TYÖOIKEUS JA HR-ASIAT

Yritys ja työntekijä, joutuvat vääjäämättä tekemisiin työoikeuden kanssa. Työoikeus määrittää ne säännöt ja ehdot, joiden perusteella työnantaja voi hyödyntää työntekijöidensä työpanosta.

Työtä ja sen teettämistä koskeva lainsäädäntö ja sopimuskehikko on laaja kokonaisuus. Vaikka työsuhdeasioissa vallitsee lähtökohtana sopimusvapaus työnantajan ja työntekijän välillä, on tätä sopimusvapautta tosiallisesti merkittävästi rajoitettu lainsäädännöllä ja työehtosopimuksin. Työelämän sääntelyn kokonaisvaltainen hallitseminen vaatii laajaa perehtyneisyyttä työlainsäädäntöön ja alaa koskevaan oikeuskäytäntöön. Avustamme haastavissa tilanteissa, joissa omat taidot eivät riitä parhaan lopputuloksen saavuttamiseen

Esimerkkejä työoikeudellisista osaamisalueistamme:

 • Työsopimukset ja johtajasopimukset
 • Työsuhteen irtisanomis- ja päättämistilanteet ja ehdoista sopiminen
 • Johtajasopimuksen päättämistilanteet
 • Työoikeudelliset tai työsuhteen riitaprosessit
 • Työturvallisuus- ja työsuojelukysymykset
 • Yksityisyyden suoja työelämässä
 • Työoikeudellinen konsultaatio

Lakiasiaintoimisto Amos Oy avustaa työoikeudellisten normien soveltamisessa ja sekä työlainsäädännön tulkitsemiseen liittyvissä erilaisissa tilanteissa. Tarjoamme myös laaja-alaisesti oikeudellista konsultaatiota esimerkiksi rekrytointeihin, työehtosopimusten soveltamiseen, työsuhteen päättämistilanteisiin sekä yhteistoimintamenettelyihin liittyen.

Työsuhteen solmiminen tai päättäminen on yritykselle ja työntekijälle iso asia. Varmistamme, että kaikki osapuolet ovat sopimukseen tyytyväisiä!

TYÖOIKEUS JA HR-ASIAT

Yritys ja työntekijä, joutuvat vääjäämättä tekemisiin työoikeuden kanssa. Työoikeus määrittää ne säännöt ja ehdot, joiden perusteella työnantaja voi hyödyntää työntekijöidensä työpanosta.

Työtä ja sen teettämistä koskeva lainsäädäntö ja sopimuskehikko on laaja kokonaisuus. Vaikka työsuhdeasioissa vallitsee lähtökohtana sopimusvapaus työnantajan ja työntekijän välillä, on tätä sopimusvapautta tosiallisesti merkittävästi rajoitettu lainsäädännöllä ja työehtosopimuksin. Työelämän sääntelyn kokonaisvaltainen hallitseminen vaatii laajaa perehtyneisyyttä työlainsäädäntöön ja alaa koskevaan oikeuskäytäntöön. Avustamme haastavissa tilanteissa, joissa omat taidot eivät riitä parhaan lopputuloksen saavuttamiseen

Esimerkkejä työoikeudellisista osaamisalueistamme:

 • Työsopimukset ja johtajasopimukset
 • Työsuhteen irtisanomis- ja päättämistilanteet ja ehdoista sopiminen
 • Johtajasopimuksen päättämistilanteet
 • Työoikeudelliset tai työsuhteen riitaprosessit
 • Työturvallisuus- ja työsuojelukysymykset
 • Yksityisyyden suoja työelämässä
 • Työoikeudellinen konsultaatio
Lakiasiaintoimisto Amos Oy avustaa yrityksiä muun muassa työnantajaa velvoittavien työoikeudellisten normien soveltamisessa ja sekä työlainsäädännön tulkitsemiseen liittyvissä erilaisissa tilanteissa. Tarjoamme myös laaja-alaisesti oikeudellista konsultaatiota esimerkiksi rekrytointeihin, työehtosopimusten soveltamiseen, työsuhteen päättämistilanteisiin sekä yhteistoimintamenettelyihin liittyen.

Työsuhteen solmiminen tai päättäminen on yritykselle ja työntekijälle iso asia. Varmistamme, että kaikki osapuolet ovat sopimukseen tyytyväisiä!