Perinnön verovähennyksistä – Hallintaoikeusvähennys asunnosta

28.03.2023

Jos ensiksi kuolleelta puolisolta jäi rintaperillinen, leskeä suojataan siten, että leski saa pitää aina jakamattomana hallintaoikeuden nojalla yhteisen kotiin ja sen irtaimiston. Leskellä on oikeus pitää tätä osaa jäämistöstä jakamattomana hallinnassaan myös silloin, kun ensiksi kuollut puoliso olisi tehnyt testamentin omaisuudestaan muun edunsaajan kuin lesken hyväksi.

Lesken asumissuoja

Lesken oikeus pitää kuolleen puolison jäämistöä jakamattomana hallinnassaan ei ole riippuvainen avioliiton kestosta tai siitä, oliko puolisoilla avio-oikeutta toistensa omaisuuteen.

Verotuksessa huojennetaan kuolinpesän osakkaiden perintöverotusta, mikäli omaisuutta rasittaa lesken hallintaoikeus. Hallintaoikeusvähennyksen suuruus riippuu lesken iästä. Mitä nuorempi leski – sitä pidempi elinajanodote ja sitä suurempi hallintaoikeusvähennys perillisille.

Soita 010 299 5090 . Varaa ilmainen alkukartoitus

Esimerkki:

Kaksi veljestä perivät isänsä. Äiti eli leski elää yhä. Vanhemmilla ei ollut testamenttia.

Kysymys: Voiko leski pitää pesän jakamattomana hallinnassaan siten, että perilliset saavat hallintaoikeusvähennyksen koko perinnöstä, johon kuuluu kaksi eri kiinteistöä – omakotitalo ja kesämökki? Vai saavatko he verovähennyksen vain asunnosta, johon leski jää asumaan?

Vastaus: Eloonjäänyt puoliso saa pitää jakamattomana hallinnassaan puolisoiden yhteisen kodin tai muun jäämistöön kuuluvan eloonjääneen puolison kodiksi sopivan asunnon (asumissuoja), jos kodiksi sopivaa asuntoa ei sisälly eloonjääneen puolison varallisuuteen. Yhteisessä kodissa oleva tavanmukainen asuntoirtaimisto on aina jätettävä jakamattomana eloonjääneen puolison hallintaan.

Kuolinpesä voi kyllä jäädä kokonaisuudessaan lesken hallintaan osakkaiden suostumuksella. Perillisten perintöveron verohuojennusoikeuteen vaikuttaa vain laissa säädetty (lesken asumissuoja) tai testamentilla määrätty hallintaoikeus.

Hallintaoikeusvähennys – siis verovähennys – ei koske tässä tapauksessa koko perintöä eli käytännössä kesämökkiä.

Verovähennys tehdään perilliselle tulevan omaisuuden arvosta siltä osin kuin hallintaoikeus koskee laissa tarkoitettua lesken asumissuojan kohteena olevaa asuntoa ja kodin irtaimistoa.

Muun omaisuuden hallinta vaikuttaa perintöveroon vain, jos hallintaoikeus on määrätty testamentissa muille kuin perilliselle.

Vinkki:

Verohuojennusten optimoimiseksi olisi kannattanut tehdä testamentti, jolla omistusoikeuden saavat lapset ja leski saa käyttö- ja hallintaoikeuden omaisuuteen.

Artikkelin laati Lakimies Tuula Rainto, Lakiasiaintoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090. Voit tutustua hinnastoomme tästä. Artikkelia päivitetty 28.3.2023

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset:
Pienennä perintöveroa testamentilla
Perintösuunnittelu
Perinnöttömäksi tekemisestä

 

Lakimies Tuula Rainto, Lakiasiaintoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090