Työsuhteen päättäminen sopimuksella

04.06.2024

Tavallisesti työsopimuksen päättämisestä sovitaan tilanteessa, jossa työnantaja harkitsee työsopimuksen irtisanomista tai purkamista. Sopimuksen etuna on, että työsuhteen päättymiseen liittyvät kysymykset saadaan ratkaistua yhteisymmärryksessä, ilman mahdollista oikeudenkäyntiä. Työsuhteen irtisanomisen vaihtoehtona työsopimus todellakin voidaan päättää työntekijän ja työnantajan välisellä yhteisellä sopimuksella. Tällaisen sopimuksen tekeminen on molemmille osapuolille aina vapaaehtoista. Laissa ei ole säännöksiä työsuhteen päättämissopimusten muodosta, mutta sopimus kannattaa aina tehdä kirjallisesti. Tällöin työsuhde päättyy osapuolia sitovasti päättämissopimuksella.

Molempien osapuolien on tärkeä lukea työsuhteen päättämissopimus huolellisesti ja käydä se läpi lakimiehen avustuksella ennen allekirjoittamista. Työntekijän on tärkeä selvittää ehtojen merkitys ja sopimuksen vaikutukset muun muassa hänen työttömyysturvaansa.

Oikeuskäytäntö velvoittaa siten, että työntekijällä tulee olla kohtuullinen aika perehtyä sopimusehtoihin. Ennen allekirjoittamista on suositeltavaa ottaa lakimieheen yhteyttä.

Erokorvaus työsuhteen päättämissopimuksessa

Työsuhteen päättämissopimuksen tärkein kohta on erokorvaus. Erokorvauksen suuruus ja maksamisajankohta tulee kirjata mahdollisimman selkeästi ja yksiselitteisesti sopimukseen. Tärkeää on, että erokorvauksen suuruus neuvotellaan ja määritetään oikealle tasolle. Erokorvauksen suuruuteen vaikuttaa muun muassa työsuhteen kesto ja työntekijän ikä. Sopimuksella sovitaan summa, “erokorvaus”, jonka työntekijä saa korvauksena sopimuksen allekirjoittamisesta ja hyväksymisestä.

Päättämissopimuksessa sovitaan tyypillisesti myös siitä, että osapuolilla ei ole sopimuksen tekemisen jälkeen toisiaan kohtaan mitään työsuhteeseen tai sen päättymiseen liittyviä vaatimuksia. Työntekijä ei siten esimerkiksi voi enää sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen riitauttaa työsuhteensa päättymisperustetta.

Työsuhteen päättyminen sopimuksella ja työntekovelvollisuus

Työsuhteen päättymispäivämäärä tulee kirjata sopimukseen täsmällisesti. Työsuhde päättyy irtisanomisajan kuluttua. On myös mahdollista sopia työsuhteen päättymisestä heti tai vasta myöhemmin. Osapuolet voivat kuitenkin sopia siitä, että työntekijällä ei irtisanomisaikana ole työntekovelvoitetta.

Vaikka työntekijä vapautettaisiin työntekovelvollisuudestaan, on työntekijällä oikeus normaaliin palkkaansa ja vuosilomien kertymiseen työsuhteen voimassaolon ajalta. Palkkaan sisältyvät myös mahdolliset luontoisedut tai niiden rahallinen korvaaminen.

Soita 010 299 5090 . Varaa ilmainen alkukartoitus

Työsuhteen päättämissopimuksessa erittely maksueristä

Päättämissopimuksessa on suositeltavaa yksilöidä kaikki erät, joita työnantaja suorittaa työntekijälle. Tällaisia ovat erokorvaus, irtisanomisajan palkka, ylityökorvaukset, tulospalkkiot ja optio-oikeudet. Pitämättä jäävien lomapäivien määrä ja niistä maksettava lomakorvaus kannattaa myös eritellä sopimukseen.

Työsuhteen päättämissopimus, kilpailukielto ja muut ehdot

Mikäli osapuolet ovat sopineet kilpailukiellosta, työsuhteen päättämissopimus ei automaattisesti lakkauta kilpailukieltoa. Päättämissopimuksessa kannattaa sopia kilpailukieltosopimuksen kumoamisesta. Muita huomioon otettavia seikkoja voivat olla muun muassa työntekijän oikeus muun työn vastaanottamiseen välittömästi, työnantajan omaisuuden palauttaminen, matkapuhelinnumeron mahdollinen siirtäminen työntekijän nimiin sekä erillisten velvoitteiden laajentamisen ja sopimussakkojen tai muiden sanktioiden välttäminen.

Työsuhteen päättämissopimus ja työtodistus

Sopimuksessa voidaan erikseen sopia, että työntekijä saa työnsaantia edistävän työtodistuksen työsuhteen päättymispäivänä.

Riidanratkaisulauseke

Riidanratkaisun osalta työntekijän ei kannata suostua välimiesmenettelyyn siihen liittyvien kustannusten vuoksi. Riidanratkaisu kannattaa ensisijaisesti sopia tapahtuvaksi yleisissä tuomioistuimissa.

“Työnantajani tarjosi mahdollisuutta päättää työsuhteeni sopimuksella. Otin yhteyttä Asianajotoimisto Amokseen ja vajaan viikon kuluttua asia oli saatu sovittua minua tyydyttävällä erokorvauksella ja muilla ehdoilla. Pääsin hetkeksi levähtämään ja etsimään uutta työpaikkaa.” Maarit 53v.

Artikkelin kirjoitti Asianajaja Tuula Rainto, Asianajotoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090. Artikkelia päivitetty 04.06.2024

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset:
Tee aina kirjallinen työsopimus
Mitä tarkoittaa koeaika työsuhteessa?

 

Asianajaja Tuula Rainto, Asianajotoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090