Perinnönjakokirja

20.06.2023

Kun perunkirjoitus on tehty ja kuolinpesän velat maksettu, perinnön voi jakaa. Perinnönjaosta tulee tehdä perinnönjakojakokirja tai perinnönjakosopimus -niminen asiakirja. Perinnönjakokirjan perusteella kuolinpesän omaisuus siirtyy perillisille.

Perinnönjakokirjasta täytyy käydä ilmi:

  • mitä on jaettu
  • jaetun omaisuuden arvo jakohetkellä
  • mitä kukin perillinen on saanut
  • mitä on mahdollisesti jäänyt jakamatta
  • onko jako tehty kokonaan

Kun jakokirja on tehty ja allekirjoitettu, siitä tulee toimittaa kopio Verohallintoon. Tämän voi tehdä sähköisesti.

Perinnönjakokirja on sopimus perinnönjaosta

Perintö voidaan jakaa joko sopimusjakona tai pesänjakajan tekemänä toimitusjakona. Perinnönjaosta on aina tehtävä jakotavasta riippumatta perinnönjakokirja. Perinnönjakokirja on samalla sopimus perinnönjaosta. Perinnönjakokirjan voi nimetä myös perinnönjakosopimukseksi.

Soita 010 299 5090 . Varaa ilmainen alkukartoitus

Mikä on perinnönjakokirja?

Perinnönjako tapahtuu joko sopimusjakona tai pesänjakajan tekemänä toimitusjakona. Sopimusjaolla tarkoitetaan kuolinpesän osakkaiden välistä yhteistä jakosopimusta, joka on perillisten  päätös jaossa noudatettavista periaatteista. Sopimusjaossa perinnönjako on siis riidaton ja kuolinpesän osakkaat päättävät jakamisesta itse. Silti tästäkin jaosta on laadittava perinnönjakokirja. Monesti perinnönjakokirjan auttaa tekemään asian osaava lakimies. Perinnönjakokirja tulee kakkien kuolinpesän osakkaiden allekirjoittaa ja kahden todistajan todistaa oikeaksi

Toimitusjako puolestaan on pesänjakajan toimittama jako sellaisissa kuolinpesissä, joissa ulkopuolinen pesänjakaja, lakimies, määrätään suorittamaan perinnönjakoa koskeva päätöksenteko. Mikäli kuolinpesän osakkaat ovat erimielisiä perinnönjaosta, toimitusjaon voi laittaa vireille tuomioistuimessa kuka tahansa kuolinpesän osakkaista, mikäli yhteisymmärrystä osakkaiden kesken ei löydy kuolinpesän jakamisesta.

Jakotavasta huolimatta on aina laadittava perinnönjakokirja.

Mitä tietoja perinnönjakokirja sisältää?

Perinnönjakokirjasta tulee käydä ilmi, mitä omaisuutta on jaon kohteena ja miten omaisuus jaetaan kuolinpesän osakkaiden kesken. Jos perittävällä oli testamentti, on suositeltavaa  että perinnönjakokirjaan liitetään selvitys siitä, ovatko rintaperilliset saaneet kuitenkin lakiosansa. Perinnönjakokirja on päivättävä ja allekirjoitettava. Sopimusjaossa perinnönjakokirjan allekirjoittavat kaikki kuolinpesän osakkaat ja kahden esteettömän todistajan on todistettava se allekirjoituksillaan oikeaksi.

Mikäli perinnönjako on toimitettu toimitusjakona pesänjakajan toimesta, riittää pelkkä pesänjakajan allekirjoitus todentamaan perinnönjakokirjan oikeaksi.

Perinnönjakokirja on aina toimitettava verottajalle

Perintöverotus perustuu ensisijaisesti perunkirjoituksessa laadittavaan perukirjaan. Kuolinpesän olemassaolo ei lakkaa, ennen kuin perinnönjakokirja on toimitettu Verohallinnolle.  Muista aina toimittaa kopio allekirjoitetusta perinnönjakokirjasta verottajalle!

Artikkelin kirjoitti Lakimies Tuula Rainto, Lakiasiaintoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090.

Artikkeli päivitetty 20.6.2023.

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset:
Perinnönjako
Miten perinnönjako tapahtuu?

 

Lakimies Tuula Rainto, Lakiasiaintoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090