fbpx

Edunvalvonta

Edunvalvontavaltakirja ja tulevaisuuden suunnittelu

Edunvalvontavaltakirja on asiakirja, joka ehdottomasti liittyy oman tulevaisuuden suunnittelemiseen. Edunvalvontavaltakirjalla voi etukäteen varautua tilanteeseen, jossa ei tulevaisuudessa esimerkiksi sairauden tai terveydentilan heikentymisen johdosta pysty itse hoitamaan omia taloudellisia ja muita asioitaan.

 

Edunvalvonnan järjestää viranomainen, jos et itse sitä ajoissa tee

Jos edunvalvontavaltakirjaa ei ole tehty, henkilölle joudutaan tällaisissa tilanteissa yleensä määräämään viranomaisen päätöksellä edunvalvoja.

 

Edunvalvontavaltakirja ja hyödyt

Edunvalvontavaltakirja tarjoaa joustavan ja yksityisluonteisen vaihtoehdon viranomaisten tekemälle edunvalvonnalle. Edunvalvontavaltakirjan keskeinen lähtökohta on valtuuttajan luottamus valtuutettua tai valtuutettuja kohtaan, sillä heitä voi olla myös useita.

 

Edunvalvontavaltuutetun valinta

Edunvalvontavaltakirjaa tehtäessä tärkeimpiä asioita on valtuutetun henkilön valinta. Valtuutetulle ei ole asetettu edunvalvontavaltuutusta koskevassa laissa erityisiä pätevyysvaatimuksia, mutta hänen tulee olla tehtävään kykenevä ja sopiva. Kykenemätön toimimaan edunvalvojana voi olla esimerkiksi henkilö, jolle itselleen on määrätty edunvalvoja ja sopimattomuutta taas voi ilmentää muun muassa aikaisempi rikostausta.

”Tuula hoiti toivomukseni mukaan Edunvalvontavaltakirjani siten, että minun asioita hoitaa jossain vaiheessa lapseni yhdessä. Voin keskittyä nyt murehtimisen sijaan muihin asioihin.”

Irja, 85 v.

 

Edunvalvontavaltakirjassa voi valita myös varavaltuutetun

Edunvalvontavaltakirjaan voi ottaa määräyksiä valtuutetun tehtävistä ja näitä tehtäviä on mahdollista myös jakaa useamman valtuutetun kesken. Valtakirjassa on hyvä nimetä myös varavaltuutettu ja toissijainen valtuutettu, jotka hoitavat edunvalvontavaltuutetun tehtävää, mikäli valtuutettu on väliaikaisesti tai pysyvästi estynyt hoitamasta valtuutetun tehtäväänsä.

 

Edunvalvontavaltakirjan sisältö

Edunvalvontavaltakirjalla voi vaikuttaa valtuutetun toimivaltuuksien laajuuteen esimerkiksi määräämällä tietyt merkittävämmät omaisuutta koskevat oikeustoimet luvanvaraisiksi. Edunvalvontavaltakirjalla voi myös vaikuttaa valtuutetun toiminnan valvontaan. Mikäli valtuutettuja on useampia, on mahdollista määrätä, että he ovat tilintekovelvollisia toisiaan kohtaan.

Edunvalvontavaltakirjan sisällöstä ja lain tarjoamista mahdollisuuksista kannattaa keskustella lakimiehen kanssa.

 

Edunvalvontavaltakirja ja muotovaatimukset

Edunvalvontavaltakirjalle on asetettu tarkat muotovaatimukset, joiden noudattaminen on ehdottoman tärkeää sen varmistamiseksi, että Digi- ja väestövirasto (ent. Maistraatti) voi valtuutuksen myöhemmin vahvistaa.

 

Edunvalvontavaltakirja ja sen voimaan saattaminen


Edunvalvontavaltakirjan mukainen valtuutus astuu voimaan aina vasta sen jälkeen, kun valtakirja on vahvistettu Digi- ja väestöviraston päätöksellä. Siten edunvalvontavaltakirjan tekeminen ei vielä muuta mitenkään valtuuttajan asemaa. Tärkeää on, että edunvalvontavaltakirja on olemassa ja tallessa siltä varalta, että valtuuttaja tarvitsee toisen henkilön apua asioidensa hoidossa.

 

Edunvalvontavaltakirja ja Lakiasiaintoimisto Amos

Toimistomme avustaa laatimaan luotettavan Edunvalvontavaltakirjan. Säilytämme myös pyynnöstäsi edunvalvontavaltakirjaa tai sen kaksoiskappaletta toimistomme kassakaapissa. Voit tutustua hinnastoomme tästä

 

Edunvalvonta

Edunvalvontavaltakirja ja tulevaisuuden suunnittelu

Edunvalvontavaltakirja on asiakirja, joka ehdottomasti liittyy oman tulevaisuuden suunnittelemiseen. Edunvalvontavaltakirjalla voi etukäteen varautua tilanteeseen, jossa ei tulevaisuudessa esimerkiksi sairauden tai terveydentilan heikentymisen johdosta pysty itse hoitamaan omia taloudellisia ja muita asioitaan.

 

Edunvalvonnan järjestää viranomainen, jos et itse sitä ajoissa tee

Jos edunvalvontavaltakirjaa ei ole tehty, henkilölle joudutaan tällaisissa tilanteissa yleensä määräämään viranomaisen päätöksellä edunvalvoja.

 

Edunvalvontavaltakirja ja hyödyt

Edunvalvontavaltakirja tarjoaa joustavan ja yksityisluonteisen vaihtoehdon viranomaisten tekemälle edunvalvonnalle. Edunvalvontavaltakirjan keskeinen lähtökohta on valtuuttajan luottamus valtuutettua tai valtuutettuja kohtaan, sillä heitä voi olla myös useita.

 

Edunvalvontavaltuutetun valinta

Edunvalvontavaltakirjaa tehtäessä tärkeimpiä asioita on valtuutetun henkilön valinta. Valtuutetulle ei ole asetettu edunvalvontavaltuutusta koskevassa laissa erityisiä pätevyysvaatimuksia, mutta hänen tulee olla tehtävään kykenevä ja sopiva. Kykenemätön toimimaan edunvalvojana voi olla esimerkiksi henkilö, jolle itselleen on määrätty edunvalvoja ja sopimattomuutta taas voi ilmentää muun muassa aikaisempi rikostausta.

 

Edunvalvontavaltakirjassa voi valita myös varavaltuutetun

Edunvalvontavaltakirjaan voi ottaa määräyksiä valtuutetun tehtävistä ja näitä tehtäviä on mahdollista myös jakaa useamman valtuutetun kesken. Valtakirjassa on hyvä nimetä myös varavaltuutettu ja toissijainen valtuutettu, jotka hoitavat edunvalvontavaltuutetun tehtävää, mikäli valtuutettu on väliaikaisesti tai pysyvästi estynyt hoitamasta valtuutetun tehtäväänsä.

 

Edunvalvontavaltakirjan sisältö

Edunvalvontavaltakirjalla voi vaikuttaa valtuutetun toimivaltuuksien laajuuteen esimerkiksi määräämällä tietyt merkittävämmät omaisuutta koskevat oikeustoimet luvanvaraisiksi. Edunvalvontavaltakirjalla voi myös vaikuttaa valtuutetun toiminnan valvontaan. Mikäli valtuutettuja on useampia, on mahdollista määrätä, että he ovat tilintekovelvollisia toisiaan kohtaan.

Edunvalvontavaltakirjan sisällöstä ja lain tarjoamista mahdollisuuksista kannattaa keskustella lakimiehen kanssa.

 

Edunvalvontavaltakirja ja muotovaatimukset

Edunvalvontavaltakirjalle on asetettu tarkat muotovaatimukset, joiden noudattaminen on ehdottoman tärkeää sen varmistamiseksi, että Digi- ja väestövirasto (ent. Maistraatti) voi valtuutuksen myöhemmin vahvistaa.

 

Edunvalvontavaltakirja ja sen voimaan saattaminen


Edunvalvontavaltakirjan mukainen valtuutus astuu voimaan aina vasta sen jälkeen, kun valtakirja on vahvistettu Digi- ja väestöviraston päätöksellä. Siten edunvalvontavaltakirjan tekeminen ei vielä muuta mitenkään valtuuttajan asemaa. Tärkeää on, että edunvalvontavaltakirja on olemassa ja tallessa siltä varalta, että valtuuttaja tarvitsee toisen henkilön apua asioidensa hoidossa.

 

Edunvalvontavaltakirja ja Lakiasiaintoimisto Amos

Toimistomme avustaa laatimaan luotettavan Edunvalvontavaltakirjan. Säilytämme myös pyynnöstäsi edunvalvontavaltakirjaa tai sen kaksoiskappaletta toimistomme kassakaapissa. Voit tutustua hinnastoomme tästä

”Tuula hoiti toivomukseni mukaan Edunvalvontavaltakirjani siten, että minun asioita hoitaa jossain vaiheessa lapseni yhdessä. Voin keskittyä nyt murehtimisen sijaan muihin asioihin.”

Irja, 85 v.