SOPIMUKSET JA SOPIMUSNEUVOTTELUT

Sopimus on liike-elämässä kaiken yhteistyön perusta. Yrityksen hankkivat tuotannontekijänsä sopimusten avulla ja myyvät palveluitaan sekä tuotteitaan asiakkailleen sopimusten avulla. Yritykset laajentuvat ja esimerkiksi ostavat kilpailijoitaan sopimusten avulla. Voikin sanoa, että sopimusoikeus moninaisine normistoineen on enemmän tai vähemmän jokaista yritystä koskettava juridiikan osa-alue. Samanaikaisesti sopimuksiin liittyy useita erilaisia riskitekijöitä. Sopimusriskien huomioiminen ja hallinta on tärkeässä roolissa kaikkien yritysten liiketoiminnassa

Palvelemme asiakkaitamme monenlaisissa sopimusasioissa – sekä yksittäisiä sopimuksia koskevissa kysymyksissä että suurten yritysjärjestelyjen ja transaktioiden yhteydessä. Sen lisäksi, että laadimme itse sopimuksen, autamme tietenkin myös tulkintakysymyksissä, soveltamista koskevissa asioissa ja neuvottelujen yhteydessä.

Meillä on erityisesti kokemusta jakelu- ja agenttisopimuksista, toimitus- ja hankintasopimuksista, urakkasopimuksista, yhteistyösopimuksista, lisenssisopimuksista, työsopimuksista, laina- ja panttaussopimuksista, yhteisyrityssopimuksista, osakassopimuksista jne.

Sopimusriidat

Kun sopimusriita syttyy, moni asia on jo todennäköisesti mennyt enemmän tai vähemmän pieleen: sopimusneuvotteluiden aikana on saatettu keskittyä epäolennaisiin asioihin, sopimustekstiin on saattanut jäädä enemmän tai vähemmän tulkinnanvaraisia kohtia. Sopimuskauden aikana sopimustekstin epäselvyydestä tai esimerkiksi liiketoiminnan häiriötilanteista johtuen sopimusta ei ole kyetty tai osattu täyttää kokonaisuudessaan. Lopulta asia on kärjistynyt molempia osapuolia kuormittavaksi riidaksi. Asianajajillamme on pitkä kokemus sopimusriitojen ratkaisusta niin neuvotteluin kuin oikeussalissakin.

Toimistomme palvelee

Asianajotoimisto Amos auttaa yrityksiä kaikissa sopimuksiin ja sopimusoikeudellisiin kysymyksiin liittyvissä asioissa. Toimistomme missiona on olla asiakkaidemme apuna kokonaisvaltaisesti sopimuksen elinkaaren eri vaiheissa – alkaen sopimusneuvotteluista ja päättyen sopimuskauden loppumiseen tai mahdolliseen sopimusriitaan. Useimmissa tapauksissa asiantuntija-avun käyttäminen on tarkoituksenmukaista jo ennen kuin lopullinen sopimus allekirjoitetaan tai sopimusta koskeva asia on muuttunut riitaisaksi.

Asianajotoimisto Amos avustaa yrityksiä sopimusten koko elinkaaren aikana – aina sopimisneuvotteluista sopimuskauden loppuun.

SOPIMUKSET JA SOPIMUS-
NEUVOTTELUT

Sopimus on liike-elämässä kaiken yhteistyön perusta. Yrityksen hankkivat tuotannontekijänsä sopimusten avulla ja myyvät palveluitaan sekä tuotteitaan asiakkailleen sopimusten avulla. Yritykset laajentuvat ja esimerkiksi ostavat kilpailijoitaan sopimusten avulla. Voikin sanoa, että sopimusoikeus moninaisine normistoineen on enemmän tai vähemmän jokaista yritystä koskettava juridiikan osa-alue. Samanaikaisesti sopimuksiin liittyy useita erilaisia riskitekijöitä. Sopimusriskien huomioiminen ja hallinta on tärkeässä roolissa kaikkien yritysten liiketoiminnassa

Palvelemme asiakkaitamme monenlaisissa sopimusasioissa – sekä yksittäisiä sopimuksia koskevissa kysymyksissä että suurten yritysjärjestelyjen ja transaktioiden yhteydessä. Sen lisäksi, että laadimme itse sopimuksen, autamme tietenkin myös tulkintakysymyksissä, soveltamista koskevissa asioissa ja neuvottelujen yhteydessä.

Meillä on erityisesti kokemusta jakelu- ja agenttisopimuksista, toimitus- ja hankintasopimuksista, urakkasopimuksista, yhteistyösopimuksista, lisenssisopimuksista, työsopimuksista, laina- ja panttaussopimuksista, yhteisyrityssopimuksista, osakassopimuksista jne.

Sopimusriidat

Kun sopimusriita syttyy, moni asia on jo todennäköisesti mennyt enemmän tai vähemmän pieleen: sopimusneuvotteluiden aikana on saatettu keskittyä epäolennaisiin asioihin, sopimustekstiin on saattanut jäädä enemmän tai vähemmän tulkinnanvaraisia kohtia. Sopimuskauden aikana sopimustekstin epäselvyydestä tai esimerkiksi liiketoiminnan häiriötilanteista johtuen sopimusta ei ole kyetty tai osattu täyttää kokonaisuudessaan. Lopulta asia on kärjistynyt molempia osapuolia kuormittavaksi riidaksi. Asianajajillamme on pitkä kokemus sopimusriitojen ratkaisusta niin neuvotteluin kuin oikeussalissakin.

Toimistomme palvelee

Asianajotoimisto Amos auttaa yrityksiä kaikissa sopimuksiin ja sopimusoikeudellisiin kysymyksiin liittyvissä asioissa. Toimistomme missiona on olla asiakkaidemme apuna kokonaisvaltaisesti sopimuksen elinkaaren eri vaiheissa – alkaen sopimusneuvotteluista ja päättyen sopimuskauden loppumiseen tai mahdolliseen sopimusriitaan. Useimmissa tapauksissa asiantuntija-avun käyttäminen on tarkoituksenmukaista jo ennen kuin lopullinen sopimus allekirjoitetaan tai sopimusta koskeva asia on muuttunut riitaisaksi.

Asianajotoimisto Amos avustaa yrityksiä sopimusten koko elinkaaren aikana – aina sopimisneuvotteluista sopimuskauden loppuun.