Yrityssaneeraukset ja konkurssit

Asianajajamme arvioivat asiakkaittemme tarpeet ja edellytykset asiakasta uhkaavassa maksukyvyttömyydestä. Tämän jälkeen esitämme ehdotuksen, kuinka asiassa kannattaa edetä ja mikä menettely kannattaa valita, jotta yrityksen elinkelpoisuus saadaan palautettua tai kuinka yritystoiminta saadaan lopetettua hallitusti.

Tervehdyttämisessä tulee yleensä kysymykseen vapaaehtoinen menettely, joissa velkojien kanssa sovitaan velkojen uudelleen järjestämisestä ja omaisuuden myynnistä, tai sitten lakiperusteinen yrityssaneeraus.

Yrityssaneeraus

Yrityssaneerauksen tavoitteena yrityksen liiketoiminnan elvyttäminen. Yrityssaneerauksessa yrityksen toimintaa ja velkoja järjestellään uudelleen, kannattamatonta liiketoimintaa myydään tai lopetetaan ja toimintaa siirretään kannattavaan liiketoimintaan. Käräjäoikeus vahvistaa saneerausohjelman, jossa yleensä velkoja leikataan ja jäljelle jääville veloille laaditaan uusi maksuohjelma. Yritys saa leikatut velat anteeksi, jos se kykenee noudattamaan saneerausohjelmaa.

Yrityssaneerauksella on mahdollista pelastaa maksuvaikeuksiin joutunut elinkelpoinen yritys. Yrityssaneerauksella saa suojaa konkurssia vastaan ja toisaalta se on usein viimeinen keino konkurssin välttämiseksi.

Yrityssaneeraushakemus kannattaa tehdä jo, kun maksukyvyttömyys uhkaa yritystä, jolloin sen menestymismahdollisuus on parhaimmillaan. Myös siinä vaiheessa, kun velkoja hakee yritystä konkurssiin, voidaan yrityssaneeraushakemus tehdä ja saada suojaa konkurssia vastaan.

Kokemuksemme perusteella yrityssaneerauksen onnistumisedellytykset ovat sitä paremmat mitä aikaisemmin saneeraushakemus tehdään. Suosittelemme ottamaan yhteyttä jo siinä tilanteessa, kun maksukyvyttömyys uhkaa yritystä, jolloin aikaa reagoida on enemmän.

Yrityssaneerauksen aloittamisen edellytyksenä on maksukyvyttömyys tai sen uhka ja se, että yhtiö on saneeraustoimilla saatavissa kannatettavaksi. Asianajaja Sotkalla on kokemusta kymmenistä saneerausmenettelyistä; hakemusten laatimisista, saneeraussuunnitelmien laatimisista sekä asian ajamisesta näissä asioissa käräjäoikeudessa.

Konkurssit ja takaisinsaannit konkurssipesään

Yritys voidaan hakea konkurssiin, jos se ei kykene vastaamaan veloistaan. Edellytyksenä on siten yrityksen maksukyvyttömyys. Yritys voidaan asettaa konkurssiin joko omasta tai velkojan hakemuksesta. Omasta hakemuksesta seuraava vapaaehtoinen konkurssi voi olla tarkoituksenmukaista silloin, jos konkurssi on muutenkin näkyvissä.

Avustamme konkursseihin liittyvissä riita- ja rikosasioissa sekä takaisinsaantikysymyksissä. Takaisinsaantitilanteissa on kyse siitä, että konkurssiin menneen yrityksen tekemä maksu peräytetään velkojalta, joka on saanut maksun ennen velallisyrityksen konkurssia. Takaisinsaannin tarkoituksena on, että maksuvaikeuksissa oleva velallinen ei siirrä omaisuuttaan velkojen ulottumattomiin tai suosi yhtä velkojaa toisen kustannuksella.

Tilanteissa, joissa yhtiön kirjanpito on laiminlyöty ennen konkurssia tai yrityksen omaisuutta on siirretty ’suojaan’, maksettu yhden velkojan velkoja ja jätetty muiden maksamatta, on yleensä kyse kirjanpito-, vero-, velallisen epärehellisyysrikoksista. Meillä on kokemusta myös näiden asioiden hoitamisesta eri oikeusasteissa.

Yrityssaneeraukset ja konkurssit

Asianajajamme arvioivat asiakkaittemme tarpeet ja edellytykset asiakasta uhkaavassa maksukyvyttömyydestä. Tämän jälkeen esitämme ehdotuksen, kuinka asiassa kannattaa edetä ja mikä menettely kannattaa valita, jotta yrityksen elinkelpoisuus saadaan palautettua tai kuinka yritystoiminta saadaan lopetettua hallitusti.

Tervehdyttämisessä tulee yleensä kysymykseen vapaaehtoinen menettely, joissa velkojien kanssa sovitaan velkojen uudelleen järjestämisestä ja omaisuuden myynnistä, tai sitten lakiperusteinen yrityssaneeraus.

Yrityssaneeraus

Yrityssaneerauksen tavoitteena yrityksen liiketoiminnan elvyttäminen. Yrityssaneerauksessa yrityksen toimintaa ja velkoja järjestellään uudelleen, kannattamatonta liiketoimintaa myydään tai lopetetaan ja toimintaa siirretään kannattavaan liiketoimintaan. Käräjäoikeus vahvistaa saneerausohjelman, jossa yleensä velkoja leikataan ja jäljelle jääville veloille laaditaan uusi maksuohjelma. Yritys saa leikatut velat anteeksi, jos se kykenee noudattamaan saneerausohjelmaa.

Yrityssaneerauksella on mahdollista pelastaa maksuvaikeuksiin joutunut elinkelpoinen yritys. Yrityssaneerauksella saa suojaa konkurssia vastaan ja toisaalta se on usein viimeinen keino konkurssin välttämiseksi.

Yrityssaneeraushakemus kannattaa tehdä jo, kun maksukyvyttömyys uhkaa yritystä, jolloin sen menestymismahdollisuus on parhaimmillaan. Myös siinä vaiheessa, kun velkoja hakee yritystä konkurssiin, voidaan yrityssaneeraushakemus tehdä ja saada suojaa konkurssia vastaan.

Kokemuksemme perusteella yrityssaneerauksen onnistumisedellytykset ovat sitä paremmat mitä aikaisemmin saneeraushakemus tehdään. Suosittelemme ottamaan yhteyttä jo siinä tilanteessa, kun maksukyvyttömyys uhkaa yritystä, jolloin aikaa reagoida on enemmän.

Yrityssaneerauksen aloittamisen edellytyksenä on maksukyvyttömyys tai sen uhka ja se, että yhtiö on saneeraustoimilla saatavissa kannatettavaksi. Asianajaja Sotkalla on kokemusta kymmenistä saneerausmenettelyistä; hakemusten laatimisista, saneeraussuunnitelmien laatimisista sekä asian ajamisesta näissä asioissa käräjäoikeudessa.

Konkurssit ja takaisinsaannit konkurssipesään

Yritys voidaan hakea konkurssiin, jos se ei kykene vastaamaan veloistaan. Edellytyksenä on siten yrityksen maksukyvyttömyys. Yritys voidaan asettaa konkurssiin joko omasta tai velkojan hakemuksesta. Omasta hakemuksesta seuraava vapaaehtoinen konkurssi voi olla tarkoituksenmukaista silloin, jos konkurssi on muutenkin näkyvissä.

Avustamme konkursseihin liittyvissä riita- ja rikosasioissa sekä takaisinsaantikysymyksissä. Takaisinsaantitilanteissa on kyse siitä, että konkurssiin menneen yrityksen tekemä maksu peräytetään velkojalta, joka on saanut maksun ennen velallisyrityksen konkurssia. Takaisinsaannin tarkoituksena on, että maksuvaikeuksissa oleva velallinen ei siirrä omaisuuttaan velkojen ulottumattomiin tai suosi yhtä velkojaa toisen kustannuksella.

Tilanteissa, joissa yhtiön kirjanpito on laiminlyöty ennen konkurssia tai yrityksen omaisuutta on siirretty ’suojaan’, maksettu yhden velkojan velkoja ja jätetty muiden maksamatta, on yleensä kyse kirjanpito-, vero-, velallisen epärehellisyysrikoksista. Meillä on kokemusta myös näiden asioiden hoitamisesta eri oikeusasteissa.