Ositus

Mikäli aviopuolisot eivät ole tehneet avioehtosopimusta, tulee avioliiton päätyttyä joko avioeron tai kuoleman johdosta tehtäväksi ositus.

 

Osituksen vaikutukset

Osituksessa kartoitetaan kummankin avio-oikeuden alaiset varat ja velat sekä laaditaan osituslaskema, jonka pohjalta määritetään tasingonmaksuvelvollisuus ja tasingon määrä. Osituksen yhteydessä on syytä huomioida myös muut puolisoiden väliset taloudelliset kysymykset kuten yhteiset velka-asiat ja keskinäiset saatavat. Osituksesta on mahdollista sopia puolisoiden kesken.

 

Ositus ja pesänjakaminen

Mikäli sopimukseen ei päästä, kumpikin puolisoista voi hakea pesänjakajan määräämistä suorittamaan ositus. Ositus voidaan tehdä milloin tahansa avioeron vireille tulemisen jälkeen.

 

Ositus ei vanhene

Takarajaa osituksen tekemiselle ei ole, koska oikeus vaatia ositusta ei lähtökohtaisesti vanhene. On suositeltavaa tehdä ositus melko pian avioliiton päätyttyä, jotta kysymys osituksen toteuttamisesta ei enää nouse esiin esimerkiksi vuosikymmenten jälkeen toisen puolison perunkirjoituksen ja perinnönjaon yhteydessä.

 

Ositus ja Asianajotoimisto Amos

Avustamme kaikissa ositukseen liittyvissä asioissa. Voit tutustua hinnastoomme tästä

Ositus

Mikäli aviopuolisot eivät ole tehneet avioehtosopimusta, tulee avioliiton päätyttyä joko avioeron tai kuoleman johdosta tehtäväksi ositus.

 

Osituksen vaikutukset

Osituksessa kartoitetaan kummankin avio-oikeuden alaiset varat ja velat sekä laaditaan osituslaskema, jonka pohjalta määritetään tasingonmaksuvelvollisuus ja tasingon määrä. Osituksen yhteydessä on syytä huomioida myös muut puolisoiden väliset taloudelliset kysymykset kuten yhteiset velka-asiat ja keskinäiset saatavat. Osituksesta on mahdollista sopia puolisoiden kesken.

Ositus ja pesänjakaminen

Mikäli sopimukseen ei päästä, kumpikin puolisoista voi hakea pesänjakajan määräämistä suorittamaan ositus. Ositus voidaan tehdä milloin tahansa avioeron vireille tulemisen jälkeen.

 

Ositus ei vanhene

Takarajaa osituksen tekemiselle ei ole, koska oikeus vaatia ositusta ei lähtökohtaisesti vanhene. On suositeltavaa tehdä ositus melko pian avioliiton päätyttyä, jotta kysymys osituksen toteuttamisesta ei enää nouse esiin esimerkiksi vuosikymmenten jälkeen toisen puolison perunkirjoituksen ja perinnönjaon yhteydessä.

 

Ositus ja Asianajotoimisto Amos

Avustamme kaikissa ositukseen liittyvissä asioissa. Voit tutustua hinnastoomme tästä