Ennen perinnönjakoa on tehtävä ositus

Ennen perinnönjakoa on tehtävä ositus

Aina ennen perinnönjakoa on tehtävä ositus Jos perittävä on ollut eläessään naimisissa ja puolisoilla ei ollut avioehtoa, on ennen perinnönjakoa toimitettava aina omaisuuden ositus. Perinnönjaon tai osituksen toimittamiselle ei ole laissa säädettyä määräaikaa. Ositus...
Pesänselvittäjän hakeminen kuolinpesään

Pesänselvittäjän hakeminen kuolinpesään

Kuolinpesän pesänselvitys ja pesänselvittäjä Kuolinpesä voidaan määrätä pesänselvittäjän hallintoon, mikäli yksikin kuolinpesän osakas sitä vaatii. Yleensä pesänselvittäjää haetaan silloin, kun kuolinpesässä on erimielisyyttä asioiden hoidosta. Tuomioistuin määrää...
Keskinäisellä testamentilla voi turvata lesken asemaa

Keskinäisellä testamentilla voi turvata lesken asemaa

Moni vanhempi toivoo, että kuolinpesä pysyisi puolison kuoleman jälkeen jakamattomana ja lesken hallinnoitavissa lesken koko elinajan. Tästä huolimatta lain mukaan rintaperillisillä on kuitenkin oikeus vaatia lakiosaansa. Testamentilla on mahdollisuus rajata tätä...
Jakamattoman kuolinpesän omaisuuden myynti

Jakamattoman kuolinpesän omaisuuden myynti

Kuolinpesän omaisuuden myynnistä Kuolinpesän omaisuutta voidaan myydä ennen perinnönjakoa useista eri syistä. Välillä omaisuuden myynti on käytännössä välttämätöntä, jotta kuolinpesään saadaan ”likvidejä varoja” vainajan tai kuolinpesän velkojen maksamiseksi. Velkojen...
Mitä tarkoittaa testamentin tiedoksianto?

Mitä tarkoittaa testamentin tiedoksianto?

Testamentti saattaa loukata perillisten oikeutta perintöön, minkä vuoksi perillisillä on aina oikeus ottaa kantaa testamenttiin ja sen sisältöön. Tämän oikeuden toteutumiseksi on testamentinsaajan annettava perillisille testamentti tiedoksi. Ilman testamentin...
Oikeus lakiosaan – Mikä on perinnön lakiosa?

Oikeus lakiosaan – Mikä on perinnön lakiosa?

Lakiosa on lain mukaan puolet perilliselle lakimääräisen perimysjärjestyksen mukaan tulevan perintöosan arvosta. Tällaista lakiosaan oikeutettua perillistä kutsutaan rintaperilliseksi. Kuka on oikeutettu lakiosaan? Lakiosaan oikeutettuja ovat aina rintaperillinen sekä...