Yhteistoimintalaki ja  muutosneuvottelut

Yhteistoimintalaki ja muutosneuvottelut

Yhteistoimintalakia sovelletaan yrityksiin ja yhteisöihin, joissa työskentelee säännöllisesti yli 20 työntekijää. Siten vähintään 20 työntekijää työllistävän työnantajan on käynnistettävä muutosneuvottelut, kun se harkitsee yhden tai useamman työntekijän...
Irtisanominen taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla

Irtisanominen taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla

Irtisanominen taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla on toinen työsopimuslakimme tuntema irtisanomisperuste henkilöön liittyvien syiden ohella. Henkilöön liittyviä syitä irtisanomisperusteena olemme tarkastelleet jo aiemmin. Tässä artikkelissa tarkastellaan...
Kenellä on oikeus tehdä sopimus yrityksen puolesta?

Kenellä on oikeus tehdä sopimus yrityksen puolesta?

Oikeus tehdä yritystä sitova sopimus perustuu joko lakimääräiseen edustusoikeuteen taikka annettuun valtuutukseen. Lakisääteisen edustajan, kuten toimitusjohtajan tai hallituksen jäsenen, oikeus solmia sopimuksia yrityksen puolesta perustuu suoraan tämän asemaan...
Osakassopimus ja sen keskeiset ehdot

Osakassopimus ja sen keskeiset ehdot

Osakassopimus kannattaa yleensä laatia, kun osakeyhtiössä on useampia kuin yksi osakkeenomistaja. Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestykseen otetut määräykset eivät yleensä ole riittäviä kattamaan tai säätelemään yrityksen ja sen omistajien välisiä suhteita tai omistajien...
Työntekijän salassapitovelvollisuus ja liikesalaisuudet

Työntekijän salassapitovelvollisuus ja liikesalaisuudet

Vaikka liikesalaisuuksien suoja on määritelty laissa, tulee yrityksen itse toimia aktiivisesti liikesalaisuuksien suojaamiseksi. Liikesalaisuuslailla on yhtenäistetty liikesalaisuuksien suojaa koskevaa sääntelyä. Liikesalaisuuksien suojasta ja salassapidosta on...
Toimitusjohtajasopimus ja kilpailukielto

Toimitusjohtajasopimus ja kilpailukielto

Toimitusjohtaja ei ole yhtiön työntekijä, eikä toimitusjohtajaan sovelleta työsopimuslakia. Osakeyhtiön toimitusjohtaja on yrityksen hallintoelin samaan tapaan kuin hallitus ja yhtiökokous. Toimitusjohtaja ei siis ole työsuhteessa yritykseen. Toimitusjohtajan asemaa...