Ajankohtaista

Tällä sivulla kerromme Amoksen ajankohtaisia kuulumisia ja lainsäädäntöä.

Yrityksen arvonmääritys

Yrityksen arvonmääritys

Yrityksen arvonmäärityksestä voidaan sanoa, että ei ole olemassa yhtä ainoaa ”oikeaa” hintaa. Yritys on eriarvoinen erilaisille ostajille. Se, onko mahdollinen ostaja pääomasijoittaja, kilpailija, uusi yrittäjä, yrityksen tavarantoimittaja, asiakas, yrityksen toimiva...

Osakeyhtiön jakautuminen

Osakeyhtiön jakautuminen

Jakautumista käytetään usein omistajanvaihdoksen valmisteluun erottamalla yrityskokonaisuudesta sellainen osa, joka aiotaan siirtää uudelle omistajalle. Esimerkiksi sukupolvenvaihdoksen valmistelemiseksi vanhempien omistamasta yhtiöstä voidaan varsinainen...