Koska edunvalvontavaltakirja kannattaa laatia?

10.09.2020

Edunvalvontavaltakirja kannattaa laatia hyvän sään aikaan! Elämässä voi tulla yllättäviä hetkiä, ja on hyvä jos läheisilläsi on silloin tieto mistä edunvalvontavaltakirjasi löytyy ja mitä pitää tehdä.

Edunvalvontavaltakirjalla Sinä suunnittelet ja päätät etukäteen, miten ja kuka asioitasi hoitaa sitten kun et enää itse siihen kykene heikentyneen terveydentilan vuoksi. Edunvalvontavaltuutus on valtakirja edunvalvojallesi, joka on Sinun luottoihmisesi. Hän valvoo Sinun etuasi, kun et itse siihen kykene.

Voit vaikuttaa siihen, kuka maksaa laskujasi, huolehtii raha-asioistasi tai ottaa kantaa terveydenhoitoosi. Edunvalvojana yleensä toimii joku lähisukulainen, esimerkiksi oma täysi-ikäinen lapsi tai puoliso tai luottoystäväsi.

Voit laatia edunvalvontavaltuutuksen niin, että valtuutettu huolehtii kaikista taloudellisista asioitasi yleisesti tai edunvaltuutus voidaan rajata koskemaan vain tiettyjä yksittäisiä asioita, kuten laskujen maksuja.

Edunvalvontavaltuutukseen tulevia asioita

Valtuutuksella voit määrätä myös sellaisista asioista, joiden tekemiseen edunvalvojalla ei ilman valtuutusta ole lainkaan oikeutta: Voit esimerkiksi antaa valtuutetulle oikeuden tehdä puolestasi tietyn suuruisia lahjoituksia vaikkapa lapsenlapsille heidän syntymäpäivinään. Voit myös antaa valtuutetulle oikeuden edustaa Sinua kiinteistökaupassa.

Edunvalvontavaltakirjassa voit antaa määräyksiä siitä tarvitseeko valtuutetun antaa tili raha-asioidesi hoitamisesta Digi- ja väestötietovirastolle.

Edunvalvontavaltakirja voi olla hyvinkin räätälöity juuri Sinun toiveisiisi sopivaksi.

Edunvalvontavaltakirjan muotoseikat

Varmista, että valtakirjan muotoseikat (sisältö ja todistajat) ovat oikein, jotta valtakirjasta tulee pätevä.

Huomioi, että edunvalvontavaltakirjassa ilmenee vähintään:

  • Sinun, Edunvalvojasi sekä Varavaltuutetun nimet ja yhteystiedot
  • Valtuuttamistarkoitus (eli kerro että kyseessä on Edunvalvontavaltakirja)
  • Asiat, joissa valtuutettu on oikeutettu edustamaan Sinua
  • Määräys, jonka mukaan edunvalvontavaltuutus tulee voimaan silloin kun Sinä tulet sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan  omista asioistasi

Soita 010 299 5090 . Varaa ilmainen alkukartoitus

Edunvalvontavaltakirjan todistajat

Edunvalvontavaltakirja tulee olla kahden esteettömän todistajan allekirjoittama. Todistajien pitää olla yhtä aikaa läsnä, kun allekirjoitat valtakirjan. Todistajat todistavat allekirjoituksellaan, että olet on ymmärtänyt edunvalvontavaltuutuksen merkityksen.

Todistajaksi ei kannata pyytää puolisoasi eikä lasta, lapsenlasta, sisarta, vanhempisi tai tällaisen henkilön puolisoa. He eivät ole esteettömiä todistajia. Pyydä siis sukulaisuussuhteeltaan ulkopuliset tahot todistamaan valtakirja.

Varavaltuutetusta

Siltä varalta, että valtuutettu ei kykene hoitamaan valtuutetun tehtävää, kannattaa  valtakirjassa  määrätä myös toissijaisesta valtuutetusta. Varavaltuutettu toimii tällaisissa tilanteissa valtuuttajan edustajana, kun varsinainen valtuutettu on tilapäisesti esteellinen tai esimerkiksi sairastunut.

Yleensä edunvalvontavaltuutus annetaan säilytettäväksi valtuutetulle tai hänelle kerrotaan mistä asiakirja löytyy.

Miten edunvalvontavaltakirja tulee voimaan?

Edunvalvontavaltakirja ei ole vielä voimassa sen laatimisen jälkeen, vaan valtakirja saatetaan voimaan vahvistuttamalla se maistraatissa. Vahvistamista hakee aikanaan edunvalvontaan valtuutettu henkilö.

Vahvistaminen tehdään siinä vaiheessa kun katsotaan, että et enää kykene hoitamaan asioitasi. Pelkkä valtuutetun pyyntö valtakirjan vahvistamisesta ei kuitenkaan riitä, vaan Digi- ja vöestötietovirastoon lähettävään vahvistamista koskevaan hakemukseen liitetään mukaan lääkärintodistus, jossa todetaan, että toimintakykysi on heikentynyt.

Artikkelin laati Lakimies Tuula Rainto, Lakiasiaintoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090. Voit tutustua hinnastoomme tästä.

Tee ilmainen tarvekartoitus

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset:
Tiedätkö kuka hoitaa asioitasi, kun et enää itse siihen kykene?
Minkälainen on hyvä edunvalvontavaltakirja?

 

Asianajaja Tuula Rainto, Asianajotoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090