Osittainen perinnönjako

02.11.2023

Perinnön voi jakaa kun perunkirjoitus on tehty. Perinnönjako tehdään tyypillisesti perillisten välisellä sopimuksella tai joskus riitatilanteissa pesänjakajan avulla. Perinnönjaossa omaisuus jaetaan perillisten kesken.

Miksi tehdään vain osittainen perinnönjako?

Perinnönjaossa perintö voidaan jakaa kokonaan tai perinnönjako voi olla myös osittainen, jolloin osa omaisuudesta jää toistaiseksi jakamatta. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin kun leski hallitsee puolisoiden yhteistä kotia, eikä sitä haluta ennen lasken kuolemaa jakaa. Osittainen perinnönjako voi olla tarpeen tilanteissa, joissa osa omaisuudesta halutaan kuitenkin jakaa. Perinnönjaosta tulee laatia perinnönjakokirja ja osittaisesta jaosta laaditaan osittainen perinnönjakokirja.

Osittainen perinnönjako vaatii osakkaiden suostumuksen

Miten itse perintö jaetaan, on sovittavissa perittävien kesken. Osittainen jako vaatii lähtökohtaisesti kaikkien osakkaiden suostumuksen ja osakkaiden yhteisen sopimuksen asiasta. Osittainen perinnönjako ei saa estää lopullista perinnönjakoa, jossa lain mukaan jokainen osakas on oikeutettu saamaan kaikenlaisesta kuolinpesän omaisuutta, jos muuta sopimusta osapuolten välillä ei ole tehty.

Soita 010 299 5090 . Varaa ilmainen alkukartoitus

Osittainen perinnönjako vaatii osittaisen perinnönjakokirjan

Osittaisella jaolla voi olla vaikutuksia lopulliseen perinnönjakoon, ja siksi myös osittainen perinnönjako vaatii sen, että siitä laaditaan osittainen perinnönjakokirja – niminen asiakirja. Tämä tulee toimittaa Verohallintoon.

Mikäli haluatte varmistaa, että jakokirja tulee laadittua selkeästi ja juridisesti kattavasti, toimistomme avustaa teitä perinnönjakokirjan laatimisessa. Perinnönjakokirjan laatimisen hinta alk. 650€.

Artikkelin kirjoitti Asianajaja Tuula Rainto, Asianajotoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090.

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset:
Perinnönjakokirja
Miten perinnönjako tapahtuu?
Miksi perinnönjaosta on laadittava jakokirja?

 

Asianajaja Tuula Rainto, Asianajotoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090