Työsopimuksen irtisanominen henkilöön liittyvistä syistä

Työsopimuksen irtisanominen henkilöön liittyvistä syistä

Työntekijän irtisanomiseen liittyvät kysymykset ovat yksi eniten niin työnantajaa kuin työntekijää pohdituttavista kysymyksistä. Asiaan liittyykin monia erilaisia katsantokulmia. Työnantajan näkökulmasta hankalan tai osaamattoman työntekijän irtisanominen saattaa...
Eroon yhteisomistuksesta

Eroon yhteisomistuksesta

Yhteisomistussuhteesta on kyse, kun kaksi tai useampi omistaa yhdessä esimerkiksi kiinteistön, asunnon, esineen tai eläimen.  Yhteisomistajilla saattaa olla kiistaa siitä, kuka milloinkin saa käyttää kohdetta, miten käyttövuorot jaetaan, kuka päättää mahdollisista...
Yleistä tavaramerkeistä

Yleistä tavaramerkeistä

Tavaramerkkilain tarkoittaman immateriaalioikeudellisen yksinoikeuden tuotteen merkkiin voi saada kahdella tapaa: rekisteröinnillä tai vakiinnuttamalla. Vakiintumiselta vaaditaan runsaan käytön lisäksi yleistä tunnettuutta, minkä lisäksi tavaramerkin vakiintumisen...
Yleistä tavaramerkeistä

Työsuhteen päättäminen sopimuksella

Tavallisesti työsopimuksen päättämisestä sovitaan tilanteessa, jossa työnantaja harkitsee työsopimuksen irtisanomista tai purkamista. Sopimuksen etuna on, että työsuhteen päättymiseen liittyvät kysymykset saadaan ratkaistua yhteisymmärryksessä, ilman oikeudenkäyntiä....
Osakassopimus ja sen sisältö

Osakassopimus ja sen sisältö

Osakassopimuksen laatiminen kannatta, kun yhtiössä on enemmän kuin yksi osakkeenomistaja Mikä on osakassopimus? Osakassopimus on osakeyhtiön omistajien välinen sopimus. Siinä määritetään yritystoimintaan liittyvät keskeiset pelisäännöt ja varmistetaan osakkaiden...
Yleistä tavaramerkeistä

Ylityöt ja niistä sopiminen

Ylityöllä tarkoitetaan lyhyesti määriteltynä työtä, joka ylittää työntekijän säännöllisen työajan enimmäismäärän. Työaikalain niin sanotun yleissäännön mukaan säännöllinen työaika on 8 tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Säännöllisen työajan ylittäminen ei...