Työsuhteen päättäminen sopimuksella

Työsuhteen päättäminen sopimuksella

Tavallisesti työsopimuksen päättämisestä sovitaan tilanteessa, jossa työnantaja harkitsee työsopimuksen irtisanomista tai purkamista. Sopimuksen etuna on, että työsuhteen päättymiseen liittyvät kysymykset saadaan ratkaistua yhteisymmärryksessä, ilman mahdollista...
Työntekijän lomauttaminen

Työntekijän lomauttaminen

Työntekijän lomauttamisella tarkoitetaan sitä, että työnantaja työsopimuslaissa määriteltyjen edellytysten täyttyessä väliaikaisesti keskeyttää työn ja palkanmaksun, ja työntekijä lopettaa puolestaan työn tekemisen, vaikka työsuhde pysyy voimassa. Lomauttaminen voi...
Työntekijän irtisanominen henkilöstä johtuvista syistä

Työntekijän irtisanominen henkilöstä johtuvista syistä

Työntekijän irtisanomisperusteet voidaan jakaa kahteen kategoriaan: työntekijästä itsestään johtuviin perusteisiin sekä tuotannollisiin ja taloudellisiin perusteisiin. Tässä kirjoituksessa käsitellään työntekijästä itsestään johtuvia irtisanomisperusteita....
Työntekijän irtisanominen tuotannollisin ja taloudellisin perustein

Työntekijän irtisanominen tuotannollisin ja taloudellisin perustein

Yrityksen, jonka työsuhteessa olevien työntekijöiden määrä on säännöllisesti vähintään 20, on käsiteltävä irtisanomista koskevat asiat yhteistoimintalain mukaisessa muutosneuvottelumenettelyssä. Ennen muutosneuvottelujen aloittamista ja muutoinkin työsuhteen...
Työntekijän lomauttaminen

Yhteistoimintalaki ja muutosneuvottelut

Yhteistoimintalakia sovelletaan yrityksiin ja yhteisöihin, joissa työskentelee säännöllisesti yli 20 työntekijää. Siten vähintään 20 työntekijää työllistävän työnantajan on käynnistettävä muutosneuvottelut, kun se harkitsee yhden tai useamman työntekijän...
Työntekijän irtisanominen tuotannollisin ja taloudellisin perustein

Omien osakkeiden hankkiminen osakeyhtiössä

Omien osakkeiden hankkimisella tarkoitetaan tilannetta, jossa yhtiö hankkii omia osakkeitaan osakkaaltaan vapaaehtoisesti vastiketta vastaan osapuolien yhteisellä sopimuksella. Osakeyhtiölaki antaa hyvinkin vapaat kädet omien osakkeiden hankkimiselle. Sen sijaan...