fbpx

Joulu tulee ja läheiset miettivät mitä antavat toisilleen joululahjaksi. Joissakin perheissä mietitään omaisuuden lahjoittamista. Olen koonnut alle tietopaketin siitä, miten lahjoitus annetaan. Lahjaahan ei ole pakko ottaa vastaan ja joissakin tapauksissa lahjoituksiin voi liittyä tiettyjä hallintaoikeuteen liittyviä ehtoja.

Lahjoittajan ja lahjansaajan tiedot ja allekirjoitukset
Lahjakirjassa tulee olla molempien tiedot ja myös mahdollinen sukulaisuussuhde.
Molempien tulee allekirjoittaa lahjakirja; eli lahjansaajan tulee ilmoittaa ottavansa lahjan vastaan.

Lahjan yksilöinti
Lahjoituksen kohde kannattaa yksilöidä ja erityisesti lahjan arvoon vaikuttavat tekijät voi mainita lahjakirjassa. Kannattaa esimerkiksi mainita arvoa alentavat tekijät, sillä ne saattavat vaikuttaa lahjaveron suuruuteen. Tällöin myös lahjansaaja tietää mitä on vastaanottamassa. Tämä selvitys lahjan arvosta tehdään myös verottajaa silmällä pitäen. Lahjan arvoa ei tarvitse merkitä lahjakirjaan, mutta lahjoituksen jälkeen tehtävässä lahjaveroilmoituksessa se tulee olla merkittynä.

Jos lahjoituksen kohde on asunto-osake, tulee lahjakirjassa myös mainita kohdistuuko lahjaan velkaa tai onko asunto pantattu velkojen vakuudeksi. Lisäksi kannattaa mainita missä osake- ja panttikirjat ovat. Osakekirjaan tehdään siirtomerkintä omistusvaihdosta.

Avio-oikeuden poissulkeminen ja todistajat
Usein lahjakirjalla poissuljetaan saajan aviopuolison avio-oikeus lahjoituksen kohteeseen. Kun näin tehdään, niin lahjakirjassa tulee olla kaksi todistajaa. Muutoin todistajia ei tarvita!

Ennakkoperintö vai lahjoitus
Jos kyse on rintaperillisestä, jolle annetaan lahja – otetaan usein maininta lahjakirjaan siitä, onko lahjoitus huomioitava lahjan saajan saamana ennakkoperintönä vai lahjana. Jos kyse on lahjasta, ei lahjoitusta huomioida saajan perintöosuutena vaan perinnönjaossa kaikki perilliset saavat yhtä suuren osan perinnöstä. Jos mainintaa lahjasta ei ole, oletetaan lahjoitus lahjansaajan saamaksi ennakkoperinnöksi. Tämä vaikuttaa silloin lahjansaajan myöhemmin saaman perinnön suuruuteen.

Hallintaoikeuden pidättäminen ja perintöverosuunnittelu
Usein perintöverosuunnitteluna halutaan lahjoittaa omaisuutta, johon lahjanantaja pidättää itselleen hallintaoikeuden. Tätä vaihtoehtoa käytetään paljon myös lahjansaajan verojen pienentämiseksi, sillä hallintaoikeus pienentää lahjansaajan lahjaveron määrää.

Tällöin lahjansaajan kannattaa ymmärtää hallintaoikeuden ominaisuudet:

  • Lupa hallintaoikeudesta luopumiseen saadaan maistraatilta, mikäli hallintaoikeutettu on myöhemmin edunvalvottavana,
  • omaisuutta ei voi myydä ilman hallintaoikeutetun suostumusta,
  • sovittava etukäteen kuka vastaa lahjaan kohdistuvista käyttökustannuksista, remonteista ja muista maksuista.

Artikkelin laati Lakimies Tuula Rainto, Lakiasiaintoimisto Amos.

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset:
Miten työnantajalta saamasi joululahja muuttuukin verotettavaksi tuloksi? Huomioi nämä!
Perintösuunnittelu
Lahjakirjat