Kenellä on oikeus lakiosaan?

10.03.2022

Lakiosaa voivat vaatia rintaperilliset. Rintaperillisiä ovat kuolleen henkilön suoraan alenevassa polvessa olevat jälkeläiset. Mikäli perittävällä on lapsia, nämä ovat hänen rintaperillisiään. Mikäli lapset ovat kuolleet, rintaperillisiä ovat heidän lapsensa.

Rintaperillisiä ovat siis lapset, lapsenlapset ja lapsenlapsenlapset.

Rintaperilliselle kuuluu perintöosa ja vähintään lakiosa

Rintaperilliselle kuuluu lain mukaan perintöosa, joka on perittävä omaisuus jaettuna rintaperillisten lukumäärällä. Jos rintaperillisiä on kaksi, osuudeksi tulee 1/2. Jos kuolleen henkilön omaisuus on hänen testamentilla kuitenkin määrätty jollekulle muulle henkilölle, on rintaperillinen joka tapauksessa oikeutettu samaan lakiosan perinnöstä. Lakiosa on puolet perintöosasta eli jos rintaperillisiä oli kaksi, lakiosa on 1/4 perittävästä omaisuudesta.

Soita 010 299 5090 . Varaa ilmainen alkukartoitus

Lakiosa turvaa rintaperillisen asemaa

Lakiosa on siis rintaperilliselle turvattu osuus kuolleen henkilön jäämistöstä.

Lakiosaa täytyy vaatia

Lakiosan saaminen edellyttää, että rintaperillinen tekee testamentin saajalle todisteellisen kirjallisen lakiosailmoituksen. Tämä voi tapahtua esimerkiksi perunkirjoituksen yhteydessä.

Artikkelin kirjoitti Lakimies Tuula Rainto, Lakiasiaintoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090.

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset:
Keskinäinen hallintaoikeustestamentti ja lakiosa
Oikeus lakiosaan – Perinnön lakiosa

 

Lakimies Tuula Rainto, Lakiasiaintoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090