Kun perunkirjoitus on tehty ja kuolinpesän velat maksettu, perinnön voi jakaa. Perinnönjaosta täytyy tehdä jakokirja. Perinnönjakokirjan perusteella kuolinpesän omaisuus siirtyy perillisille.

Jakokirjasta täytyy käydä ilmi:

  • mitä on jaettu
  • jaetun omaisuuden arvo jakohetkellä
  • mitä kukin perillinen on saanut
  • mitä on mahdollisesti jäänyt jakamatta
  • onko jako tehty kokonaan

Kun jakokirja on tehty ja allekirjoitettu, toimita siitä kopio Verohallintoon.

Perinnönjakokirja on sopimus perinnönjaosta

Perintö voidaan jakaa joko sopimusjakona tai pesänjakajan tekemänä toimitusjakona, Jaosta on aina tehtävä jakotavasta riippumatta perinnönjakokirja. Perinnönjakokirja on samalla sopimus perinnönjaosta.

Mikä on perinnönjakokirja?

Perinnönjako tapahtuu joko sopimusjakona tai pesänjakajan tekemänä toimitusjakona. Sopimusjaolla tarkoitetaan kuolinpesän osakkaiden välistä jakosopimusta, joka vastaa perillisten yksimielistä sopimusta jaossa noudatettavista periaatteista. Sopimusjaossa perinnönjako on siis riidaton, ja kuolinpesän osakkaat päättävät jakamisesta itse. Toimitusjako puolestaan on pesänjakajan toimittama jako, jossa ulkopuolinen pesänjakaja, lakimies, määrätään suorittamaan perinnönjakoa koskeva päätöksenteko. Toimitusjaon voi laittaa vireille tuomioistuimessa kuka tahansa kuolinpesän osakkaista, mikäli yhteisymmärrystä osakkaiden kesken ei löydy kuolinpesän jakamisesta.

Jakotavasta huolimatta on aina laadittava perinnönjakokirja.

Perinnönjakokirjasta tulee käydä ilmi, mitä on ollut jaon kohteena sekä miten omaisuus on jakautunut kuolinpesän osakkaiden kesken. Jos vainajalla oli testamentti, suositeltavaa on että perinnönjakokirjaan liitetään selvitys siitä, ovatko rintaperilliset saaneet lakiosansa. Perinnönjakokirja on päivättävä ja allekirjoitettava. Sopimusjaossa perinnönjakokirjan allekirjoittavat kaikki kuolinpesän osakkaat, ja kahden esteettömän todistajan on todistettava se allekirjoituksillaan oikeaksi. Mikäli perinnönjako on toimitettu toimitusjakona, riittää pelkkä pesänjakajan allekirjoitus todentamaan perinnönjakokirjan oikeaksi.

Perinnönjakokirja on aina toimitettava verottajalle

Perintöverotus perustuu ensisijaisesti perunkirjoituksessa laadittavaan perukirjaan. Mikäli perintö on jo jaettu, perustuu perintöveron määrääminen myös jakokirjaan. Muista aina toimittaa kopio allekirjoitetusta perinnönjakokirjasta verottajalle!

Artikkelin kirjoitti Lakimies Tuula Rainto, Lakiasiaintoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090.

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset:
Perinnönjako
Miten perinnönjako tapahtuu?

Varaa ilmainen alkukartoitus

 

Soita ilmaiseksi 010 299 5090 (mpm/pvm)

 

Lakimies Tuula Rainto, Lakiasiaintoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090