TYÖOIKEUS JA HR-ASIAT

Yritys, joka työllistää työntekijöitä, joutuu välttämättä tekemisiin työoikeuden kanssa. Työoikeudessa keskeistä on määrittää ne säännöt ja ehdot, joiden perusteella työnantaja voi hyödyntää työntekijöidensä työpanosta. Työtä ja sen teettämistä koskeva lainsäädäntö ja sopimuskehikko on laaja kokonaisuus. Vaikka työsuhdeasioissa vallitsee periaatteellisena lähtökohtana sopimusvapaus työnantajan ja työntekijän välillä, on tätä sopimusvapautta tosiallisesti merkittävästi rajoitettu lainsäädännöllä ja työehtosopimuksin. Vaikka työsuhdeasiat ja työoikeudelliset kysymykset saattavat usein vaikuttaa ensisilmäyksellä yksinkertaisilta, vaatii työelämän sääntelyn kokonaisvaltainen hallitseminen yrityksillä laajaa perehtyneisyyttä työlainsäädäntöön ja alaa koskevaan oikeuskäytäntöön.

Esimerkkejä työoikeudellisista osaamisalueistamme:

 • Työ- ja johtajasopimukset
 • Työsuhteen irtisanomis- ja päättämistilanteet
 • Johtajasopimuksen päättämistilanteet
 • Työoikeudelliset riitaprosessit
 • Työturvallisuus- ja työsuojelukysymykset
 • Yksityisyyden suoja työelämässä
 • Työoikeudellinen konsultaatio
Lakiasiaintoimisto Amos Oy avustaa yrityksiä muun muassa työnantajaa velvoittavien työoikeudellisten normien soveltamisessa ja sekä työlainsäädännön tulkitsemiseen liittyvissä erilaisissa tilanteissa. Tarjoamme myös laaja-alaisesti oikeudellista konsultaatiota esimerkiksi rekrytointeihin, työehtosopimusten soveltamiseen, työsuhteen päättämistilanteisiin sekä yhteistoimintamenettelyihin liittyen.

Työntekijän palkkaaminen on yritykselle ja työntekijälle itselleen iso asia. Varmistamme, että kaikki osapuolet ovat sopimukseen tyytyväisiä!

TYÖOIKEUS JA HR-ASIAT

Yritys, joka työllistää työntekijöitä, joutuu välttämättä tekemisiin työoikeuden kanssa. Työoikeudessa keskeistä on määrittää ne säännöt ja ehdot, joiden perusteella työnantaja voi hyödyntää työntekijöidensä työpanosta. Työtä ja sen teettämistä koskeva lainsäädäntö ja sopimuskehikko on laaja kokonaisuus. Vaikka työsuhdeasioissa vallitsee periaatteellisena lähtökohtana sopimusvapaus työnantajan ja työntekijän välillä, on tätä sopimusvapautta tosiallisesti merkittävästi rajoitettu lainsäädännöllä ja työehtosopimuksin. Vaikka työsuhdeasiat ja työoikeudelliset kysymykset saattavat usein vaikuttaa ensisilmäyksellä yksinkertaisilta, vaatii työelämän sääntelyn kokonaisvaltainen hallitseminen yrityksillä laajaa perehtyneisyyttä työlainsäädäntöön ja alaa koskevaan oikeuskäytäntöön.

Esimerkkejä työoikeudellisista osaamisalueistamme:

 • Työ- ja johtajasopimukset
 • Työsuhteen irtisanomis- ja päättämistilanteet
 • Johtajasopimuksen päättämistilanteet
 • Työoikeudelliset riitaprosessit
 • Työturvallisuus- ja työsuojelukysymykset
 • Yksityisyyden suoja työelämässä
 • Työoikeudellinen konsultaatio
Lakiasiaintoimisto Amos Oy avustaa yrityksiä muun muassa työnantajaa velvoittavien työoikeudellisten normien soveltamisessa ja sekä työlainsäädännön tulkitsemiseen liittyvissä erilaisissa tilanteissa. Tarjoamme myös laaja-alaisesti oikeudellista konsultaatiota esimerkiksi rekrytointeihin, työehtosopimusten soveltamiseen, työsuhteen päättämistilanteisiin sekä yhteistoimintamenettelyihin liittyen.

Työntekijän palkkaaminen on yritykselle ja työntekijälle itselleen iso asia. Varmistamme, että kaikki osapuolet ovat sopimukseen tyytyväisiä!