YHTIÖOIKEUS JA YRITYSJÄRJESTELYT

Elinkeinon tai liiketoiminnan harjoittaminen tapahtuu useimmiten jossakin tietyssä yhtiömuodossa, joista etenkin osakeyhtiö on hyvin suosittu liiketoiminnan organisoimisen muoto. Yhtiömuodossa toimiminen tuottaakin paljon sellaisia etuja, jota ei muuten ole saatavilla. Jotta yhtiön liiketoiminta olisi kannattavaa ja kasvu mahdollista, tulee yhtiön olla oikein ja tarkoituksenmukaisesti organisoitu.

Palvelemme asiakkaitamme kaikissa yhtiöoikeudellisissa kysymyksissä.

Esimerkkejä yhtiöoikeudellisista osaamisalueistamme:

 • Yhtiömuodon valinta ja yhtiön perustaminen
 • Eri toimielinten – hallituksen, toimitusjohtajan ja yhtiökokouksen – vastuut ja velvollisuudet sekä hyvään hallintotapaan liittyvät kysymykset
 • Compliance-kysymykset
 • Osakassopimukset ja yrityksen johdon kanssa tehtävät sopimukset
 • Rahoitusjärjestelyt sekä osake- ja optiojärjestelyt
 • Yhtiömuodon muuttaminen
 • Sulautumiset ja jakautumiset
 • Yhtiökokousten järjestäminen ja johtaminen
 • Yhtiöoikeudelliset vahingonkorvausasiat
 • Kaupparekisteri-ilmoitukset ja muut tarvittavat viranomaisilmoitukset

Yritysjärjestelyt ja -kaupat

Asianajajillamme on pitkä ja kattava kokemus erilaisista yritysjärjestelyistä ja yrityskaupoista sekä sukupolvenvaihdoksista. Näissä keskeistä ymmärtää asiakkaan liiketoiminta sekä omistajien ja yhtiön johdon tavoitteet. Yleensä nämä toimeksiannot alkavatkin yhtiön taloudellisen aseman ja liiketoiminnan selvittämisestä. Kun selvitykset on tehty ja järjestelyn tavoitteet ymmärretty, haetaan kuhunkin toimeksiantoon oikeudellisesti optimaalinen ratkaisu myös verotuskysymykset huomioiden.

Esimerkkejä yritysjärjestelyihin liittyvistä osaamisalueistamme:

 • Yritysjärjestelyiden ja yrityskauppojen suunnittelu
 • Avustaminen sopimusneuvotteluissa
 • Hoidamme oikeudellisen due diligence tarkastuksen järjestämisen tai suoritamme due dilgence tarkastuksen itse riippuen olemmeko ostajan vai myyjän avustajina
 • Laadimme kauppakirjat ja muut tarvittavat asiakirjat
 • Avustamme lupakysymyksissä (mm. kilpailuviranomaiset ja lupien siirrot yrityskaupoissa).
 • Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu, ennakkoratkaisun hakeminen verottajalta, tarvittavien asiakirjojen ja veroilmoitusten laatiminen.

Asianajotoimisto Amos avustaa yrityksiä yhtiöoikeudellisiin toimenpiteisiin liittyvissä asioissa yrityksen kaikissa elinkaaren ja kasvun vaiheissa. Anna meidän varmistaa, että aikasi kuluu ydintehtävien hoitamiseen.

YHTIÖOIKEUS JA YRITYSJÄRJESTELYT

Elinkeinon tai liiketoiminnan harjoittaminen tapahtuu useimmiten jossakin tietyssä yhtiömuodossa, joista etenkin osakeyhtiö on hyvin suosittu liiketoiminnan organisoimisen muoto. Yhtiömuodossa toimiminen tuottaakin paljon sellaisia etuja, jota ei muuten ole saatavilla. Jotta yhtiön liiketoiminta olisi kannattavaa ja kasvu mahdollista, tulee yhtiön olla oikein ja tarkoituksenmukaisesti organisoitu.

Palvelemme asiakkaitamme kaikissa yhtiöoikeudellisissa kysymyksissä.

Esimerkkejä yhtiöoikeudellisista osaamisalueistamme:

 • Yhtiömuodon valinta ja yhtiön perustaminen
 • Eri toimielinten – hallituksen, toimitusjohtajan ja yhtiökokouksen – vastuut ja velvollisuudet sekä hyvään hallintotapaan liittyvät kysymykset
 • Compliance-kysymykset
 • Osakassopimukset ja yrityksen johdon kanssa tehtävät sopimukset
 • Rahoitusjärjestelyt sekä osake- ja optiojärjestelyt
 • Yhtiömuodon muuttaminen
 • Sulautumiset ja jakautumiset
 • Yhtiökokousten järjestäminen ja johtaminen
 • Yhtiöoikeudelliset vahingonkorvausasiat
 • Kaupparekisteri-ilmoitukset ja muut tarvittavat viranomaisilmoitukset

Yritysjärjestelyt ja -kaupat

Asianajajillamme on pitkä ja kattava kokemus erilaisista yritysjärjestelyistä ja yrityskaupoista sekä sukupolvenvaihdoksista. Näissä keskeistä ymmärtää asiakkaan liiketoiminta sekä omistajien ja yhtiön johdon tavoitteet. Yleensä nämä toimeksiannot alkavatkin yhtiön taloudellisen aseman ja liiketoiminnan selvittämisestä. Kun selvitykset on tehty ja järjestelyn tavoitteet ymmärretty, haetaan kuhunkin toimeksiantoon oikeudellisesti optimaalinen ratkaisu myös verotuskysymykset huomioiden.

Esimerkkejä yritysjärjestelyihin liittyvistä osaamisalueistamme:

 • Yritysjärjestelyiden ja yrityskauppojen suunnittelu
 • Avustaminen sopimusneuvotteluissa
 • Hoidamme oikeudellisen due diligence tarkastuksen järjestämisen tai suoritamme due dilgence tarkastuksen itse riippuen olemmeko ostajan vai myyjän avustajina
 • Laadimme kauppakirjat ja muut tarvittavat asiakirjat
 • Avustamme lupakysymyksissä (mm. kilpailuviranomaiset ja lupien siirrot yrityskaupoissa).
 • Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu, ennakkoratkaisun hakeminen verottajalta, tarvittavien asiakirjojen ja veroilmoitusten laatiminen.

Asianajotoimisto Amos avustaa yrityksiä yhtiöoikeudellisiin toimenpiteisiin liittyvissä asioissa yrityksen kaikissa elinkaaren ja kasvun vaiheissa. Anna meidän varmistaa, että aikasi kuluu ydintehtävien hoitamiseen.