fbpx

Mikä on perunkirjoitus?

Perunkirjoitus täytyy aina toimittaa henkilön kuoleman jälkeen.

Perunkirjoituksessa syntyy perukirja.

Mikä on perukirja?

Perukirja on eräänlainen yhteenveto vainajan varoista ja veloista. Lisäksi se toimii veroilmoituksena, jonka perusteella perillisille määrätään perintövero. Perukirja on myös kuolinpesän osakasluettelo, sillä siitä ilmenevät kaikki perilliset ja testamentinsaajat.

Perukirjan perusteella verottaja määrä perillisten perintöverotuksen.

Mikä on perunkirjoituksen määräaika?

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Tähän voi hakea jatkoaikaa verohallinnolta. Perunkirjoituksen laiminlyönnistä voi seurata henkilökohtainen velkavastuu kuolinpesän osakkaalle, jos kuolinpesä on velkainen. Velvollisuus perunkirjoituksen toimittamiseksi kuuluu yleensä leskelle tai lapsille.

Kuka vastaa perunkirjoituksen järjestämisestä?

  • se kuolinpesän osakas, jonka hoidettavana pesän omaisuus on
  • pesänselvittäjä
  • vainajan määräämä testamentin toimeenpanija
  • muu henkilö, jolle se olosuhteisiin katsoen lähinnä kuuluu.

Käytännössä vainajan lähipiiri yleensä sopii, kuka ottaa hoitaakseen perunkirjoitukseen liittyvät järjestelyt. Hyvin usein järjestäjä on leski tai joku vainajan lapsista.

Mitä asiakirjoja tarvitaan perunkirjoitukseen?

  1. Vainajan ja pesän osakkaiden virkatodistukset ja sukuselvitykset perunkirjoitusta varten. Hanki vainajasta katkeamaton sukuselvitys jokaiselta paikkakunnalta, jolla hän on ollut kirjoilla 15 vuotta täytettyään. Hanki myös kuolinpesän osakkaista virkatodistukset siltä paikkakunnalta, jolla he ovat kirjoilla. Saat virkatodistukset ja sukuselvitykset joko Digi- ja väestötietovirastosta tai seurakunnasta, jos kyseessä ovat seurakunnan jäsenet.
  1. Tiedot vainajan varoista ja veloista kaikista pankeista, vakuutuslaitoksista ja rahastoista.
  1. Tiedot vainajan mahdollisista muista varoista.
  1. Perukirjassa on mainittava myös varojen arvo. Kiinteistöjen ja huoneistojen arvon määrityksessä auttavat kiinteistönvälittäjät.
  1. Jos vainajan puoliso on elossa, tarvitaan myös tiedot myös tämän varoista ja veloista perukirjaan.

Mitä seuraa perunkirjoituksen laiminlyönnistä?

Verohallinto voi määrätä perilliselle perintöveron pelkän arvion perusteella, mikäli perunkirjoitus jää tekemättä tai myöhästyy. Lisäksi Verohallinto voi määrätä perilliselle veronkorotuksen myöhästymisestä.

Kuka voi tehdä perunkirjoituksen?

Perunkirjoituksen toimittaa kaksi uskottua miestä, jotka arvioivat omaisuuden arvon ja merkitsevät sen perukirjaan. Uskotuille miehille ei ole asetettu pätevyys- tai esteettömyysvaatimuksia, mutta mikäli perukirjan laativat ammattitaidottomat henkilöt, tästä seuraa helposti ongelmia ennen kaikkea perintöverojen osalta sekä omaisuuden myyntitilanteissa.

Mitä perunkirjoitus maksaa?

Perunkirjoituksen hinta vaihtelee merkittävästi sen mukaan, jätätkö kaiken työn lakitoimiston tehtäväksi vai hoidatko esimerkiksi virka- ja saldotodistusten tilaamisen itse.

Aikaa lakimieheltä menee 2-8h perunkirjoituksen tekemiseen. Voit oheisesta linkistä varata ajan ilmaiseen alkukartoitukseen. Alkukartoituksen perusteella voimme antaa hinta-arvion perunkirjoituksesta. Artikkelia päivitetty 10.05.2021.

Varaa ilmainen alkukartoitus

 

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset:
Perunkirjoitus
Miten perinnönjako tapahtuu?

 

Soita ilmaiseksi 010 299 5090 (mpm/pvm)

 

Lakimies Tuula Rainto, Lakiasiaintoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090