Edunvalvonta

Edunvalvontavaltakirja ja tulevaisuuden suunnittelu

Edunvalvontavaltakirja on asiakirja, joka ehdottomasti liittyy oman tulevaisuuden suunnittelemiseen. Edunvalvontavaltakirjalla voi etukäteen varautua tilanteeseen, jossa ei tulevaisuudessa esimerkiksi sairauden tai terveydentilan heikentymisen johdosta pysty itse hoitamaan omia taloudellisia ja muita asioitaan.

 

Edunvalvonnan järjestää viranomainen, jos et itse sitä ajoissa tee

Jos edunvalvontavaltakirjaa ei ole tehty, henkilölle joudutaan tällaisissa tilanteissa yleensä määräämään viranomaisen päätöksellä edunvalvoja. Tällöin et itse välttämättä saa päättää siitä, kuka toimii edunvalvojanasi.

 

Edunvalvontavaltakirja ja hyödyt

Edunvalvontavaltakirja tarjoaa joustavan ja yksityisluonteisen vaihtoehdon viranomaisten tekemälle edunvalvonnalle. Näin pääset itse valitsemaan mahdollisen edunvalvojasi. Edunvalvontavaltakirjan keskeinen lähtökohta on valtuuttajan luottamus valtuutettua tai valtuutettuja kohtaan, sillä heitä voi olla myös useita.

 

Edunvalvontavaltuutetun valinta

Edunvalvontavaltakirjaa tehtäessä tärkeimpiä asioita on valtuutetun henkilön valinta. Valtuutetulle ei ole asetettu edunvalvontavaltuutusta koskevassa laissa erityisiä pätevyysvaatimuksia, mutta hänen tulee olla tehtävään kykenevä ja sopiva. Suosittelemme valitsemaan sellaisen henkilön, johon luotat ja jonka tunnet hyvin entuudestaan, kuten puolisosi, lapsesi tai ystäväsi. Kykenemätön toimimaan edunvalvojana voi olla esimerkiksi henkilö, jolle itselleen on määrätty edunvalvoja ja sopimattomuutta taas voi ilmentää muun muassa aikaisempi rikostausta.

”Tuula hoiti toivomukseni mukaan Edunvalvontavaltakirjani siten, että minun asioita hoitaa jossain vaiheessa lapseni yhdessä. Voin keskittyä nyt murehtimisen sijaan muihin asioihin.”

Irja, 85 v.

 

Edunvalvontavaltakirjassa voi valita myös varavaltuutetun

Edunvalvontavaltakirjaan voi ottaa määräyksiä valtuutetun tehtävistä ja näitä tehtäviä on mahdollista myös jakaa useamman valtuutetun kesken. Valtakirjassa on hyvä nimetä myös varavaltuutettu ja toissijainen valtuutettu, jotka hoitavat edunvalvontavaltuutetun tehtävää, mikäli valtuutettu on väliaikaisesti tai pysyvästi estynyt hoitamasta valtuutetun tehtäväänsä. Voit myös edunvalvontavaltakirjassa antaa määräyksen, jonka mukaan kaikki edunvalvojasi yhdessä tekevät tietyt isot päätökset, kuten esimerkiksi asunnon myymisen, jos se on välttämätöntä etusi kannalta.

 

Edunvalvontavaltakirjan sisältö

Edunvalvontavaltakirjalla voi vaikuttaa valtuutetun toimivaltuuksien laajuuteen esimerkiksi määräämällä tietyt merkittävämmät omaisuutta koskevat oikeustoimet luvanvaraisiksi. Edunvalvontavaltakirjalla voi myös vaikuttaa valtuutetun toiminnan valvontaan. Mikäli valtuutettuja on useampia, on mahdollista määrätä, että he ovat tilintekovelvollisia toisiaan kohtaan. Tällöin kontrolli toimii mainiosti.

Edunvalvontavaltakirjan tarkemmasta sisällöstä ja lain tarjoamista mahdollisuuksista kannattaa keskustella lakimiehen kanssa.

 

Edunvalvontavaltakirja ja muotovaatimukset

Edunvalvontavaltakirjalle on asetettu tarkat muotovaatimukset, joiden noudattaminen on ehdottoman tärkeää sen varmistamiseksi, että Digi- ja väestövirasto (ent. Maistraatti) voi valtuutuksen myöhemmin vahvistaa. Edunvalvontavaltakirja tulee omatoimisesti allekirjoittaa kahden esteettömän todistajan läsnäollessa.

 

Edunvalvontavaltakirja ja sen voimaan saattaminen

Edunvalvontavaltakirjan mukainen valtuutus astuu voimaan aina vasta sen jälkeen, kun valtakirja on vahvistettu Digi- ja väestöviraston päätöksellä. Siten edunvalvontavaltakirjan tekeminen ei vielä muuta mitenkään valtuuttajan asemaa. Tärkeää on, että edunvalvontavaltakirja on olemassa ja tallessa siltä varalta, että valtuuttaja tarvitsee toisen henkilön apua asioidensa hoidossa.

 

Edunvalvontavaltakirja ja Asianajotoimisto Amos

Toimistomme avustaa laatimaan luotettavan Edunvalvontavaltakirjan. Säilytämme myös pyynnöstäsi edunvalvontavaltakirjaa tai sen kaksoiskappaletta toimistomme kassakaapissa. Voit tutustua hinnastoomme tästä

Edunvalvonta

Edunvalvontavaltakirja ja tulevaisuuden suunnittelu

Edunvalvontavaltakirja on asiakirja, joka ehdottomasti liittyy oman tulevaisuuden suunnittelemiseen. Edunvalvontavaltakirjalla voi etukäteen varautua tilanteeseen, jossa ei tulevaisuudessa esimerkiksi sairauden tai terveydentilan heikentymisen johdosta pysty itse hoitamaan omia taloudellisia ja muita asioitaan.

 

Edunvalvonnan järjestää viranomainen, jos et itse sitä ajoissa tee

Jos edunvalvontavaltakirjaa ei ole tehty, henkilölle joudutaan tällaisissa tilanteissa yleensä määräämään viranomaisen päätöksellä edunvalvoja. Tällöin et itse välttämättä saa päättää siitä, kuka toimii edunvalvojanasi.

 

Edunvalvontavaltakirja ja hyödyt

Edunvalvontavaltakirja tarjoaa joustavan ja yksityisluonteisen vaihtoehdon viranomaisten tekemälle edunvalvonnalle. Näin pääset itse valitsemaan mahdollisen edunvalvojasi. Edunvalvontavaltakirjan keskeinen lähtökohta on valtuuttajan luottamus valtuutettua tai valtuutettuja kohtaan, sillä heitä voi olla myös useita.

 

Edunvalvontavaltuutetun valinta

Edunvalvontavaltakirjaa tehtäessä tärkeimpiä asioita on valtuutetun henkilön valinta. Valtuutetulle ei ole asetettu edunvalvontavaltuutusta koskevassa laissa erityisiä pätevyysvaatimuksia, mutta hänen tulee olla tehtävään kykenevä ja sopiva. Suosittelemme valitsemaan sellaisen henkilön, johon luotat ja jonka tunnet hyvin entuudestaan, kuten puolisosi, lapsesi tai ystäväsi. Kykenemätön toimimaan edunvalvojana voi olla esimerkiksi henkilö, jolle itselleen on määrätty edunvalvoja ja sopimattomuutta taas voi ilmentää muun muassa aikaisempi rikostausta.

 

Edunvalvontavaltakirjassa voi valita myös varavaltuutetun

Edunvalvontavaltakirjaan voi ottaa määräyksiä valtuutetun tehtävistä ja näitä tehtäviä on mahdollista myös jakaa useamman valtuutetun kesken. Valtakirjassa on hyvä nimetä myös varavaltuutettu ja toissijainen valtuutettu, jotka hoitavat edunvalvontavaltuutetun tehtävää, mikäli valtuutettu on väliaikaisesti tai pysyvästi estynyt hoitamasta valtuutetun tehtäväänsä. Voit myös edunvalvontavaltakirjassa antaa määräyksen, jonka mukaan kaikki edunvalvojasi yhdessä tekevät tietyt isot päätökset, kuten esimerkiksi asunnon myymisen, jos se on välttämätöntä etusi kannalta.

 

Edunvalvontavaltakirjan sisältö

Edunvalvontavaltakirjalla voi vaikuttaa valtuutetun toimivaltuuksien laajuuteen esimerkiksi määräämällä tietyt merkittävämmät omaisuutta koskevat oikeustoimet luvanvaraisiksi. Edunvalvontavaltakirjalla voi myös vaikuttaa valtuutetun toiminnan valvontaan. Mikäli valtuutettuja on useampia, on mahdollista määrätä, että he ovat tilintekovelvollisia toisiaan kohtaan. Tällöin kontrolli toimii mainiosti.

Edunvalvontavaltakirjan tarkemmasta sisällöstä ja lain tarjoamista mahdollisuuksista kannattaa keskustella lakimiehen kanssa.

 

Edunvalvontavaltakirja ja muotovaatimukset

Edunvalvontavaltakirjalle on asetettu tarkat muotovaatimukset, joiden noudattaminen on ehdottoman tärkeää sen varmistamiseksi, että Digi- ja väestövirasto (ent. Maistraatti) voi valtuutuksen myöhemmin vahvistaa. Edunvalvontavaltakirja tulee omatoimisesti allekirjoittaa kahden esteettömän todistajan läsnäollessa.

 

Edunvalvontavaltakirja ja sen voimaan saattaminen

Edunvalvontavaltakirjan mukainen valtuutus astuu voimaan aina vasta sen jälkeen, kun valtakirja on vahvistettu Digi- ja väestöviraston päätöksellä. Siten edunvalvontavaltakirjan tekeminen ei vielä muuta mitenkään valtuuttajan asemaa. Tärkeää on, että edunvalvontavaltakirja on olemassa ja tallessa siltä varalta, että valtuuttaja tarvitsee toisen henkilön apua asioidensa hoidossa.

 

Edunvalvontavaltakirja ja Asianajotoimisto Amos

Toimistomme avustaa laatimaan luotettavan Edunvalvontavaltakirjan. Säilytämme myös pyynnöstäsi edunvalvontavaltakirjaa tai sen kaksoiskappaletta toimistomme kassakaapissa. Voit tutustua hinnastoomme tästä

”Tuula hoiti toivomukseni mukaan Edunvalvontavaltakirjani siten, että minun asioita hoitaa jossain vaiheessa lapseni yhdessä. Voin keskittyä nyt murehtimisen sijaan muihin asioihin.”

Irja, 85 v.