Hankala kuolinpesän osakas

02.03.2024

Kuolinpesän osakkaat voivat hallita kuolinpesää yhdessä, jolloin kyseessä on kuolinpesän yhteishallinto. Tällöin osakkaiden on yhteistuumin hoidettava kuolinpesän asioita ja tehtävä päätökset yhteisymmärryksessä. Perinnönjaosta olisi päästävä osakkaiden kesken myös yhteisymmärrykseen. Mikäli kuolinpesässä on hankala osakas, on mahdollista ettei kuolinpesää saada jaettua. Tällöin jokaisen kuolinpesän osakkaan oikeussuojana on hakea pesänselvittäjä ja-jakaja kuolinpesään, joka ottaa kuolinpesän hallintaansa saattaakseen kuolinpesä jakokuntoon.

Päätökset tulee tehdä yksimielisesti

Monesti kuolinpesän osakkaat uskovat, että päätökset kuolinpesässä voidaan tehdä sen mukaan kuin mitä enemmistö osakkaista kannattaa. Kuolinpesässä ei kuitenkaan voi tehdä päätöksiä enemmistöpäätöksinä, vaan aina edellytetään osakkaiden yksimielisyyttä.

Mikäli kuolinpesän osakkaat eivät saa yhteishallintoa toteutettua ja kuolinpesää jaettua sovinnollisesti, esimerkiksi hankalan kuolinpesän osakkaan takia, on pesänselvittäjä ainoa ratkaisu tällaiseen tilanteeseen.

 

Soita 010 299 5090 . Varaa ilmainen alkukartoitus

Kuolinpesän osakkaan oikeus hakea pesänselvittäjää

Jokaisella kuolinpesän osakkaalla on itsenäinen oikeus hakea käräjäoikutta määräämään kuolinpesään pesänselvittäjä. Pesänselvittäjää ja -jakajaa voi hakea jokainen kuolinpesän osakas yksin, riippumatta muiden osakkaiden halukkuudesta. Hakemuksen perusteella käräjäoikeus määrää kuolinpesään pesänselvittäjän ja -jakajan. Tällöin kuolinpesän hallintoa ryhtyy hoitamaan pesänselvittäjä, joka saattaa kuolinpesän jakokuntoon ja tämän jälkeen jakaa varat osakkaille. Pesänselvittäjä kuulee kaikkia kuolinpesän osakkaita, mutta hoitaa kuolinpesän hallinnon itsenäisesti. Pesänselvittäjänä ja -jakajana toimii tyypillisesti perintöoikeuteen erikoistunut lakimies.

Ota yhteyttä lakimieheen

Omien oikeuksien hahmottaminen perintöön liittyvissä asioissa voi olla hankalaa. On suositeltavaa olla yhteydessä osaavaan lakimieheen, mikäli kuolinpesässänne on hankala osakas.

Artikkelin laati Asianajaja Tuula Rainto, Asianajotoimisto Amos Oy:stä. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090. Voit tutustua hinnastoomme tästä. 

Artikkelia on päivitetty 2.1.2024
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset:
Ketkä ovat kuolinpesän osakkaita eli perikunta?
Riidelläänkö kuolinpesässä?

 

Asianajaja Tuula Rainto, Asianajotoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090