Osittainen perinnönjako

Osittainen perinnönjako

Perinnön voi jakaa kun perunkirjoitus on tehty. Perinnönjako tehdään tyypillisesti perillisten välisellä sopimuksella tai joskus riitatilanteissa pesänjakajan avulla. Perinnönjaossa omaisuus jaetaan perillisten kesken. Miksi tehdään vain osittainen perinnönjako?...