Omien osakkeiden hankkiminen osakeyhtiössä

Omien osakkeiden hankkiminen osakeyhtiössä

Omien osakkeiden hankkimisella tarkoitetaan tilannetta, jossa yhtiö hankkii omia osakkeitaan osakkaaltaan vapaaehtoisesti vastiketta vastaan osapuolien yhteisellä sopimuksella. Osakeyhtiölaki antaa hyvinkin vapaat kädet omien osakkeiden hankkimiselle. Sen sijaan...
Yrityksen arvonmääritys

Yrityksen arvonmääritys

Yrityksen arvonmäärityksestä voidaan sanoa, että ei ole olemassa yhtä ainoaa ”oikeaa” hintaa. Yritys on eriarvoinen erilaisille ostajille. Se, onko mahdollinen ostaja pääomasijoittaja, kilpailija, uusi yrittäjä, yrityksen tavarantoimittaja, asiakas, yrityksen toimiva...
Omien osakkeiden hankkiminen osakeyhtiössä

Yrityskaupat ja niitä edeltävät järjestelyt

Liiketoiminnan luovutus tehdään yleensä pääpiirteissään kahdella tapaa, joko myydään yrityksen osakkeet tai yrityksen liiketoiminta. Ei kuitenkaan ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa tehdä sukupolvenvaihdos tai yrityskauppa. Vastuukysymyksistä johtuen tavallista on, että jos...
Sopimuksen sovittelu ja kohtuullistaminen

Sopimuksen sovittelu ja kohtuullistaminen

Sopimusvapaus sekä sopimusten sitovuus ovat sopimusoikeudellisia keskeisiä, klassisia periaatteita. Sopimusvapaudella tarkoitetaan tiivistetystä, että sopijapuolet voivat valitsemansa sopimuskumppanin kanssa tehdä haluamansa sisältöisiä sopimuksia vapaasti...
Osakeyhtiön jakautuminen

Osakeyhtiön jakautuminen

Jakautumista käytetään usein omistajanvaihdoksen valmisteluun erottamalla yrityskokonaisuudesta sellainen osa, joka aiotaan siirtää uudelle omistajalle. Esimerkiksi sukupolvenvaihdoksen valmistelemiseksi vanhempien omistamasta yhtiöstä voidaan varsinainen...
Irtisanominen taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla

Irtisanominen taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla

Irtisanominen taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla on toinen työsopimuslakimme tuntema irtisanomisperuste henkilöön liittyvien syiden ohella. Henkilöön liittyviä syitä irtisanomisperusteena olemme tarkastelleet jo aiemmin. Tässä artikkelissa tarkastellaan...