Kotitalousvähennys veroilmoituksessa. Muista ilmoittaa!

18.04.2020

Kotitalousvähennys on 2400€ vuoden 2019 verotuksessa. Muista ilmoittaa! Verottaja tekee vähennyksen suoraan veroista. Veroilmoituksen määräpäivät ovat 5.5.,12.5. tai 19.5.

Mikä on kotitalousvähennys?

Kun ostat palveluja kotiin tai vapaa-ajanasunnolle, voit vähentää osan kuluista verotuksessasi kotitalousvähennyksenä. Saat vähennystä tavanomaisesta kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä, kunnossapito- ja perusparannustyöstä sekä tietotekniikan asennus- ja neuvontapalveluista.

Miten kotitalousvähennystä haetaan?

Kotitalousvähennystä pitää hakea itse. Teetetyt työt ja maksetut työkorvaukset tai palkat ja palkan sivukulut tulee ilmoittaa verotusta varten joko verkon kautta Omaverossa tai postitse esimerkiksi lomakkeella 14A (kotitalousvähennys yritykselle maksetusta työkorvauksesta). Omaverossa voi antaa vuoden 2019 kotitalousvähennystä koskevat tiedot jo nyt.

Verottaja tekee vähennyksen suoraan verosta. Vuoden 2019 veroilmoituksen määräpäivät ovat toukokuussa 2020.

Tarkista veroilmoitus

Esitäytetty veroilmoitus kannattaa aina tarkistaa ja vaatia kotitalousvähennystä, jos tiedot puuttuvat veroilmoituksesta.

Vähennys myönnetään yleensä sen vuoden verotuksesta, jona työkorvaus tai palkka ja palkan sivukulut on maksettu.

Soita 010 299 5090 . Varaa ilmainen alkukartoitus

Kotitalousvähennyksen määrä

Vähennys lasketaan arvonlisäverollisesta hinnasta. Vähennystä saa vain työn osuudesta, ei esimerkiksi materiaaleista. Vuodelta 2019 voit vähentää kotitalousvähennyksenä 50 prosenttia ennakkoperintärekisteriin kuuluvalle yrittäjälle tai yritykselle maksamastasi työkorvauksesta tai 15 prosenttia maksamastasi palkasta sekä palkan sivukulut. Vähennykseen liittyy vuotuinen 100 euron omavastuuosuus.

Maksimivähennyksen eli 2 400 euron vähennyksen saat, jos yritykseltä ostamissasi palveluissa työn osuus on yhteensä 5 000 euroa [(5 000 x 50 %) – 100) = 2 400 euroa].

Puolisot voivat saada yhteensä 4.500 euron vähennyksen

Puolisoille vähennys myönnetään siten, kun he ovat sitä pyytäneet. Jos 2 400 euron raja ei ylity, vähennys kannattaa pyytää vain toiselle puolisolle. Näin omavastuu tulee vähennetyksi vain kertaalleen. Jos vähennykseksi vaadittu määrä ylittää maksimin, viranomainen vähentää vähentämättä jääneen määrän toisen puolison veroista automaattisesti. Puolisot voivat saada yhteensä 4 500 euron vähennykset. Jos veroja on vain toisella, vähennys voidaan tehdä sen veroista, jolla niitä on.

Kotitalousvähennykseen oikeuttava työ:

Kotityöt:

siivous
kaupassa käynti,
ruoan laitto,
nurmikon leikkaus
lumenluonti
kotijuhlien tarjoilutyö

Huom! Vähennykseen oikeuttavaa työtä ei kuitenkaan ole esimerkiksi sisustussuunnittelu tai likakaivon tyhjennys.

Tavanomainen hoiva- ja hoitotyö:

Tavanomaista hoiva- ja hoitotyötä on normaalisti kotona tehtävä työ, kuten lasten tai vanhusten hoitaminen kotona.

Huom! Tavanomaisena kotona tapahtuvana hoiva- ja hoitotyönä ei pidetä kampaajan, parturin, kosmetologin tai muun vastaavan tekemää työtä, vaikka se poikkeuksellisesti tehtäisiinkin henkilön kotona. Terveyden- tai sairaanhoitopalvelusta ei myöskään saa kotitalousvähennystä, kun työn tekee koulutettu sairaanhoitaja tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö.

Kunnossapito- ja perusparannustyöt:

keittiön, kylpyhuoneen tai muiden huoneiden remontointi,
sauna- ja kellaritilojen remontointi,
rakennusten maalaaminen,
parvekelasien asennus,
putki- ja sähkötyöt sekä
lämmitysjärjestelmien uusiminen, parantaminen ja korjaaminen

Huom! Kiinteistöön kohdistuvista huoltotoimenpiteistä voi myös saada kotitalousvähennyksen. Tällaisia ovat esimerkiksi lämmityskattilan öljypolttimon huolto, lämmityskattilan puhdistus, lämmityskattilan hyötysuhdemittaus ja ilmanvaihtolaitteiden puhdistus, mittaus, säätäminen sekä huolto. Vähennystä ei kuitenkaan saa nuohouksesta.

Huom! Vähennykseen oikeuttavana kunnossapitotyönä ei pidetä kodin koneiden ja laitteiden, kuten kylmälaitteiden tai astianpesukoneen, asennusta ja korjausta, ellei sitä tehdä suuremman korjaustyön yhteydessä.

Huom! Uudisrakentaminen ja kaikki siihen verrattava rakentaminen ei oikeuta kotitalousvähennykseen. Kotitalousvähennystä sovellettaessa uudisrakentamiseen verrattavaa rakentamista on muun muassa laajentaminen ja käyttötarkoituksen muuttaminen. Myös grillikatoksen tai leikkimökin rakentaminen on uudisrakentamiseen verrattavaa rakentamista eikä siten oikeuta kotitalousvähennykseen. Uudisrakentamisena ei pidetä kuitenkaan kattamattomien rakennelmien, kuten esimerkiksi pation, laiturin tai aidan rakentamista ennestään rakennettuun rakennukseen. Tulkinnallista on milloin uudisrakennus lakkaa olemasta uusi.

Asunto-osakeyhtiössä asukas voi saada kotitalousvähennyksen vain niistä kunnossapito- ja perusparannustöistä, jotka asunto-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat osakkeenomistajan kunnossapitovastuulle ja joita yhtiökokouksen päätöksellä ei ole siirretty yhtiön vastuulle.  Pelkän yhtiökokouksen päätöksen tai yhtiössä noudatetun käytännön perusteella ei voi saada kotitalousvähennystä työkustannuksista, jotka kuuluvat yhtiön vastuulle.

Tietotekniikka palvelu:

digilaitteen tai antennin asentaminen ja korjaaminen,
tietokoneen tai sen oheislaitteen asentaminen ja korjaaminen,
tietoliikenneyhteyksien käyttöönottaminen ja asentaminen,
tietoturvapalveluiden, hankittujen ohjelmien ja hankittujen päivitysten asentaminen tietotekniselle laitteelle
kodissa tapahtuva kodin tieto- ja viestintälaitteiden ja -yhteyksien opastustyö

Pidä huoli, että vähennykset tulee tehtyä!

Artikkelin laati Lakimies Tuula Rainto, Lakiasiaintoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090. Voit tutustua hinnastoomme tästä

 

Lakimies Tuula Rainto, Lakiasiaintoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090