SOPIMUKSET JA SOPIMUSNEUVOTTELUT

Sopimus on liike-elämässä kaiken yhteistyön perusta. Yrityksen hankkivat tuotannontekijänsä sopimusten avulla ja myyvät palveluitaan sekä tuotteitaan asiakkailleen sopimusten avulla. Yritykset laajentuvat ja esimerkiksi ostavat kilpailijoitaan sopimusten avulla. Toimitilojen ja tuotantolaitteiden osalta yritys saattaa solmia kauppa- tai vuokrasopimuksia. Nämä ovat vain muutamia yksittäisiä esimerkkejä sopimuksista. Voikin sanoa, että sopimusoikeus moninaisine normistoineen on enemmän tai vähemmän jokaista yritystä koskettava juridiikan osa-alue. Samanaikaisesti sopimuksiin liittyy useita erilaisia riskitekijöitä. Sopimusriskien huomioiminen ja hallinta on tärkeässä roolissa kaikkien yritysten liiketoiminnassa.

Muutamia esimerkkejä erilaisista sopimustyypeistä:

 • Toimeksiantosopimus
 • Kauppakirja
 • Vakuutussopimus
 • Rahoitussopimus
 • Vuokrasopimus
 • Alihankintasopimus
 • Salassapitosopimus
 • Kauppaedustaja- ja agenttisopimus
 • Urakka- ja aliurakkasopimus
 • Konsulttisopimus
 • Lisenssisopimus ja muut IPR-sopimukset

Sopimusriidat

Kun sopimusriita syttyy, moni asia on jo todennäköisesti mennyt enemmän tai vähemmän pieleen: sopimusneuvotteluiden aikana on saatettu keskittyä epäolennaisiin asioihin, sopimustekstiin on saattanut jäädä enemmän tai vähemmän tulkinnanvaraisia kohtia. Sopimuskauden aikana sopimustekstin epäselvyydestä tai esimerkiksi liiketoiminnan häiriötilanteista johtuen sopimusta ei ole kyetty tai osattu täyttää kokonaisuudessaan. Lopulta asia on kärjistynyt molempia osapuolia kuormittavaksi riidaksi.

Toimistomme palvelee

Lakiasiaintoimisto Amos Oy auttaa yrityksiä kaikissa sopimuksiin ja sopimusoikeudellisiin kysymyksiin liittyvissä asioissa. Toimistomme missiona on olla asiakkaidemme apuna kokonaisvaltaisesti sopimuksen elinkaaren eri vaiheissa – alkaen sopimusneuvotteluista ja päättyen sopimuskauden loppumiseen tai mahdolliseen sopimusriitaan. Useimmissa tapauksissa asiantuntija-avun käyttäminen on tarkoituksenmukaista jo ennen kuin lopullinen sopimus allekirjoitetaan tai sopimusta koskeva asia on muuttunut riitaisaksi.

Lakiasiaintoimisto Amos avustaa yrityksiä sopimusten koko elinkaaren aikana – aina sopimisneuvotteluista sopimuskauden loppuun.

SOPIMUKSET JA SOPIMUS-
NEUVOTTELUT

Sopimus on liike-elämässä kaiken yhteistyön perusta. Yrityksen hankkivat tuotannontekijänsä sopimusten avulla ja myyvät palveluitaan sekä tuotteitaan asiakkailleen sopimusten avulla. Yritykset laajentuvat ja esimerkiksi ostavat kilpailijoitaan sopimusten avulla. Toimitilojen ja tuotantolaitteiden osalta yritys saattaa solmia kauppa- tai vuokrasopimuksia. Nämä ovat vain muutamia yksittäisiä esimerkkejä sopimuksista. Voikin sanoa, että sopimusoikeus moninaisine normistoineen on enemmän tai vähemmän jokaista yritystä koskettava juridiikan osa-alue. Samanaikaisesti sopimuksiin liittyy useita erilaisia riskitekijöitä. Sopimusriskien huomioiminen ja hallinta on tärkeässä roolissa kaikkien yritysten liiketoiminnassa.

Muutamia esimerkkejä erilaisista sopimustyypeistä:

 • Toimeksiantosopimus
 • Kauppakirja
 • Vakuutussopimus
 • Rahoitussopimus
 • Vuokrasopimus
 • Alihankintasopimus
 • Salassapitosopimus
 • Kauppaedustaja- ja agenttisopimus
 • Urakka- ja aliurakkasopimus
 • Konsulttisopimus
 • Lisenssisopimus ja muut IPR-sopimukset

Sopimusriidat

Kun sopimusriita syttyy, moni asia on jo todennäköisesti mennyt enemmän tai vähemmän pieleen: sopimusneuvotteluiden aikana on saatettu keskittyä epäolennaisiin asioihin, sopimustekstiin on saattanut jäädä enemmän tai vähemmän tulkinnanvaraisia kohtia. Sopimuskauden aikana sopimustekstin epäselvyydestä tai esimerkiksi liiketoiminnan häiriötilanteista johtuen sopimusta ei ole kyetty tai osattu täyttää kokonaisuudessaan. Lopulta asia on kärjistynyt molempia osapuolia kuormittavaksi riidaksi.

Toimistomme palvelee

Lakiasiaintoimisto Amos Oy auttaa yrityksiä kaikissa sopimuksiin ja sopimusoikeudellisiin kysymyksiin liittyvissä asioissa. Toimistomme missiona on olla asiakkaidemme apuna kokonaisvaltaisesti sopimuksen elinkaaren eri vaiheissa – alkaen sopimusneuvotteluista ja päättyen sopimuskauden loppumiseen tai mahdolliseen sopimusriitaan. Useimmissa tapauksissa asiantuntija-avun käyttäminen on tarkoituksenmukaista jo ennen kuin lopullinen sopimus allekirjoitetaan tai sopimusta koskeva asia on muuttunut riitaisaksi.

Lakiasiaintoimisto Amos avustaa yrityksiä sopimusten koko elinkaaren aikana – aina sopimisneuvotteluista sopimuskauden loppuun.