Perinnönjako ja osakkaiden välinen riita      

20.06.2023

Kun perunkirjoitus on tehty, voidaan siirtyä perinnönjakoon. Kenellä tahansa kuolinpesän osakkaista on oikeus esittää vaatimus siitä, että perinnönjakoon ryhdytään. Lähtökohtana pidetään sitä, että perintö jaetaan kuolinpesän osakkaiden keskenään sopimalla tavalla. Kuolinpesän osakkaiden välinen sopimusjako ei välttämättä kuitenkaan tule kyseeseen, jos osapuolet eivät löydä yhteisymmärrystä siitä, miten perintö jaetaan.

On hyvin tyypillistä, että perilliset eivät pääse yhteisymmärrykseen siitä, miten perinnönjako suoritetaan. Tällöin yleensä ajaudutaan kuolinpesän jakamisessa pattitilanteeseen.

Miten jakaa kuolinpesä, kun osapuolet ovat riitaisia?

Kuolinpesää ei saada jaettua, jos osapuolet ovat erimielisiä perinnönjaon toteutuksesta. Mikäli kuolinpesän osakkaat ovat erimielisiä siitä, kuinka perittävän jäämistö tulisi jakaa, on mahdollista määrätä pesänjakaja toimittamaan perinnönjako. Pesänjakajan suorittamaa perinnönjakoa kutsutaan toimitusjaoksi. Vaikka perinnönjakoon määrättäisiinkin pesänjakaja, on tämän tehtävänä kuitenkin pyrkiä saamaan sovinnollinen ratkaisu perinnön jakamisesta kuolinpesän osakkaiden kesken. Lopputuloksena on kuitenkin se, että kuolinpesä tulkee jaettua.

Soita 010 299 5090 . Varaa ilmainen alkukartoitus

Mikä on pesänjakaja?

Kuka tahansa kuolinpesän osakkaista on oikeutettu hakemaan käräjäoikeudelta pesänjakajan määräämistä. Hakemusta pesänjakajan määräämiseksi ei tarvitse perustella. Tämä on kunkin yksittäisen kuolinpesän osakkaan oikeus.

Pesänjakajan on oltava lain mukaan tehtävään sopiva henkilö. Yleensä pesänjakajana toimii lakimies. Pesänjakajan on kuitenkin oltava puolueeton kaikkiin kuolinpesän osakkaisiin nähden.

Pesänjakaja suorittaa jaon kuultuaan kuolinpesän osakkaita ja heidän näkemyksiään.  Tyypillisesti pesänjakaja velottaa tuntipalkkion tehdystä työstä. Pesänjakajan palkkio maksetaan kuolinpesän varoista.

Riitaisessa perinnönjaossa on ehdottomasti suositeltavaa ottaa yhteyttä lakimieheen.

Artikkelin laati Lakimies Tuula Rainto, Lakiasiaintoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090. Voit tutustua hinnastoomme tästä.

Artikkelia on päivitetty 20.6.2023.

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset:
Miten perinnönjako tapahtuu?
Perinnönjakokirja

Lakimies Tuula Rainto, Lakiasiaintoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090