Miten perinnönjako tapahtuu?

Miten perinnönjako tapahtuu?

Ennen perinnönjakotoimia on aina toimitettava perunkirjoitus. Perunkirjoitus on lain mukaan suoritettava kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolinhetkestä. Tietyissä erityistapauksissa tätä määräaikaa voidaan pidentää. Perinnönjako voidaan suorittaa vasta...
Perinnönjaon moittiminen

Perinnönjaon moittiminen

Aina perinnönjako ei onnistu parhaista yrityksistä huolimattakaan. Joskus eteen tulee tilanteita, joissa joku pesän osakkaista havaitsee jonkinlaisen virheen jo toimitetussa perinnönjaossa. Näissä tilanteissa kuolinpesän osakkailla on viimekädessä mahdollisuus...
Perinnönjaon oikaisu

Perinnönjaon oikaisu

Perinnönjaon oikaisua koskeva perintökaaren sääntely on verrattain uutta monilta osin vanhantavassa perimyslaissamme. Perinnönjaon oikaisu on ollut mahdollista 1.1.2016 lukien alusta lähtien ja perintökaareen on otettu uusi perinnönjaon oikaisua koskeva 23 a luku....
Perinnönjaon oikaisu

Miksi perinnönjaosta on laadittava jakokirja?

Perinnönjaosta on aina laadittava jakokirja. Se kertoo, miten peritty omaisuus on jaettu ja mitä omaisuutta kukin perillinen on saanut. Jakokirja on erittäin tärkeä asiakirja, sillä sen perusteella perilliset voivat esimerkiksi rekisteröidä perimänsä omaisuuden omiin...
Osittainen perinnönjako

Osittainen perinnönjako

Perinnön voi jakaa kun perunkirjoitus on tehty. Perinnönjako tehdään tyypillisesti perillisten välisellä sopimuksella tai joskus riitatilanteissa pesänjakajan avulla. Perinnönjaossa omaisuus jaetaan perillisten kesken. Miksi tehdään vain osittainen perinnönjako?...