Perinnönjako

08.11.2021

Perilliset voivat toimittaa perinnönjaon haluamallaan tavalla, edellyttäen että tietyt asiat ovat tulleet hoidetuksi ennen perinnönjakoa.

Onko perunkirjoitus tehtävä ennen perinnön jakoa?

Perunkirjoitus on tullut toimittaa ennen perinnönjakoa.

Perinnönjaossa vainajan kuolinhetkellä omistama omaisuus, joka on merkitty perukirjaan, jaetaan perillisille ja testamentinsaajille. Perinnönjako toimitetaan perukirjaan merkityn omaisuusluettelon perusteella.

Perinnöstä luopuminen ja perinnön jako

Perukirjoituksen jälkeen esimerkiksi isä tai äiti on voinut luopua lapsensa hyväksi perinnöstä. Perimysjärjestys on siis saattanut muuttunut perunkirjoituksen jälkeen. Tällöin perintöveropäätökseen tehdään muutos Verohallintoon lähetettävän perinnönjakokirja kopion perusteella.

Miten perintö jaetaan?

Perilliset voivat toimittaa perinnönjaon haluammallaan tavalla mikäli he ovat yksimielisiä perinnönjaosta. Perintö voidaan jakaa joko kokonaan tai vain joiltain osin.

Koska kannattaa käyttää kuolinpesän jakajaa?

Jos perinnönjaosta aiheutuu riitoja tai omaiset ovat erimielisiä perinnönjaosta, perinnönjaon suorittaa käräjäoikeuden määräämä pesänjakaja. Pesänjakajaa käytetään usein myös silloin, kun pesän osakkaiden joukossa on alaikäaisiä henkilöitä tai jonkun osakkaan osuus kuolinpesästä on ulosmitattu.

Soita 010 299 5090 . Varaa ilmainen alkukartoitus

Ennen perinnönjakoa tehkää ositus ja maksakaa laskut

Ennen perinnönjakoa on huolehdittava, että kaikki kuolinpesän velat on tullut maksettua ja mahdollinen omaisuuden ositus on toimitettu. Ennen perinnönjakoa on myös täytettävä mahdollisten legaattien, eli testamentinsaajien vaatimukset perintöön.

Perintö jaetaan lainmukaisen perimysjärjestyksen mukaan

Perintö jaetaan siten, että kukin perillinen ja sukuhaara saa jaossa oman osuutensa. Rintaperilliset eli lapset, lapsenlapset ja lastenlastenlapset saavat aina lakiosan, joka on puolet perinnöstä. Lakiosa maksetaan aina vaikka vainaja olisi tehnyt omaisuudestaan testamentin.

Samassa kuolinpesässä on alaikäisiä lapsia ja heidän vanhempansa

Jos samassa kuolinpesässä on sekä alaikäisiä lapsia että heidän vanhempansa, tulee Digi- ja väestötietovirastolta hakea lupa edunvalvojan sijaista varten. Tämä edustaa kuolinpesässä alaikäistä lasta. Kun hakemus on tehty ja se on saapunut viranomaiselle, niin Digi- ja väestötietovirasto antaa asiasta päätöksen muutamissa kuukaisissa.

Perinnönjaon lainvoimaisuus

Perinnönjakokirja tulee päivätä, allekirjoittaa ja todistaa oikeaksi.

Perinnönjako tulee voimaan jakokirjan allekirjoituksien jälkeen. Perinnönjakoa ei erikseen vahvisteta viranomaisen toimesta.

Jakokirjan laatimisen jälkeen alkaa 6 kuukauden moiteaika. Moiteajan aikana kuka tahansa kuolinpesän osakas voi moittia jakoa ja vaatia käräjäoikeudelta perinnönjaon kumoamista tai sen oikaisemista. Jos jakoa ei moitita kuuden kuukauden kuluessa, tulee perinnönjaosta lopullinen.

Perinnönjakokirjasta tulee toimittaa kopio Verohallintoon

Lähetä kopio perinnönjakokirjasta verohallintoon.

Artikkelin laati Lakimies Tuula Rainto, Lakiasiaintoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090. Voit tutustua hinnastoomme tästä. 

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset:
Miten perinnönjako tapahtuu?
Perunkirjoitus

 

Lakimies Tuula Rainto, Lakiasiaintoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090