Tiedätkö kuka hoitaa asioitasi, kun et enää itse siihen kykene?

01.11.2021

Laadi edunvalvontavaltuutus, koska silloin päätät itse, miten asiasi hoituvat ja kuka läheisistäsi asioitasi hoitaa.

Jos sinulla ei ole edunvalvontavaltakirjaa, niin hankalimmassa ja pahimmassa tapauksessa etujasi tulee mahdollisesti valvomaan julkinen edunvalvoja, joka on sinulle aivan tuntematon ja kasvoton viranomainen.

Edunvalvontavaltuutus on valtakirja edunvalvojallesi, joka on luotettusi. Tällä asiakirjalla sinä suunnittelet ja päätät itse, miten asioitasi hoidetaan ja kuka hoitaa sitten, kun et enää itse siihen kykene esimerkiksi heikentyneen terveyden vuoksi. Voit vaikuttaa vaikkapa siihen, kuka maksaa laskujasi, huolehtii raha-asioistasi tai ottaa kantaa terveydenhoitoosi.

Edunvalvojana yleensä toimii joku lähisukulainen, esimerkiksi oma täysi-ikäinen lapsi tai puoliso.

Voit laatia edunvalvontavaltuutuksen niin, että valtuutettu käytännössä huolehtii taloudellisia asioitasi yleisesti, tai se voidaan rajata koskemaan vain tiettyjä asioita, kuten laskujen maksuja.

MITÄ ASIOITA EDUNVALVONTAVALTUUTUKSEEN?

Valtuutuksella voit määrätä myös sellaisista asioista, joiden tekemiseen edunvalvojalla ei ilman valtuutusta ole lainkaan oikeutta. Voit esimerkiksi antaa valtuutetulle oikeuden tehdä puolestasi tietyn suuruisia lahjoituksia vaikkapa lapsenlapsille heidän syntymäpäivinään tai voit antaa valtuutetulle oikeuden edustaa valtuuttajaa kiinteistökaupassa, joka muutoin vaatisi Digi- ja väestötietoviraston (DVV) luvan.

Edunvalvontavaltakirjassa voit myös antaa määräyksiä siitä, miten valtuutetun palkkio määräytyy ja tuleeko valtuutetun antaa tili raha-asioidesi hoitamisesta Digi- ja väestötietovirastolle. Tilinpitovelvollisuutta ei kuitenkaan voida valtakirjallakaan poistaa. Lisäksi Digi- ja väestötietovirastolla on aina oikeus pyytää tiliä ja tositteita nähtäväksi, jos se katsoo sen aiheelliseksi. Tämän asian on sinun oikeusturvasi kannalta miettinyt lainsäätäjä.

EDUNVALVONTAVALTAKIRJAN MUOTOSEIKAT

Edunvalvontavaltakirja kannattaa yleensä antaa asiantuntijan laadittavaksi erityisesti silloin, jos haluat siihen joitain erityisiä ehtoja ja haluat varmistaa, että valtakirjan muotoseikat ovat oikein, jotta valtakirjasta tulee pätevä.

Mallipohjia löytyy toki netistäkin. Mallipohjat sisältävät yleensä perusmääräykset ja valtakirjan välttämättömät tiedot. Sisältöä voit itse muokata mieleiseksesi. Voit vaikkapa kirjoittaa valtakirjaan, että haluat hieronnan joka toinen viikko. Eli edunvalvontavaltakirja voi olla hyvinkin räätälöity juuri sinun toiveisiisi sopivaksi.

Huomioi kuitenkin, että edunvalvontavaltuutuksesta ilmenee vähintään:

  • valtuuttamistarkoitus,
  • asiat, joissa valtuutettu on oikeutettu edustamaan valtuuttajaa,
  • valtuuttaja sekä valtuutettu ja
  • lisäksi valtakirjassa tulee olla määräys, jonka mukaan valtuutus tulee voimaan siinä tapauksessa, että valtuuttaja tulee sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan.

Soita 010 299 5090 . Varaa ilmainen alkukartoitus

KAKSI ESTEETÖNTÄ TODISTAJAA

Valtakirja tulee olla kahden esteettömän todistajan allekirjoittama. Todistajien pitää olla yhtä aikaa läsnä, kun allekirjoitat valtakirjan. Todistajat todistavat allekirjoituksellaan, että valtuuttaja on ymmärtänyt edunvalvontavaltuutuksen merkityksen.

Todistajaksi ei kannata pyytää valtuuttajan puoliso eikä valtuuttajan tai tämän puolison lapsi, lapsenlapsi, sisar, vanhempi, isovanhempi tai tällaisen henkilön puoliso. He eivät ole esteettömiä todistajia.

PYYDÄ VALTUUTETULTA SUOSTUMUS JA KYSY MYÖS TOISSIJAINEN VALTUUTETTU 

Parasta olisi selvittää etukäteen, että valtuutettu suostuu tehtävään. Jos käy niin, että valtuutettu ei suostu tehtävään, koko edunvalvontavaltuutus menettää merkityksensä.

Siltä varalta, että valtuutettu ei ota tehtävää aikanaan vastaan tai jos hän ei muutoin kykene hoitamaan valtuutetun tehtävää, kannattaa määrätä valtakirjassa myös toissijaisesta valtuutetusta. Varavaltuutettu toimii tällaisissa tilanteissa valtuuttajan edustajana, kun varsinainen valtuutettu on tilapäisesti esteellinen tai esimerkiksi sairastunut. Valtuutetun esteellisyystilanteita silmällä pitäen on hyvä nimetä valtakirjassa varavaltuutetuksi myös joku perheen ulkopuolinen (ei sukulainen) henkilö.

Yleensä edunvalvontavaltuutus annetaan säilytettäväksi valtuutetulle tai kerrotaan mistä asiakirja löytyy.

EDUNVALVONTAVALTUUTUS PITÄÄ VAHVISTAA TULLAKSEEN VOIMAAN

Valtakirja ei kuitenkaan ole vielä voimassa sen laatimisen jälkeen, vaan valtakirja saatetaan voimaan vahvistuttamalla se Digi- ja väestötietovirastossa. Vahvistamista hakee valtuutettu.

Vahvistaminen tehdään siinä vaiheessa, kun katsotaan, että et enää kykene hoitamaan asioitasi. Pelkkä valtuutetun pyyntö valtakirjan vahvistamisesta ei kuitenkaan riitä, vaan Digi- ja väestötietovirastoon lähettävään vahvistamista koskevaan hakemukseen liitetään mukaan lääkärintodistus, jossa todetaan, että toimintakykysi on heikentynyt.

PERU EDUNVALVONTAVALTUUTUS REPIMÄLLÄ TAI UUDELLA VALTAKIRJALLA

Voit aina perua edunvalvontavaltakirjan ennen sen vahvistamista. Peruutus tehdään joko tekemällä uusi valtakirja, johon otetaan maininta vanhan valtakirjan kumoamisesta tai pyytämällä valtakirja takaisin valtuutetulta ja tekemällä siihen peruutusta koskevat merkinnät.

Ja jos haluat peruttaa koko valtakirjan, voit aina repiä edunvalvontavaltuutuksen. Ilmoita peruutuksesta myös valtuutetuille.

Artikkelin laati Lakimies Tuula Rainto, Lakiasiaintoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090. Artikkelia päivitetty 02.11.2021. Voit tutustua hinnastoomme tästä.

Tee ilmainen tarvekartoitus

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset:
Mikä on hoitotahto?
Edunvalvontavaltakirja

 

Asianajaja Tuula Rainto, Asianajotoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090