Miksi ositus kannattaa tehdä?

11.04.2022

Avioliitto päättyy aina joko avieroon tai puolison kuolemaan. Monelta jää tekemättä ositus eli viralliset paperit siitä, mikä osa puolisoiden omaisuutta kuuluu kullekin.

Mikä on ositus?

Avioliitossa aviopuolisoille syntyy avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Kun avioliitto purkautuu, aviovarallisuussuhteet puretaan toimittamalla ositus, josta laaditaan osituskirja.

Osituskirja on määrämuotoinen asiakirja. Siitä tulee ilmetä osapuolet, avio-oikeuden alaiset varat ja velat sekä kuinka ne jaetaan, osapuolten allekirjoitukset ja todistajat.

Jos ositus jää tekemättä?

Yleensä avioeron myötä aviopuolisot järjestävät asuntoasiat ensimmäisenä. Yhteinen asunto joko myydään tai toinen puoliso lunastaa toisen osuuden. Tässä tilanteessa kannattaa samantien laatia tarvittavat asiakirjat eli osituskirja, jossa todetaan, miten yhteinen omaisuus on jaettu.

  • Jos esimerkiksi yhteisenä kotina käytetty asunto halutaan myöhemmin myydä, tarvitaan ex-puolison suostumus myyntiin, mikäli osituskirja on tekemättä, vaikka myyjä omistaisi asunnon yksin.

  • Samoin täytyy muistaa, että jos avio-oikeuden alainen asunto myydään tai laitetaan vuokralle, siitä saatu tuotto on myös avio-oikeuden alaista eli kuuluu molemmille puolisoille.

Soita 010 299 5090 . Varaa ilmainen alkukartoitus

Ositus kannattaa tehdä mahdollisimman pian!

Osituksen laatimiselle ei ole asetettu määräaikaa. Tästä syystä ositus voikin olla toimittamatta vuosikymmeniä. Mitä pikemmin avioeron jälkeen ositus toimitetaan, sitä helpompi on selvittää ositettavan omaisuuden määrä. Kun aikaa kuluu ja puolisot mahdollisesti avioituvat uudelleen, tilanne mutkistuu:

  • Jos siinä vaiheessa, kun puoliso kuolee, taustalla on yksi tai useampi avioero ja osittamaton pesä, saatetaan joutua vaikeisiin ja riitaisiin pesänjakoihin.

  • Jos eronnut puoliso avioituu ja eroaa uudelleen, jälkimmäistä ositusta tehtäessä tarvitaan tieto myös ensimmäisen avioeron perusteella toimitetusta osituksesta.

Osituskirja

Osityskirjassa kuvataan puolisoiden yhteinen omaisuus ja velat sekä sovitaan siitä miten nämä puolisoiden kesken jaetaan.

 

LATAA OSITUSSOPIMUS

 

Artikkelin laati Lakimies Tuula Rainto, Lakiasiaintoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090. Voit tutustua hinnastoomme tästä. Artikkelia päivitetty 11.04.2022.

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset:
Ositus
Ositus- ja perinnönjakokirja

 

Lakimies Tuula Rainto, Lakiasiaintoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090