Miksi perinnönjaosta on laadittava jakokirja?

20.11.2023

Perinnönjaosta on aina laadittava jakokirja. Se kertoo, miten peritty omaisuus on jaettu ja mitä omaisuutta kukin perillinen on saanut. Jakokirja on erittäin tärkeä asiakirja, sillä sen perusteella perilliset voivat esimerkiksi rekisteröidä perimänsä omaisuuden omiin nimiinsä. Jakokirja on toimitettava myös Verohallintoon.

Perinnönjako tulee voimaan vasta kun jakokirja on allekirjoitettu

Perinnönjakokirja on perinnönjakoa koskeva pakollinen asiakirja, johon kirjataan muun muassa perinnönsaajia ja heidän jako-osuuksiaan koskevat tiedot. Käytännössä perinnönjakokirja kertoo sen, mihin lopputulokseen perinnönjaossa on osapuolten välillä tultu.

Milloin perinnönjakokirja on laadittava?

Perinnönjaosta on aina laadittava jakokirja ja se on tehtävä kirjallisesti. Se tehdään perinnönjaon toimittamisen jälkeen, eli sitten, kun perintö on kokonaisuudessaan jaettu kuolinpesän osakkaille.

Perinnönjako voidaan toimittaa sopimusjakona, jolloin jaon suorittavat kuolinpesän osakkaat itse.

Soita 010 299 5090 . Varaa ilmainen alkukartoitus

Mitä perinnönjakokirjasta tulee käydä ilmi?

  1. Asianosaiset ja heidän yhteystietonsa

  2. Perintöön oikeuttava peruste. Jakokirjaan tulee merkitä se peruste, jonka nojalla henkilö on oikeutettu saamaan perintöä kyseiseltä henkilöltä. Peruste perintöön on joko sukulaisuussuhde tai testamentti.

  3. Jakokirjassa tulee mainita, kuinka moneen murto-osaan perintö tullaan kokonaisuudessaan jakamaan. Lisäksi on hyvä mainita, kuinka paljon tämä jako-osuus on suuruudeltaan.

  4. Perinnönsaajien aviopuolisoiden avio-oikeus tai sen puuttuminen

  5. Jakokirjassa kannatta selvyyden vuoksi mainita se, onko perintöön kuuluvan omaisuuden mahdollista siirtyä osituksessa perinnönsaajan puolisolle.

  6. Allekirjoitukset

  7. Jakokirja on osakkaiden allekirjoitettava kahden esteettömän todistajan läsnä ollessa.

Perinnönjakokirja on toimitettava Verohallintoon.

Mikäli haluatte varmistaa, että jakokirja tulee laadittua selkeästi ja juridisesti kattavasti, toimistomme avustaa teitä perinnönjakokirjan laatimisessa. Perinnönjakokirjan laatiminen alk. 1.000€.

Artikkelin kirjoitti Asianajaja Tuula Rainto, Asianajotoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090.

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset:
Perinnönjakokirja
Miten perinnönjako tapahtuu?