Voiko kuolinpesäosuuden myydä tai lahjoittaa?

03.12.2023

Kuolinpesänosuuden luovutus toiselle on täysin mahdollista. Asiassa kannattaa huomioida kaikki veroseuraamukset.

Kuolinpesän osakas voi perittävän kuoleman jälkeen luovuttaa eli esimerkiksi myydä tai lahjoittaa pesäosuutensa toiselle. Tällainen taho voi olla kuka tahansa, myös esimerkiksi kuolinpesän toinen osakas. Kuolinpesän osuuden luovutus on tehtävä kirjallisesti ja asiakirja on allekirjoitettava. Muita muotomääräysiä pesänosuuden luovutukseen ei liity.  Vaikka pesäosuuteen saattaisi kuulua esimerkiksi kiinteää omaisuutta eli kiinteistö, ei luovutusta silti tarvitse tehdä kiinteistökaupan määrämuodossa. Pesäosuuden luovutus katsotaan irtaimen omaisuuden luovutukseksi.

Kannattaa huomioida, että kuolinpesän pesäosuutensa luovuttava taho joutuu maksamaan osuudestaan perintöveroa normaalisti.

Perinnönjaon helpottamiseksi kuolinpesän osakkaat saattavat haluta myydä tai ostaa pesäosuuksia. Tällaista tapahtuu kuolinpesissä, joissa omaisuus on laadultaan hankalasti jaettavaa esimerkiksi tietty kiinteistö, jota osakkaat eivät halua yhteisomistukseensa.

Pesäosuuden luovutus ei poista luovuttajalta kuolinpesän osakkaan oikeuksia. Mikäli luovutuksensaaja on myös saman kuolinpesän osakas, ei tällainen luovutus aiheuta kuolinpesässä mitään muita muutoksia kuin kuolinpesäosuuden siirtymisen. Pesäosuuden myynyt tai lahjoittanut osakas voi kuitenkin halutessaan valtuuttaa ostajan tai lahjansaajan edustamaan itseään esimerkiksi perinnönjaossa, mikäli luovuttaja ei enää halua itse osallistua kuolinpesää koskevaan päätöksentekoon.

Kuolinpesäosuuden luovutuksen veroseuraamukset

Kuolinpesäosuuden luovutus saattaa aiheuttaa molemmille osapuolille veroseuraamuksia. Pesäosuuden luovuttaja joutuu maksamaan perintöveroa sekä mahdollisesti luovutusvoittoveroa, kun taas ostaja saattaa kauppahinnan lisäksi joutua maksamaan varainsiirtoveroa. Lahjansaaja vastaavasti maksaa lahjaveroa lahjaksi saamastaan pesäosuudesta.

Mikäli harkitset pesäosuutesi luovuttamista tai ostamista, kannattaakin veroseuraamukset selvittää etukäteen lakimiehen kanssa.

Artikkelin kirjoitti Asianajaja Tuula Rainto, Asianajotoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090.

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset:
Kuolinpesässä ulosmittauksessa oleva osakas
Jakamattoman kuolinpesän omaisuuden myynti
Pesänselvittäjän hakeminen kuolinpesään

 

Asianajaja Tuula Rainto, Asianajotoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090