fbpx

Henkilön kuoltua, on ennen perinnönjakotoimia toimitettava perunkirjoitus. Perunkirjoitus on lain mukaan suoritettava kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolinhetkestä. Tietyissä erityistapauksissa tätä määräaikaa voidaan pidentää. Perinnönjako voidaan suorittaa vasta perunkirjoituksen jälkeen, kun kaikki kuolinpesän tiedossa olevat velat on maksettu tai niiden maksamiseen tarvittavat varat on pantu erityiseen hoitoon.

Perunkirjoitus toimitetaan ennen perinnönjakoa

Perunkirjoitustoimituksesta on laadittava perukirja, johon on merkittävä muun muassa kuolinpesän osakkaat sekä vainajan kuolinhetken varat ja velat. Perunkirjoituksen pääasiallinen tarkoitus on sen selvittäminen, ketkä ovat kuolinpesän osakkaita, sekä vainajan varallisuuden ja velkojen kartoittaminen. Näin ollen perunkirjoituksella ja perukirjalla on informatiivinen luonne tulevaa perinnönjakoa varten.

Perinnönjaon käynnistyminen

Kun perunkirjoitus on toimitettu määräajassa, vainajan velat maksettu ja mahdollinen ositus puolison kanssa toimitettu, voidaan perintö jakaa kuolinpesän osakkaille. Jos vainaja on tehnyt testamentin esimerkiksi tietystä esineestä, on lisäksi testamentti täytettävä ennen perinnönjaon aloittamista.

Perinnönjako käynnistyy kuolinpesän osakkaan vaatimuksesta. Kuka tahansa osakkaan asemassa olevista henkilöistä voi vaatia perinnön jakamista. Yhden pesän osakkaan jakovaade riittää siihen, että perinnönjakotoimet aloitetaan.

Perinnönjako voidaan toimittaa joko pesän osakkaiden sopimusjakona tai pesänjakajan toimesta toimitusjakona.

Perinnönjakokirja

Perinnönjaosta on aina laadittava perinnönjakokirja, sillä konkreettinen omaisuuden jako suoritetaan jakokirjan perusteella. Kun perinnön jakamisesta on sovittu ja jakokirja on laadittu, joko pesän osakkaiden tai tuomioistuimen määräämän pesänjakajan toimesta, voidaan jakokirjan ilmoittamat jako-osuudet luovuttaa pesän osakkaille. He saavat tällöin omistusoikeuden osuuteensa.

Maksuton lakimieskonsultaatio

Artikkelin laati Lakimies Tuula Rainto, Lakiasiaintoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090. Voit tutustua hinnastoomme tästä.

Mikä on perunkirjoitus?
Uusperheen perintö – kuka perii jos puolisoista vain toisella on lapsia?
Perinnönjako

 

Varaa ilmainen alkukartoitus

 

Soita ilmaiseksi 010 299 5090 (mpm/pvm)

 

Lakimies Tuula Rainto, Lakiasiaintoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090