Lakiosavaatimus

12.03.2024

Rintaperillisellä on lähtökohtaisesti aina oikeus lakiosaan. Mikäli testamentissa tämä oikeus on sivuutettu, tulee lakiosan vaatiminen tehdään kirjallisesti lakiosavaatimuksella testamentinsaajalle.

Lakiosavaatimus tulee esittää kuuden kuukauden aikana siitä, kun tieto testamentista on annettu perilliselle. Testamentin saajan on annettava testamentti tiedoksi perillisille. Testamentin tiedoksianto on tehtävä todisteellisesti ja perilliselle on annettava oikeaksi todistettu jäljennös testamentista. Pelkkä ilmoitus testamentin olemassaolosta ei riitä tiedoksiannoksi. Kuuden kuukauden aika lakiosavaatimuksen esittämiseen alkaa kulua vasta siitä, kun testamentti on annettu oikealla tavalla tiedoksi perilliselle.

Miten lakiosavaatimus tehdään?

Lakiosavaatimus kannattaa tehdä joko haastemiehen välityksellä tai muuten todisteellisesti. Lakiosavaatimus voidaan myös kirjata perukirjaan.

On suositeltavaa myös että lakiosan vaatiminen kirjataan testamentin tiedoksiantoa koskevaan paperiin eli tällöin kun testamentti annetaan rintaperilliselle tiedoksi, siihen lisätään maininta siitä, että hän aikoo vaatia lakiosaa. Testamentin saajan on siis käytettävä omaa tiedoksiantolomaketta todistaakseen tiedoksiannon tapahtuneen. Kun samassa lomakkeessa lukee vaatimus lakiosasta, tulee siitä selvä ja riidaton tätä kautta.

Artikkelin laati Asianajaja Tuula Rainto, Asianajotoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090. Voit tutustua hinnastoomme tästä. 

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset:
Kenellä on oikeus lakiosaan?
Keskinäinen hallintaoikeustestamentti ja lakiosa

 

Asianajaja Tuula Rainto, Asianajotoimisto Amos. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p.010 299 5090