Hoitotahto

Hoitotahto auttaa terveydenhuollon ammattilaisia

Hoitotahto auttaa terveydenhuollon ammattilaisia hoitamaan sinua tahtosi ja itsemääräämisoikeutesi mukaisesti.

 

Hoitotahto auttaa läheisiäsi

Hoitotahto tehdään myös omia läheisiäsi varten. Läheistesi on huomattavasti helpompi päättää elämästäsi, hoidostasi ja kuolemastasi yhdessä lääkärien kanssa, kun olet itse etukäteen laatinut hoitotahdon.

 

Hoitotahto on tehtävä kirjallisena

Hoitotahto on kirjallinen sinun oma tahtosi sen varalta, että et sairauden tai muun syyn vuoksi pysty ilmaisemaan omaa tahtoasi. Hoitotahdossa määrätään muun muassa elvytyksestä tai siitä, annetaanko elvytystä.

 

Hoitotahto sitoo ammattihenkilökuntaa

Hoitotahto sitoo terveydenhuollon ammattihenkilökuntaa. Hoitotahtoa tulee noudattaa, jos se on riittävän selkeä ja voidaan olettaa, että et ole muuttanut tahtoasi. Pätevän hoitotahdon tekeminen edellyttää, että olet ymmärtänyt riittävällä tavalla hoitotahdon sisällön ja merkityksen.

 

Hoitotahto on myös hoivatahto

Hoitotahto voi sisältää myös hoivatahdon. Tämä sisältää ohjeita ja neuvoja siitä, että hoidossa ja hoivassa noudatetaan elämänarvojasi ja omia toivomuksiasi.

 

Hoitotahto ja hoivapaikka

Hoitotahdossa voit esittää toiveesi hoitopaikan valinnasta ja hoivaamiseesi arkeen liittyvistä seikoista.

 

Hoitotahto ja päättäjät sekä sijaispäättäjät

Hoitotahdossa voit kertoa, kuka tai ketkä ovat asioidesi päättäjiä ja sijaispäättäjiäsi. Sijaispäättäjät kannatta valita, jos sinulla ei ole puolisoa tai lapsia

 

Hoitotahto ja edunvalvontavaltakirja ovat erillisiä asiakirjoja

Jos olet laatinut edunvalvontavaltakirjan ja valtuutettu on oikeutettu auttamaan sinua myös henkilöäsi koskevissa asioissa, et silti välttämättä ikinä tarvitse omaa edunvalvontavaltakirjaasi. Olet loppuun saakka kykenevä hoitamaan omat asiasi. Hoitotahto vaikuttaa vain elämäsi loppuvaiheessa.

 

Hoitotahto ja Asianajotoimisto Amos

Avustamme sinua laatimaan itsellesi sopivan hoitotahdon. Voit tutustua hinnastoomme tästä

Hoitotahto

Hoitotahto auttaa terveydenhuollon ammattilaisia

Hoitotahto auttaa terveydenhuollon ammattilaisia hoitamaan sinua tahtosi ja itsemääräämisoikeutesi mukaisesti.

 

Hoitotahto auttaa läheisiäsi

Hoitotahto tehdään myös omia läheisiäsi varten. Läheistesi on huomattavasti helpompi päättää elämästäsi, hoidostasi ja kuolemastasi yhdessä lääkärien kanssa, kun olet itse etukäteen laatinut hoitotahdon.

 

Hoitotahto on tehtävä kirjallisena

Hoitotahto on kirjallinen sinun oma tahtosi sen varalta, että et sairauden tai muun syyn vuoksi pysty ilmaisemaan omaa tahtoasi. Hoitotahdossa määrätään muun muassa elvytyksestä tai siitä, annetaanko elvytystä.

 

Hoitotahto sitoo ammattihenkilökuntaa

Hoitotahto sitoo terveydenhuollon ammattihenkilökuntaa. Hoitotahtoa tulee noudattaa, jos se on riittävän selkeä ja voidaan olettaa, että et ole muuttanut tahtoasi. Pätevän hoitotahdon tekeminen edellyttää, että olet ymmärtänyt riittävällä tavalla hoitotahdon sisällön ja merkityksen.

 

Hoitotahto on myös hoivatahto

Hoitotahto voi sisältää myös hoivatahdon. Tämä sisältää ohjeita ja neuvoja siitä, että hoidossa ja hoivassa noudatetaan elämänarvojasi ja omia toivomuksiasi.

 

Hoitotahto ja hoivapaikka

Hoitotahdossa voit esittää toiveesi hoitopaikan valinnasta ja hoivaamiseesi arkeen liittyvistä seikoista.

 

Hoitotahto ja päättäjät sekä sijaispäättäjät

Hoitotahdossa voit kertoa, kuka tai ketkä ovat asioidesi päättäjiä ja sijaispäättäjiäsi. Sijaispäättäjät kannatta valita, jos sinulla ei ole puolisoa tai lapsia

 

Hoitotahto ja edunvalvontavaltakirja ovat erillisiä asiakirjoja

Jos olet laatinut edunvalvontavaltakirjan ja valtuutettu on oikeutettu auttamaan sinua myös henkilöäsi koskevissa asioissa, et silti välttämättä ikinä tarvitse omaa edunvalvontavaltakirjaasi. Olet loppuun saakka kykenevä hoitamaan omat asiasi. Hoitotahto vaikuttaa vain elämäsi loppuvaiheessa.

 

Hoitotahto ja Asianajotoimisto Amos

Avustamme sinua laatimaan itsellesi sopivan hoitotahdon. Voit tutustua hinnastoomme tästä