Yleistä tavaramerkeistä

10.05.2023

Tavaramerkkilain tarkoittaman immateriaalioikeudellisen yksinoikeuden tuotteen merkkiin voi saada kahdella tapaa: rekisteröinnillä tai vakiinnuttamalla. Vakiintumiselta vaaditaan runsaan käytön lisäksi yleistä tunnettuutta, minkä lisäksi tavaramerkin vakiintumisen vahvistaminen edellyttää aina tuomioistuimen päätöstä. Suosittelemmekin vahvasti aina rekisteröimään tavaramerkin tuotteellenne.

Tutkimuksissa on huomattu, että IPR-oikeuksien – kuten tavaramerkkien – suojaamisesta on pienille ja keskisuurille yrityksille vielä suuryrityksiäkin enemmän taloudellista hyötyä. Suomessa tämä hyöty on kuitenkin jäänyt pk-yrityksillä melko usein käyttämättä.

Tavaramerkin ja toiminimen ero

Vaikka toiminimen ja tavaramerkin tarjoama suoja saattaa joissain tilanteissa olla osittain päällekkäistä, antaa tavaramerkki tyypillisesti toiminimeä vahvempaa suojaa. Lisäksi tavaramerkki on mahdollista luovuttaa tai lisensoida eteenpäin, mikä ei tavallisesti ole toiminimen osalta mahdollista.

Toiminimellä yksilöidään yritys, mutta se ei tarjoa yksinoikeutta yrityksen tuottamien palveluiden tai myymien tuotteiden kaupalliseen nimeen. Riskinä onkin, että kilpaileva toimija ehtii rekisteröimään tavaramerkin, jolloin vaihtoehdoksi jää kallis ja epävarma oikeudenkäynti siitä, onko tavaramerkki ehtinyt vakiintua käytössä.

Tavaramerkin rekisteröinti

Kotimaiseen käyttöön tarkoitetun tavaramerkin rekisteröintiä haetaan Patentti- ja rekisterihallitukselta, kun taas EU:n laajuista tavaramerkkiä Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolta. Olipa tarkoitus saada tavaramerkin tarjoamaa suojaa kummalla laajuudella tahansa, hakemukseen kannattaa paneutua huolella.

Ensimmäisenä tulee miettiä suojattavan tavaramerkin erottamiskykyä. Esimerkiksi tuotteen laatua, määrää, käyttötarkoitusta, valmistus- tai suoritusajankohtaa taikka muuta tavaran tai palvelun ominaisuutta kuvailevaa merkkiä ei voida pitää riittävän erottamiskykyisenä. Viranomaismaksuja ei saa takaisin, mikäli haettu tavaramerkki ei ole riittävän erottamiskykyinen.

Toinen tärkeä päätös tavaramerkkihakemusta tehdessä liittyy merkin tyyppiin. Yleisimmin tavaramerkkiä haetaan sanamuodossa, joka antaa suojaa sanan esitystavasta riippumatta. Kuviomerkillä sen sijaan suojataan tyypillisesti logoa. Sitä voidaan hakea myös esimerkiksi silloin, kun graafisen merkin osan muodostama sana on itsessään erottamiskyvytön.

Erityistä huomiota tulee lisäksi kiinnittää tavara- ja palveluluettelon laatimiseen riittävän kattavaksi. Ennen hakemuksen tekemistä onkin hyvä tutustua erilaisten tavaroiden ja palveluiden luokituksiin. Etukäteen on hyvä pohtia muun muassa mahdollisia tulevaisuuden muutoksia elinkeinotoiminnassa, tuotteen suojaamista vähittäismyyntipalveluille (esim. oma verkkokaupan kautta tapahtuva myynti) ja tavaran tai palvelun liitännäispalveluita.

Artikkelin kirjoitti lakimies Santeri Valkamo. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p. 010 299 5090.