Voiko perinnöstä luopua vain osittain?

23.01.2023

Perintöä ei ole pakko ottaa vastaan. Luopumalla perinnöstä se voidaan siirtää suoraan esimerkiksi sukupolven yli ja säästää näin perintöveroissa.

Hyötyä voi tulla myös siitä, että perittävän omaisuuden jakautuessa useammalle perilliselle perintöverotus kevenee. Vanhempi voi luopua perinnöstä omien lastensa hyväksi.

Perintövero on progressiivinen vero.

Miten perinnöstä luopuminen tehdään?

Perinnöstä luopumisen kanssa kannattaa olla tarkkana, jotta se tehdään verotuksellisesti oikein.

Lakimääräisestä perinnöstä voi luopua joko kokonaan tai ei ollenkaan. Osittain luopuminen ei ole mahdollista. Perinnönsaaja ei myöskään voi itse määrätä kenelle perintö menee, vaan luopujan osuus menee suoraan sille, joka olisi ollut perintöön oikeutettu, jos luopuja olisi kuollut ennen perittävää. Käytännössä, jos sinulla on lapsia ja luovut perinnöstä, perintö siirtyy lapsillesi.

Laki määrää, että perintöön ei saa ryhtyä millään tavoin ennen perinnöstä luopumista. Tällä tarkoitetaan omistajalle kuuluvien oikeuksien käyttämistä, esimerkiksi omaisuuden myymistä tai osallistumista perinnönjakoon.

Ryhtymiseksi ei kuitenkaan katsota perilliselle kuuluvien lakimääräisten jäämistöä koskevien toimien hoitamista, kuten perunkirjoitukseen osallistumista. Useimmiten luopuminen toteutetaan perunkirjoituksen yhteydessä, jossa perunkirjoituksessa syntyvään perukirjaan tehdään merkintä siitä. Samalla tulee tilata sukuselvitys myös perinnöstä luopujasta, jotta tiedetään hänen lähimmät perillisensä.

Perukirja lähetetään Verohallintoon ja sen pohjalta toimitetaan perintöverotus niiltä henkilöiltä, jotka ovat perillisiä. Ei siis perinnöstä luopujalta.

Artikkelin kirjoitti: Lakimies Tuula Rainto, Lakiasiaintoimisto AmosHänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090. Voit tutustua hinnastoomme tästä. Artikkelia päivitetty 23.01.2023

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset:
Pienennä perintöveroa testamentilla
Perintösuunnittelu

 

Lakimies Tuula Rainto, Lakiasiaintoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090