Osakassopimus ja sen sisältö

03.11.2022

Osakassopimuksen laatiminen kannatta, kun yhtiössä on enemmän kuin yksi osakkeenomistaja

Mikä on osakassopimus?

Osakassopimus on osakeyhtiön omistajien välinen sopimus. Siinä määritetään yritystoimintaan liittyvät keskeiset pelisäännöt ja varmistetaan osakkaiden tärkeimmät oikeudet ja heidän yhdenmukainen kohtelu. Osakassopimuksella on myös tärkeä tehtävä varmistaa yhtiön toimintaedellytykset kriisitilanteissa ja selkeyttää myös ehdot sen varalle, että osakas poistuu yrityksestä.

Yhtiöjärjestykseen verrattuna osakassopimuksen etuja ovat sen vapaamuotoisuus, joustavuus ja ei-julkisuus. Näiden ansiosta osakassopimuksella voidaan erittäin tehokkaasti määrätä yhtiön toimintaedellytysten kannalta erityisen tärkeistä asioista.

Mitä osakassopimus sisältää?

Osakassopimuksen  sisältö käsittää säännöksiä yrityksen toiminnasta, osakkaiden oikeuksista ja velvollisuuksista. Lisäksi tärkeitä asioita ovat yhtiön päätöksentekoon ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvät pelisäännöt. Usein huomioidaan myös ehtoja kuten kilpailukielto, salassapitovelvollisuus ja IPR-oikeuksiin liittyvät asiat.

Osakkaiden yhtäläinen kohtelu voidaan turvata myös ns. tag-along ja drag-along ehdoilla, jotka takaavat yhdenvertaisuuden esim. yritysostotilanteissa. Näillä ehdoilla varaudutaan jo ennakolta mahdolliseen yrityksen koko osakekannan myyntiin uudelle omistajalle.

Päätöksenteko yhtiössä ja osakassopimus

Osakkaat ja toimitusjohtaja ovat yrityksen kulmakivi. Asioista on kyettävä päättämään heidän kesken tehokkaasti. Erimielisyydet on kyettävä ratkaisemaan ilman, että koko yrityksen toiminta vaarantuu. Hyvä osakassopimus sisältääkin selkeät säännökset päätöksenteosta yhtiössä.

Osakassopimuksessa sovitaan usein mm. niistä asioista, joista voidaan sopia ns. yksinkertaisella äänestyksellä ja mistä asioista tarvitaan yksimielinen tai esim. 2/3 määräenemmistöpäätös. Osalle yrityksistä on tärkeää, ettei esimerkiksi yli 5.000€:n lainaa voida ottaa ilman kaikkien osakkaiden suostumusta, kun taas toisissa yrityksissä kaikki alle 100.000€:n arvoiset päätökset halutaan tehdää suoraan yhtiön hallituksessa.

On myös tärkeää varmistaa, että kaikilla osakkailla tai osakasryhmillä on tarvittava vaikutusmahdollisuus yrityksessä. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi oikeudella hallituspaikkaan.

Osakkaiden yhdenvertaisuuden turvaamiseksi on hyvä miettiä jo etukäteen, millä ehdoilla yritys on mahdollista myydä tai millä ehdoin on mahdollista ryhtyä laajoihin laajentumishankkeisiin.

Soita 010 299 5090 . Varaa ilmainen alkukartoitus

 

Yhtiöllä voi olla monenlaisia omistajia

Jokaisen yrityksen omistustilanne on yksilöllinen.Yhtiön osakkaana ja perustajina voi olla yhtiön korkeinta johtoa, sijoittajia, työntekijöitä, toisia yrityksiä, holding-yhtiöitä tai muita tahoja. Jokaisen osakasryhmän suhde yhtiöön on hyvin yksilöllinen ja heidän intressinsä voivat vaihdella hyvinkin paljon.

Startup-maailmassa enkelisijoittajat hakevat kovaa kasvua riskirahoitusta vastaan, kun taas optio-ohjelman kautta osakkaaksi tulevan työntekijän intressissä on osakkuuden tuoma lisäarvo kokonaisansainnan suhteen. Yhtiön intressissä on bisnesenkelin osalta saada kasvun vaatimaa pääomaa ja työntekijäosakkaan osalta taas sitouttaa yhtiön tarvitsemaa työpanosta pitkäksi aikaa.

Hyvä osakassopimus määrittää eri osakastyypit selkeiksi kokonaisuuksiksi.

Miksi kannattaa tehdä osakassopimus?

Osakassopimuksen laadinta on suositeltavaa aina kun yrityksessä on useampi kuin yksi osakas.

Hyvä osakassopimus määrittää yhtiön tarkoituksen ja taustan, osakkaiden oikeudet ja vastuut, yhtiön johtamisen, yhtiöstä irtautumisen, yhtiön osakkaiden luovuttamista ja yhtiön päätöksentekoon lyhyellä ja pitkällä aikavälillä vaikuttaviin asioihin liittyvät pelisäännöt.

Lakimiehen vinkki:

Kysy itseltäsi, millä ehdoilla sinä olet valmis rakentamaan yritystä ja satsaamaan yritykseen, jonka tarkoituksena on taata sinun taloudellinen tulevaisuutesi?

“Tämä on vastaus, johon hyvä osakassopimus kykenee selkeästi vastaamaan.”

 

Artikkelin kirjoitti Lakimies Tuula Rainto, Lakiasiaintoimisto Amos. Artikkelia päivitetty 3.11.2022.

Amos on laatinut ja auttanut tulkitsemaan lukuisia osakassopimuksia PK -yrityskentässä. Palvelemme suomen ja englannin kielillä.

Amokselle voi aina soittaa maksuttoman konsultaatiopuhelun. p.010 2995 090

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset:
Kuka saa lukea työsähköpostini?
Yrityksille

Lakimies Tuula Rainto, Lakiasiaintoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090