Kuka saa lukea työsähköpostini?

Kuka saa lukea työsähköpostini?

Työntekijän käyttöön annettu sähköposti on työväline. Työnantaja voi edellyttää, että työsähköpostia käytetään vain työasioiden hoitoon. Tästä huolimatta työsähköpostia koskee sama perustuslain suoja kuin kirjettäkin. Työnantajalla ei ole oikeutta ilman erityistä...
Työsuhteen päättäminen sopimuksella

Työsuhteen päättäminen sopimuksella

Tavallisesti työsopimuksen päättämisestä sovitaan tilanteessa, jossa työnantaja harkitsee työsopimuksen irtisanomista tai purkamista. Sopimuksen etuna on, että työsuhteen päättymiseen liittyvät kysymykset saadaan ratkaistua yhteisymmärryksessä, ilman mahdollista...
Työntekijän oikeus palkkaansa työnteon estyessä

Työntekijän oikeus palkkaansa työnteon estyessä

Työntekijän oikeus palkkaansa työnteon estyessä on juuri nyt kevättalvella 2024 erittäin kuuma ja jopa tulenarka työmarkkinapoliittinen aihe. Olemme saaneet lukea uutisista, kuinka esimerkiksi useat paperiteollisuuden toimijat ovat AKT:n työtaistelutoimenpiteiden...
Työntekijän lomauttaminen

Työntekijän lomauttaminen

Työntekijän lomauttamisella tarkoitetaan sitä, että työnantaja työsopimuslaissa määriteltyjen edellytysten täyttyessä väliaikaisesti keskeyttää työn ja palkanmaksun, ja työntekijä lopettaa puolestaan työn tekemisen, vaikka työsuhde pysyy voimassa. Lomauttaminen voi...
Työntekijän irtisanominen henkilöstä johtuvista syistä

Työntekijän irtisanominen henkilöstä johtuvista syistä

Työntekijän irtisanomisperusteet voidaan jakaa kahteen kategoriaan: työntekijästä itsestään johtuviin perusteisiin sekä tuotannollisiin ja taloudellisiin perusteisiin. Tässä kirjoituksessa käsitellään työntekijästä itsestään johtuvia irtisanomisperusteita....
Työntekijän irtisanominen tuotannollisin ja taloudellisin perustein

Työntekijän irtisanominen tuotannollisin ja taloudellisin perustein

Yrityksen, jonka työsuhteessa olevien työntekijöiden määrä on säännöllisesti vähintään 20, on käsiteltävä irtisanomista koskevat asiat yhteistoimintalain mukaisessa muutosneuvottelumenettelyssä. Ennen muutosneuvottelujen aloittamista ja muutoinkin työsuhteen...