Mitä eroa on ennakkoperinnöllä ja lahjalla?

14.05.2021

Ennakkoperinnön tarkoituksena on taata tasapuolinen kohtelu rintaperillisten kesken.

Vanhempi voi antaa yhdelle lapsista taloudellista apua jo elinaikanaan ja määrätä lahjan ennakkoperinnöksi. Lopullisessa perinnönjaossa tämä lapsi saa lahjan arvon verran vähemmän tuolloin jaettavana olevasta omaisuudesta kuin muut lapset.

Ennakkoperintöjärjestelmällä tuetaan perillisten tasajaon periaatetta. Perittävä voi poiketa tasajaosta määräämällä, ettei ennakkoperintöä ole rintaperillisen tai muun perillisen saama etuus. Järjestelmän tavoitteena on perinnönjaon oikeudenmukainen toteuttaminen.

Ennakkoperintö on lahja, joka muuttuu lahjan antajan kuoltua lahjan saajan perintöosuutta lasketettaessa perinnöksi, joka on saatu ”ennakolta”.

Lahjan antaja voi määrätä, otetaanko hänen antamansa lahja ennakkoperintönä perinnönjaossa huomioon vai ei. Tämä kannattaa ilmaista lahjakirjassa.

Lapselle annettu lahja oletetaan aina ennakkoperinnöksi, ellei lahjan antaja tätä erikseen kumoa lahjakirjassa tai testamentissa.

Soita 010 299 5090 . Varaa ilmainen alkukartoitus

Ennakkoperintöolettama

Ennakkoperintöolettama tarkoittaa, että rintaperillisen saamaa lahjaa pidetään aina ennakkoperintönä, ellei perittävä määrää lahjakirjassa toisin tai ellei olosuhteista ole pääteltävissä, että hän on niin tarkoittanut.

Ennakkoperintöolettama koskee ainoastaan rintaperillisiä. Muiden perillisten saamat lahjat perittävä voi määrätä ennakkoperinnöksi tai ne voidaan olettaa ennakoksi, jos perittävän katsotaan niin tahtoneen. Yleensä muiden ihmisten kuin perillisten saamia lahjoja ei voida pitää ennakkoperintönä. Sääntöön on muutama poikkeus: Lapsipuolelle annettu lahja ja lesken puolisonsa toissijaisille perillisille antama lahja.

Ennakkoperinnön verotus

Ennakkoperinnöstä maksetaan sen saamishetken arvon mukainen lahjavero. Vero kuitenkin huomioidaan vähennyksenä perittävän kuoltua maksettavassa perintöverossa. Jos lahjavero on ollut suurempi kuin perintövero olisi, erotusta ei kuitenkaan hyvitetä.

Lahja- ja perintövero ovat progressiivisia veroja.

Lahja vai ennakkoperintö?

Saadaksesi parhaan mahdollisen verohyödyn lahjasta tai ennakkoperinnöstä ja siirtäessäsi omaisuutta vaikkapa lapselle jo elinaikanasi, kannattaa olla tarkkana, miten sen teet. Pätevältä lakimieheltä menee noin 1-2h selvitellä sinulle paras ratkaisu ja laatia asiakirja.

Artikkelin laati Lakimies Tuula Rainto, Lakiasiaintoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090. Voit tutustua hinnastoomme tästä.

Tee ilmainen tarvekartoitus

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset:
Huomioi nämä tehdessäsi lahjakirjaa
Perintösuunnittelu

 

Asianajaja Tuula Rainto, Asianajotoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090