuksellisia kysymyksiä. Nämä kannattaa käydä läpi lakimiehen kanssa ennen kuin järjestely toteutetaan.

Myytävän omaisuuden laatu vaikuttaa siihen, missä muodossa kauppa on tehtävä. Useimmissa tapauksissa on aiheellista laatia kauppakirja. Kiinteän omaisuuden luovutuksissa kauppakirja on välttämätön ja lisäksi kauppaan tarvitaan silloin myös kaupanvahvistaja.

 

Kauppakirjan sisältö

Riitaisuuksien ja todisteluvaikeuksien välttämiseksi on syytä sisällyttää kauppakirjaan kattavasti kaikki kaupan ehdot, joista myyjä ja ostaja ovat sopineet. Kauppakirjassa on hyvä sopia muun muassa kauppahinnasta, kauppahinnan maksuehdoista, omistusoikeuden siirtymisestä sekä muista mahdollisista kauppaan ja osapuolten vastuisiin vaikuttavista asioista.

Kauppakirjan sisällön yksiselitteisyydellä ja mahdollisten muotovaatimusten noudattamisella on suuri merkitys sille, että ostaja saa kirjattua hankitun omaisuuden omiin nimiinsä.

 

Lahjanluonteiset kaupat (Sukupolven vaihdokset)

Esimerkiksi sukulaisten välisissä kaupoissa voi olla tarpeen sopia käypää hintaa alhaisemmasta kauppahinnasta. Jos vastike suhteessa kohteen käypään arvoon on määritetty liian alhaiseksi, voidaan todellisen hinnan ja vastikkeen välinen erotus katsoa lahjaksi. Tällaisia alihintaisia luovutuksia kutsutaan lahjanluonteisiksi kaupoiksi ja niiden osalta on huomioitava erilaisia verotuksellisia näkökohtia. Jo luovutusta suunniteltaessa on syytä varmistua luovutuksen verotuksellisesta kohtelusta.

Mikäli yritysvarallisuuden siirtämistä suunnitellaan toimintaa jatkavalle sukulaiselle, on järjestelyn huolellinen suunnittelu välttämätöntä. Sukupolvenvaihdoksissa oikealla menettelyllä voidaan saavuttaa huomattavia verotuksellisia etuja, joihin verrattuna järjestelyn toteuttamiseen liittyvät kustannukset jäävät vähäisiksi.

Perintösuunnittelu

Tilanteisiin liittyy vero- ja muita seuraamuksia, joten suosittelemme käyttämään lakimiestä, mikäli suunnittelette tällaisia toimenpiteitä.

  • Testamentilla voi sulkea pois perillisten aviopuolison avio-oikeuden.

Perintöön liittyvää suunnittelua voi tehdä esimerkiksi poissulkemalla testamentissa perillisten aviopuolisoiden avio-oikeus omaisuuteen.

  • Testamentilla voi pidättää esim leskelle hallintaoikeuden
  • Lahjakirjalla voi lahjoittaa omaisuutta jo elinaikana
  • Omaisuutta voi myydä
  • Sukupolvenvaihdos

Lahjakirjat

Lahjoituksella voidaan siirtää omaisuutta vastikkeetta lahjoittajan elinaikana hänen haluamalleen lahjansaajalle. Lahjan antaminen voi olla tarkoituksenmukaista esimerkiksi osana perintöverosuunnittelua. Sillä voidaan myös vaikuttaa myöhempään perinnönjakoon. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun lahja katsotaan saajansa ennakkoperinnöksi.

Lahjoituksella voidaan tavoitella monenlaisia päämääriä. Esimerkiksi omaisuuden säilyminen suvussa voidaan turvata lahjoituksin. Lahjoituksen tarkoituksena voi olla myös yritystoiminnan siirtäminen sitä jatkavalle sukulaiselle. Lahjoituksesta on yleensä syytä laatia lahjakirja. Joissakin tapauksissa lahjakirjan laatiminen on välttämätöntä, jotta lahjoitettu omaisuus voidaan kirjata saajan nimiin.

Lahjakirjan avulla voidaan myös todentaa lahjaan mahdollisesti liittyvät ehdot. Omaisuutta lahjoitettaessa on syytä varmistua toimenpiteen veroseuraamuksista sekä vaikutuksista esimerkiksi myöhempään perinnönjakoon.

 

Lahjaan liitettävät ehdot

Lahjakirjoihin voi liittää sellaisia ehtoja, jotka taas kauppakirjan yhteydessä eivät ole mahdollisia. Esimerkiksi lahjansaajan puolison avio-oikeuden voi sulkea pois. Tällöin varmistetaan, että lahjoitettu omaisuus pysyy lahjansaajalla mahdollisessa avioerotilanteessa.

Lahjanantaja voi myös pidättää lahjoitettavaan omaisuuteen hallintaoikeuden. Näin lahjanantaja voi edelleen normaaliin tapaan käyttää lahjoitettua omaisuutta, esimerkiksi asuntoa tai kesämökkiä, ja samalla varmistua omistusoikeuden siirtymisestä toivomalleen henkilölle.

 

Lahjavero

Lahjansaaja maksaa saamastaan lahjasta veroa, jos lahjan arvo on 5000 euroa tai enemmän. Lahjaveroa on maksettava myös silloin, jos lahjansaaja on saanut samalta lahjoittajalta kolmen vuoden aikana useita lahjoja, joiden yhteismäärä on 5000 euroa tai enemmän.

Lahjoitus voi vaikuttaa myös saajan perintöverotukseen, jos kysymyksessä on ennakkoperinnöksi katsottava lahja tai jos lahja on annettu enintään kolme vuotta ennen lahjoittajan kuolemaa.

Lahjan verotukseen voidaan vaikuttaa lahjakirjan sisällöllä. Esimerkiksi hallintaoikeuden pidättämistä koskeva ehto vaikuttaa lahjaveron määrään. Jotta lahjoittajan tarkoitus varmasti toteutuu, kannattaa lahjan suunnitteluvaiheessa syytä käyttää lakimiehen apua.

Lahjojen verotuksella on liittymä myös sukulaisten välillä tehtyihin kauppoihin. Käyttämällä oikean suuruista vastiketta voidaan tietty omaisuus siirtää jälkipolville verotuksen kannalta edullisella tavalla. Vaikka lahjasta ei menisi veroa, lahjaveroilmoitus kannattaa usein tehdä tästä huolimatta.

 

Kauppakirjat

Kauppa tarkoittaa omaisuuden luovuttamista ostajalle rahavastiketta vastaan. Kauppahinnan määrittäminen on myyjän ja ostajan välinen asia, mutta siihen liittyy myös verotuksellisia kysymyksiä. Nämä kannattaa käydä läpi lakimiehen kanssa ennen kuin järjestely toteutetaan.

Myytävän omaisuuden laatu vaikuttaa siihen, missä muodossa kauppa on tehtävä. Useimmissa tapauksissa on aiheellista laatia kauppakirja. Kiinteän omaisuuden luovutuksissa kauppakirja on välttämätön ja lisäksi kauppaan tarvitaan silloin myös kaupanvahvistaja.

 

Kauppakirjan sisältö

Riitaisuuksien ja todisteluvaikeuksien välttämiseksi on syytä sisällyttää kauppakirjaan kattavasti kaikki kaupan ehdot, joista myyjä ja ostaja ovat sopineet. Kauppakirjassa on hyvä sopia muun muassa kauppahinnasta, kauppahinnan maksuehdoista, omistusoikeuden siirtymisestä sekä muista mahdollisista kauppaan ja osapuolten vastuisiin vaikuttavista asioista.

Kauppakirjan sisällön yksiselitteisyydellä ja mahdollisten muotovaatimusten noudattamisella on suuri merkitys sille, että ostaja saa kirjattua hankitun omaisuuden omiin nimiinsä.

 

Lahjanluonteiset kaupat (Sukupolven vaihdokset)

Esimerkiksi sukulaisten välisissä kaupoissa voi olla tarpeen sopia käypää hintaa alhaisemmasta kauppahinnasta. Jos vastike suhteessa kohteen käypään arvoon on määritetty liian alhaiseksi, voidaan todellisen hinnan ja vastikkeen välinen erotus katsoa lahjaksi. Tällaisia alihintaisia luovutuksia kutsutaan lahjanluonteisiksi kaupoiksi ja niiden osalta on huomioitava erilaisia verotuksellisia näkökohtia. Jo luovutusta suunniteltaessa on syytä varmistua luovutuksen verotuksellisesta kohtelusta.

Mikäli yritysvarallisuuden siirtämistä suunnitellaan toimintaa jatkavalle sukulaiselle, on järjestelyn huolellinen suunnittelu välttämätöntä. Sukupolvenvaihdoksissa oikealla menettelyllä voidaan saavuttaa huomattavia verotuksellisia etuja, joihin verrattuna järjestelyn toteuttamiseen liittyvät kustannukset jäävät vähäisiksi.

”Minulla itselläni ei ole lapsia ja testamenttasin omaisuuteni puolisoni lapsille. Näin säästetään perintöveroissa, koska perintövero lasketaan tällöin sen mukaan kuin perilliset olisivat omia lapsiani.”

Johanna, 49 v.