Yrityssaneerauksesta apua talousahdinkoon

Yrityssaneerauksesta apua talousahdinkoon

Yrityksen joutuessa syystä tai toisesta taloudellisiin vaikeuksiin on eräänä, ja yleensä viimeisenä vaihtoehtona yrityssaneeraus. Saneerausmenettely on mielestämme hyvä keino yrityksen elinkelpoisuuden palauttamiseksi sekä yrityksen ja sen omistajien etujen...
Yrityssaneerauksesta apua talousahdinkoon

Sopimusneuvottelut ja neuvotteluvaiheen sopimukset

Sopimusten tekemistä edeltää usein neuvotteluvaihe, jolloin osapuolet selvittävät edellytyksiä molemminpuolisesti tyydyttävän sopimuksen solmimiselle. Neuvottelemalla pyritään määrittämään sopimuksen sisältö sekä usein hankkimaan lisätietoa sekä sopimuksen kohteesta...
Yhteistoimintalaki ja muutosneuvottelut

Yhteistoimintalaki ja muutosneuvottelut

Uusi yhteistoimintalaki tuli voimaan 1.1.2022. Yhteistoimintalakia sovelletaan yrityksiin ja yhteisöihin, joissa työskentelee säännöllisesti yli 20 työntekijää. Siten vähintään 20 työntekijää työllistävän työnantajan on käynnistettävä muutosneuvottelut, kun se...
Mitä tarkoittaa työntekijän lojaliteettivelvoite?

Mitä tarkoittaa työntekijän lojaliteettivelvoite?

Työntekijällä on lojaliteettivelvoite työnantajaansa kohtaan Mitä lojaliteettivelvoite tarkoittaa? Usein huomaa unohtuvan, että kuten työnantajalla on velvollisuus muun muassa huolehtia työntekijän työturvallisuudesta ja palkanmaksusta, myös työntekijällä on...
Työsopimuksen irtisanominen henkilöön liittyvistä syistä

Työsopimuksen irtisanominen henkilöön liittyvistä syistä

Työntekijän irtisanomiseen liittyvät kysymykset ovat yksi eniten niin työnantajaa kuin työntekijää pohdituttavista kysymyksistä. Asiaan liittyykin monia erilaisia katsantokulmia. Työnantajan näkökulmasta hankalan tai osaamattoman työntekijän irtisanominen saattaa...
Eroon yhteisomistuksesta

Eroon yhteisomistuksesta

Yhteisomistussuhteesta on kyse, kun kaksi tai useampi omistaa yhdessä esimerkiksi kiinteistön, asunnon, esineen tai eläimen.  Yhteisomistajilla saattaa olla kiistaa siitä, kuka milloinkin saa käyttää kohdetta, miten käyttövuorot jaetaan, kuka päättää mahdollisista...