Mikä on perunkirjoitus?

10.01.2024

Mikä on perunkirjoitus?

Perunkirjoitus täytyy poikkeuksetta toimittaa henkilön kuoleman jälkeen.

Perunkirjoituksessa syntyy perukirja.

Mikä on perukirja?

Perukirja on eräänlainen yhteenveto vainajan varoista ja veloista sekä hänen kuolinpesänsä osakkaista. Lisäksi se toimii veroilmoituksena, jonka perusteella perillisille määrätään perintövero. Perukirja on myös kuolinpesän osakasluettelo, sillä siitä ilmenevät kaikki perilliset ja testamentinsaajat.

Vasta perunkirjoituksen jälkeen voidaan omaisuutta jakaa perinnönjaossa.

Perukirjan perusteella verottaja määrä perillisten perintöverotuksen.

Mikä on perunkirjoituksen määräaika?

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Tähän voidaan perustellusta syystä hakea jatkoaikaa verohallinnolta. Perunkirjoituksen laiminlyönnistä voi seurata henkilökohtainen velkavastuu kuolinpesän osakkaalle, jos kuolinpesä on velkainen. Velvollisuus ryhtyä perunkirjoituksen toimittamiseen tai alkuunpanemiseen kuuluu yleensä leskelle tai lapsille.

Kuka vastaa perunkirjoituksen järjestämisestä?

  • se kuolinpesän osakas, jonka hoidettavana pesän omaisuus on
  • pesänselvittäjä
  • vainajan määräämä testamentin toimeenpanija
  • muu henkilö, jolle se olosuhteisiin katsoen lähinnä kuuluu.

Käytännössä vainajan lähipiiri yleensä sopii, kuka ottaa hoitaakseen perunkirjoitukseen liittyvät järjestelyt. Hyvin usein järjestäjä on joko leski tai joku vainajan lapsista.

Soita 010 299 5090 . Varaa ilmainen alkukartoitus

Mitä asiakirjoja tarvitaan perunkirjoitukseen?

  1. Vainajan ja kuolinpesän osakkaiden virkatodistukset ja sukuselvitykset perunkirjoitusta varten. Vainajasta tulee hankkia katkeamaton sukuselvitys jokaiselta paikkakunnalta, jolla hän on ollut kirjoilla 15 vuotta täytettyään. Myös kuolinpesän osakkaista tarvitaan virkatodistukset siltä paikkakunnalta, jolla he ovat kirjoilla. Virkatodistukset ja sukuselvitykset saadaan joko Digi- ja väestötietovirastosta tai seurakunnasta, jos kyseessä ovat seurakunnan jäsenet.
  2. Mikäli joku kuolinpesän osakas luopuu perinnöstä rintaperillistensä hyväksi, tarvitaan hänestä myös sukuselvitys 15 vuotiaasta saakka.
  1. Tiedot vainajan varoista ja veloista kaikista pankeista ja rahastoista.
  1. Tiedot vainajan mahdollisista muista varoista, kuten asunnosta, autosta, kesämökistä, tms.
  1. Perukirjassa on mainittava myös varojen käypä arvo. Kiinteistöjen ja huoneistojen arvon määrityksessä auttavat tarvittaessa kiinteistönvälittäjät.
  1. Jos vainajan aviopuoliso on elossa, tarvitaan myös tiedot myös hänen varoista ja veloista perukirjaan.

Mitä seuraa perunkirjoituksen laiminlyönnistä?

Verohallinto voi määrätä perilliselle perintöveron pelkän arvion perusteella, mikäli perunkirjoitus jää tekemättä tai myöhästyy. Lisäksi Verohallinto voi määrätä perilliselle veronkorotuksen perunkirjoituksen myöhästymisestä.

Kuka voi tehdä perunkirjoituksen?

Perunkirjoituksen toimittaa kaksi uskottua miestä, jotka arvioivat omaisuuden arvon ja merkitsevät sen perukirjaan. Uskotuille miehille ei ole asetettu pätevyys- tai esteettömyysvaatimuksia, mutta mikäli perukirjan laativat ammattitaidottomat henkilöt, tästä voi seurata ongelmia perintöverojen määräytymisen osalta sekä perinnönjaossa ja omaisuuden myyntitilanteissa.

Mitä perunkirjoitus maksaa?

Perunkirjoituksen hinta vaihtelee merkittävästi sen mukaan, jätätkö kaiken työn lakitoimiston tehtäväksi vai hoidatko esimerkiksi virka- ja saldotodistusten tilaamisen itse.

Aikaa lakimieheltä menee 4-8h perunkirjoituksen tekemiseen ja se maksaa 1.000-2.000€. Voit oheisesta linkistä varata ajan ilmaiseen alkukartoitukseen tai voit myös soittaa meille. Alkukartoituksen perusteella voimme antaa hinta-arvion perunkirjoituksesta. Artikkelia päivitetty 10.1.2024.

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset:
Perunkirjoitus
Miten perinnönjako tapahtuu?

 

Asianajaja Tuula Rainto, Asianajotoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090