Onko korona force majeure?

14.03.2020

Yritysten johto ja omistajat kyselevät lakimiehiltä, voisivatko yritykset vedota force majeureen, ylivoimaiseen esteeseen, joka vapauttaisi yritykset sopimusvelvoitteista koronaviruksen häiritessä merkittävästi yrityksen liiketoimintaa.

“Entisenä teollisuuslakimiehenä olen koonnut tähän tietoiskutyyppisen paketin force majeure -esteeseen vetoamisesta. Olen tottunut siihen, että lakimiehen tietoiskun täytyy olla niin nopea, että johto voi lukea hissimatkan aikana. Ole hyvä!”

Force majeure -esteeseen vetoaminen

Force majeurella tarkoitetaan sopimuksissa poikkeuksellisia, ylivoimaisia ja osapuolista riippumattomia esteitä, jotka estävät sopimusvelvoitteiden toteuttamisen ja osapuoli ei voi tilanteeseen vaikuttaa. Näitä tilanteita ovat perinteisesti olleet sota, luonnonkatastrofi, yleisen liikenteen keskeytyminen ja kulkutaudit.

Ylivoimaisen esteen käsillä oloa arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Koronavirus itsessään ei automaattisesti tarkoita force majeure -perusteen olemassaoloa. Siihen vetoavan osapuolen on aina pystyttävä osoittamaan, millä konkreettisella tavalla virus on estänyt sopimuksenmukaisen suorituksen tekemisen.

”Sopimuksessa voi olla lueteltuna tilanteet, joissa force majeurea sovelletaan, mutta on olemassa myös yleinen periaate, jonka mukaan ylivoimaisen esteen ehdot pätevät, vaikka sopimuksessa ei nimenomaista asiaa koskevaa ehtoa olisikaan. Toisaalta, vaikka sopimuksessa olisi force majeure -lauseke, koronaan ei välttämättä voi vedota.”

Tilanteessa täytyy kyetä arvioimaan sitä, seuraako koronaviruksesta sellaisia esteitä, ettei yritys pysty velvoitteita täyttämään vai olisiko yrityksellä käytettävissä sellaisia keinoja, joilla sopimuksen mukaiset velvoitteet voidaan täyttää koronasta huolimatta.

”Force majeure -tyyppinen este voi olla silloin, jos raaka-aineiden saanti estyy, henkilöstö sairastuu ja omien tuotteiden toimittaminen sopimuskumppanille merkittävästi vaikeutuu.”

” Huomioikaa vaatimuksen esittämismuoto, kenelle vaatimus osoitetaan ja määräaika, jossa vetoaminen tulee tehdä!”

Force majeure -este tulee ilmoittaa toiselle sopimusosapuolelle mahdollisimman nopeasti ja myös vedota ilmoituksessa force majeure -esteeseen.

”Jos vedotaan force majeure -esteeseen, osapuolilla täytyy olla ymmärrys siitä, miten koronavirus vaikuttaa juuri tapauksessa olevan sopimuksen sopimusvelvoitteiden täyttämiseen.”

Artikkelin kirjoitti lakimies Tuula Rainto, Lakiasiaintoimisto Amos,  p. 045 111 5577. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun. Voit tutustua hinnastoomme tästä

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset:
Koronavirus ja työnantajan oikeus lomautukseen

 

Asianajaja Tuula Rainto, Asianajotoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090