LUOVAT ALAT

Havaintojemme mukaan luova ala on merkittävässä murroksessa. Siinä, missä ennen työtä tehtiin pääasiallisesti itsenäisenä ammatinharjoittajana, luovan työn, kuten esimerkiksi kirjailijan tai esiintyvän taitelijan työn yhtiöittäminen on yleistynyt huomattavasti viime vuosina. Omia haasteita luovien alojen yhtiöittämistä kohtaan luo myös se, että yhtiöoikeudellinen sääntely ja verolainsäädäntö on rakennettu monilta osin hyvin erilaisia toimialoja silmällä pitäen. Luovaan alaan liittyy useita erityispiirteitä, joista yksi merkittävimmistä on tekijänoikeuksiin ja näiden hallinnointiin liittyvät sopimukset.

Luovien alojen sopimustyyppejä:

  • Kustannussopimus ja käännössopimus
  • Levytyssopimus
  • Tavaramerkkisopimukset ja yhteistyösopimukset
  • Edustussopimukset, kuten esimerkiksi keikkamyyntisopimus

Toimistomme palvelee luovia aloja monipuolisesti

Asianajotoimisto Amos Oy vakiinnuttanut paikkansa luovien alojen toimijoiden luotettavana kumppanina. Sopimusneuvottelut, tekijänoikeuksiin liittyvät kysymykset sekä erilaiset valtion ja järjestöjen tukiin liittyvät asiat ovat meille hyvin tuttuja. Lisäksi avustamme luovan alan yrittäjää erilaisissa yhtiö- ja työoikeus asioissa. Hoidamme laajasti erilaisia luovien alojen toimeksiantoja ja pyrimme siihen, että kynnys olla yhteydessä meihin pysyy mahdollisimman alhaisena. Osamme puhua kieltä, jolla luovan alan lakiasiat saadaan vaivatta järjestymään.

Olemme lakimiehiä, jotka ymmärtävät tilanteesi – soita meille!

LUOVAT ALAT

Havaintojemme mukaan luova ala on merkittävässä murroksessa. Siinä, missä ennen työtä tehtiin pääasiallisesti itsenäisenä ammatinharjoittajana, luovan työn, kuten esimerkiksi kirjailijan tai esiintyvän taitelijan työn yhtiöittäminen on yleistynyt huomattavasti viime vuosina. Omia haasteita luovien alojen yhtiöittämistä kohtaan luo myös se, että yhtiöoikeudellinen sääntely ja verolainsäädäntö on rakennettu monilta osin hyvin erilaisia toimialoja silmällä pitäen. Luovaan alaan liittyy useita erityispiirteitä, joista yksi merkittävimmistä on tekijänoikeuksiin ja näiden hallinnointiin liittyvät sopimukset.

Luovien alojen sopimustyyppejä:

  • Kustannussopimus ja käännössopimus
  • Levytyssopimus
  • Tavaramerkkisopimukset ja yhteistyösopimukset
  • Edustussopimukset, kuten esimerkiksi keikkamyyntisopimus

Toimistomme palvelee luovia aloja monipuolisesti

Asianajotoimisto Amos on vakiinnuttanut paikkansa luovien alojen toimijoiden luotettavana kumppanina. Sopimusneuvottelut, tekijänoikeuksiin liittyvät kysymykset sekä erilaiset valtion ja järjestöjen tukiin liittyvät asiat ovat meille hyvin tuttuja. Lisäksi avustamme luovan alan yrittäjää erilaisissa yhtiö- ja työoikeus asioissa. Hoidamme laajasti erilaisia luovien alojen toimeksiantoja ja pyrimme siihen, että kynnys olla yhteydessä meihin pysyy mahdollisimman alhaisena. Osamme puhua kieltä, jolla luovan alan lakiasiat saadaan vaivatta järjestymään.

Olemme lakimiehiä, jotka ymmärtävät tilanteesi – soita meille!