Testamentti

 

Testamentteja on hyvin monenlaisia.

Testamentti voi olla mm:

  • keskinäinen testamentti
  • omistusoikeustestamentti
  • hallintaoikeustestamentti
  • käyttöoikeustestamentti

 

Testamentti kannattaa tehdä huolellisesti

Testamentti on oivallinen keino ennakoida ja suunnitella miten ja kenelle oma omaisuus siirtyy kuoleman jälkeen. Harkittu ja huolellisesti laadittu testamentti on omiaan mahdollistamaan sopuisan perinnönjaon tulevaisuudessa. Testamentissa kannattaa myös ottaa kantaa siihen, suljetaanko perillisen aviopuolison avio-oikeus pois.

Testamentilla on mahdollista varautua erilaisiin tilanteisiin ja varmistua myös siitä, että oma omaisuus menee niille henkilöille tai tahoille, joille sen toivoo menevän. 

 

Testamenttiin liittyvä kysymys sinulle:

Kannattaa hetki miettiä miten ja kenelle omaisuus lain mukaan menee, mikäli testamenttia ei ole tehty. Kuka sinut lain mukaisesti perisi?
Tämän jälkeen voi pohtia, vastaako tämä lainmukainen perimysjärjestys omia toiveita.

 

Testamentti ja perintöverotus

Perintöverotukseen varautuminen on myös hyvä syy testamentin tekemiseen. Testamentilla on mahdollista määrätä erikseen omaisuuden omistus-, hallinta- ja tuotto-oikeuden siirtymisestä eri henkilöille. Tämä voi olla verotuksellisesti edullista. Testamentin sisältöä harkittaessa veroseuraamusten huomioiminen onkin tärkeää. Testamentintekijällä voi olla myös muita huomioon otettavia tavoitteita ja pelkästään verotuksen näkökulmasta laadittu testamentti voi kokonaisuutta ajatellen olla epäjohdonmukainen.

”Päivitimme keskinäisen testamentin ja samalla teimme edunvalvontavaltakirjat. Pääsimme samalla itse vaikuttamaan perintöverosuunnitteluun. Kaikki asiat hoituivat yhdellä kerralla ja tunnelma oli hyvä ja rento.”

Lauri, 62 v. ja Marja, 56 v.

Testamentti ja perimysjärjestys

Suomen perimysjärjestelmässä rintaperillisillä on testamentista riippumatta oikeus lakiosaan. Lakiosa on puolet rintaperillisen lakimääräisestä perintöosasta. Lakiosalaskelman tekeminen edellyttää perusteellista kokonaiskuvaa jäämistön tilanteesta, sillä sen suuruuteen vaikuttavat mahdollisesti muun muassa puolisoiden välillä tehtävä ositus sekä perittävän eläessään antamat lahjat.

 

Testamentti ja puoliso, rintaperillinen sekä lakiosa

Testamentilla voi esimerkiksi etukäteen turvata avio- tai avopuolisonsa taloudellista asemaa ja varmistaa perillisten yhdenvertaisen kohtelun.

Jos testamentilla on loukattu rintaperillisen lakiosaa, on rintaperillisellä testamentista huolimatta oikeus vaatia laissa säädetyssä määräajassa lakiosaa itselleen. Määräaika on 6 kuukautta siitä, kun rintaperillinen on saanut testamentista tiedon.

 

Testamentti ja muotovaatimukset

Testamentti voi olla ulkoisesti yksinkertainenkin asiakirja, mutta sen vaikutusten ymmärtäminen vaatii aina lakimiehen ammattitaitoa. Sanavalinnat, kuten omistusoikeus, -käyttö- tai hallintaoikeus täytyy testamentin laatijan ymmärtää. Testamentille on laissa asetettu tarkat muotovaatimukset, jotta testamentti on pätevä.

 

Testamentti ja Asianajotoimisto Amos

Toimistomme auttaa sovittamaan testamentin tekijän tavoitteet testamenttiin ja lisäksi varmistaa, että testamentti vastaa sisällöltään asiakkaamme tahtoa. Voit myös säilyttää testamenttisi kaksoiskappaletta toimistomme kassakaapissa. Voit tutustua hinnastoomme tästä

Testamentti

 

Testamentteja on hyvin monenlaisia.

Testamentti voi olla mm:

  • keskinäinen testamentti
  • omistusoikeustestamentti
  • hallintaoikeustestamentti
  • käyttöoikeustestamentti

 

Testamentti kannattaa tehdä huolellisesti

Testamentti on oivallinen keino ennakoida ja suunnitella miten ja kenelle oma omaisuus siirtyy kuoleman jälkeen. Harkittu ja huolellisesti laadittu testamentti on omiaan mahdollistamaan sopuisan perinnönjaon tulevaisuudessa. Testamentissa kannattaa myös ottaa kantaa siihen, suljetaanko perillisen aviopuolison avio-oikeus pois.

Testamentilla on mahdollista varautua erilaisiin tilanteisiin ja varmistua myös siitä, että oma omaisuus menee niille henkilöille tai tahoille, joille sen toivoo menevän.

 

Testamenttiin liittyvä kysymys sinulle:

Kannattaa hetki miettiä miten ja kenelle omaisuus lain mukaan menee, mikäli testamenttia ei ole tehty. Kuka sinut lain mukaisesti perisi?

Tämän jälkeen voi pohtia, vastaako tämä lainmukainen perimysjärjestys omia toiveita.

 

Testamentti ja perintöverotus

Perintöverotukseen varautuminen on myös hyvä syy testamentin tekemiseen. Testamentilla on mahdollista määrätä erikseen omaisuuden omistus-, hallinta- ja tuotto-oikeuden siirtymisestä eri henkilöille. Tämä voi olla verotuksellisesti edullista. Testamentin sisältöä harkittaessa veroseuraamusten huomioiminen onkin tärkeää. Testamentintekijällä voi olla myös muita huomioon otettavia tavoitteita ja pelkästään verotuksen näkökulmasta laadittu testamentti voi kokonaisuutta ajatellen olla epäjohdonmukainen.

 

Testamentti ja perimysjärjestys

Suomen perimysjärjestelmässä rintaperillisillä on testamentista riippumatta oikeus lakiosaan. Lakiosa on puolet rintaperillisen lakimääräisestä perintöosasta. Lakiosalaskelman tekeminen edellyttää perusteellista kokonaiskuvaa jäämistön tilanteesta, sillä sen suuruuteen vaikuttavat mahdollisesti muun muassa puolisoiden välillä tehtävä ositus sekä perittävän eläessään antamat lahjat.

 

Testamentti ja puoliso, rintaperillinen sekä lakiosa

Testamentilla voi esimerkiksi etukäteen turvata avio- tai avopuolisonsa taloudellista asemaa ja varmistaa perillisten yhdenvertaisen kohtelun.

Jos testamentilla on loukattu rintaperillisen lakiosaa, on rintaperillisellä testamentista huolimatta oikeus vaatia laissa säädetyssä määräajassa lakiosaa itselleen. Määräaika on 6 kuukautta siitä, kun rintaperillinen on saanut testamentista tiedon.

 

Testamentti ja muotovaatimukset

Testamentti voi olla ulkoisesti yksinkertainenkin asiakirja, mutta sen vaikutusten ymmärtäminen vaatii aina lakimiehen ammattitaitoa. Sanavalinnat, kuten omistusoikeus, -käyttö- tai hallintaoikeus täytyy testamentin laatijan ymmärtää. Testamentille on laissa asetettu tarkat muotovaatimukset, jotta testamentti on pätevä.

 

Testamentti ja Asianajotoimisto Amos

Toimistomme auttaa sovittamaan testamentin tekijän tavoitteet testamenttiin ja lisäksi varmistaa, että testamentti vastaa sisällöltään asiakkaamme tahtoa. Voit myös säilyttää testamenttisi kaksoiskappaletta toimistomme kassakaapissa. Voit tutustua hinnastoomme tästä

”Päivitimme keskinäisen testamentin ja samalla teimme edunvalvontavaltakirjat. Pääsimme samalla itse vaikuttamaan perintöverosuunnitteluun. Kaikki asiat hoituivat yhdellä kerralla ja tunnelma oli hyvä ja rento.”

Lauri, 62 v. ja Marja, 56 v.