Perunkirjoitus ja virkatodistukset

26.08.2021

Perunkirjoitus ja virkatodistukset

Perunkirjoitus toimitetaan henkilön kuoleman jälkeen ja perukirjassa muun muassa vainajan varat ja velat sekä kuolinpesän osakkaat selvitetään ja luetteloidaan. Tällä hetkellä Digi- ja väestövirastolla sekä seurakunnilla on merkiitäviä viiveitä virkatodistusten toimittamisessa. Lähes kaikki joutuvat hakemaan lisäaikaa perunkirjoitukselle.

Virkatodistus ja perunkirjoitus

Perukirjan liitteeksi tarvitaan aina vainajan katkeamaton sukuselvitys vainajan täytettyä 15 vuotta aina kuolinhetkeen saakka. Perukirjaan tulee lain mukaan liittää kirkonkirjan tai muun vastaavan rekisterin ote, josta käy selville eloonjäänyt puoliso ja perilliset. Tätä otetta kutsutaan virkatodistukseksi. Virkatodistuksia tarvitaan yleensä useampia katkeamattoman sukuselvityksen saavuttamiseksi.

Mistä tilataan virkatodistus perunkirjoitukseen?

Todistukset tulee tilata erikseen jokaisesta evankelis-luterilaisesta tai ortodoksisesta seurakunnasta, jossa henkilö on ollut kirjoilla 15 vuotta täytettyään. Tällöin helpointa on aloittaa tilaaminen vainajan kuolinpaikan seurakunnasta. Virkatodistuksen voi tilata myös siitä Digi- ja väestötietovirastolta, jossa henkilö on ollut merkittynä väestörekisteriin, mikäli hän ei ole kuulunut seurakuntaan.

Vuoden 1999 jälkeistä aikaa koskeva sukuselvitys saadaan kootusti, joko tilaamalla se seurakunnalta tai Digi- ja väestötietovirastolta. Vainajan lisäksi sukuselvitys on hankittava ainakin kuolleista perillisistä.

Elossaolotodistus perunkirjoitukseen

Perillisistä on perunkirjoitusta varten tilattava virkatodistukset, joista käy ilmi heidän olevan elossa, eli niin kutsutut elossaolotodistukset.

Sukuselvitys perunkirjoitukseen

Sukuselvityksen avulla varmistutaan, että perunkirjoituksessa on selvitetty kaikki kuolinpesän osakkaat. Tämä on tärkeää tulevaa perinnönjakoa silmällä pitäen.

Soita 010 299 5090 Varaa ilmainen alkukartoitus

Virkatodistus ulkomailta perunkirjoitukseen

Sukuselvityksen hankkiminen saattaa osoittautua hankalaksi, mikäli  vainaja on asunut ulkomailla.  Tallöin sukuselvityksen laajuus ja hankkimisen vaikeus vaihtelevat huomattavasti riippuen kulloisen maan väestörekisterijärjestelmistä. Virkatodistusten tilaaminen voikin olla hyvä antaa asiantuntijan tehtäväksi.

Lisäaikaa tarvitaan perunkirjoitukseen

Vuonna 2020 toimintansa aloittanut Digi- ja väestötietovirasto myöntää, että sukuselvitysmuotoisten virkatodistusten toimitusajat venyvät heillä tällä hetkellä jopa 3-4 kuukauteen.

Myös seurakunnilla vaikeudet johtuvat uudistushankkeesta. Kirkolla on menossa laaja palvelujen digitalisointihanke. Evankelisluterilaisessa kirkossa on käynnissä sukuselvitysten laatimiseen liittyvä uudistus. He joutuvat tekemään sukuselvityksiä sekä uudella että vanhalla tavalla. Tällä hetkellä sukuselvityksen saamiseen kannattaa varata ainakin 10 viikkoa.

Miten lisäaikaa perunkirjoitukseen haetaan?

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä. Verohallinto voi myöntää lisäaikaa perunkirjoituksen toimittamiselle. Perusteluksi kelpaa se, että virkatodistusten toimittaminen on pahasti ruuhkautunut.

Artikkelin laati Lakimies Tuula Rainto, Lakiasiaintoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090. Voit tutustua hinnastoomme tästä.

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset:
Mikä on perunkirjoitus?
Perimysjärjestyksen tietopaketti

Lakimies Tuula Rainto, Lakiasiaintoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090