Perinnönjako ja osakkaiden välinen riita      

22.05.2022

Kun perunkirjoitus on tehty, perinnönjakoon voidaan ryhtyä. Kenellä tahansa kuolinpesän osakkaista on oikeus esittää vaatimus siitä, että perinnönjakoon myös ryhdytään. Lähtökohtana pidetään sitä, että perintö jaetaan kuolinpesän osakkaiden keskenään sopimalla tavalla. Kuolinpesän osakkaiden välinen sopimusjako ei välttämättä kuitenkaan tule  kyseeseen jos perinnönjaossa ilmenee riitaisuuksia.

On hyvin tyypillistä, että perilliset eivät pääse yhteisymmärrykseen siitä, miten perinnönjako suoritetaan. Tällöin yleensä ajaudutaan kuolinpesän jakamisessa pattitilanteeseen.

Miten jakaa kuolinpesä, kun osapuolet ovat riitaisia?

Kuolinpesää ei saada jaettua, jos osapuolet ovat erimielisiä jaon toteutuksesta. Mikäli kuolinpesän osakkaat ovat erimielisiä siitä, kuinka vainajan jäämistö tulisi jakaa, on mahdollista määrätä pesänjakaja toimittamaan perinnönjako. Pesänjakajan suorittamaa perinnönjakoa kutsutaan toimitusjaoksi. Vaikka perinnönjakoon määrättäisiinkin pesänjakaja, on tämän tehtävänä kuitenkin pyrkiä saamaan sovinnollinen ratkaisu perinnön jakamisesta kuolinpesän osakkaiden kesken.

Soita 010 299 5090 . Varaa ilmainen alkukartoitus

Mikä on pesänjakaja?

Kuka tahansa kuolinpesän osakkaista on oikeutettu hakemaan käräjäoikeudelta pesänjakajan määräämistä. Hakemusta pesänjakajan määräämiseksi ei tarvitse perustella.

Pesänjakajan on oltava lain mukaan tehtävään sopiva henkilö. Yleensä pesänjakajana toimivat lakimies. Pesänjakajan on kuitenkin oltava puolueeton kaikkiin kuolinpesän osakkaisiin nähden.

Pesänjakaja suorittaa jaon kuultuaan kuolinpesän osakkaita ja heidän näkemyksiään. Pesänjakajan palkkio maksetaan kuolinpesän varoista.

Riitaisessa perinnönjaossa on ehdottomasti suositeltavaa ottaa yhteyttä lakimieheen.

Artikkelin laati Lakimies Tuula Rainto, Lakiasiaintoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090. Voit tutustua hinnastoomme tästä.

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset:
Miten perinnönjako tapahtuu?
Perinnönjakokirja

Lakimies Tuula Rainto, Lakiasiaintoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090