Testamentti voi olla hyödyllinen, vaikka perintö olisi tarkoitus jättää lapsille

10.05.2023

Usein ajatellaan, että testamenttia ei tarvita, koska perintö on tarkoitus jättää lapsille ja tämä toteutuu jo yksinomaan lain määräysten perusteella. Tämä on monella tapaa totta, mutta yllätyksenä saattaa tulla, että tällöin pienetkään poikkeukset laista eivät ole mahdollisia – vaikka ne saattaisivat olla perusteltuja ja tarpeellisia. Tässä kirjoituksessa käyn läpi syitä, miksi testamentti voi olla syytä tehdä, vaikka perintö olisi tarkoitus jättää lapsille.

Väestön ikääntyminen ja vaurastuminen

Ikääntyneitä ja varakkaita ihmisiä on Suomessa enemmän kuin koskaan. Ikääntyneen väestön kuollessa perinnönjakojen määrä lähitulevaisuudessa kasvaa kovaa vauhtia samalla, kun jäämistöt ovat aikaisempaa arvokkaampia. Tilastokeskuksen mukaan tällä hetkellä suurin nettovarallisuus on 65 – 74 -vuotiailla. Samalla iäkäs väestönosa on suhteessa nuorempaan väestöön varakkaampaa kuin koskaan aikaisemmin.

Perintöjä tullaan siis lähivuosina jakamaan koko ajan enemmän ja ne ovat samalla arvokkaampia kuin koskaan aikaisemmin. Myös perinnönsaajat ovat aikaisempaa vanhempia. Varsin usein onkin niin, että eläkeläinen perii eläkeläisen. Tällöin saattaa herätä kysymys, tarvitseeko esimerkiksi velattomassa asunnossa elävä ja kohtuullista eläkettä nostava perillinen koko perintöä. Etenkin, jos kyseisen perillisen omat lapset elävät ruuhkavuosiaan maksaen asunto- ja autoluottoja samalla huolehtien jälkikasvunsa elatuksesta. Tällaisessa tapauksessa verolait eivät yksinään anna mahdollisuutta tapauskohtaiseen harkintaan ja kunkin henkilökohtaisen tarpeen huomioon ottamiseen.

Soita 010 299 5090 . Varaa ilmainen alkukartoitus

Testamentilla voi antaa läheisille vapaat kädet jäämistön jakamiseen

Kun testamenttia ei ole tehty, perintö voidaan jakaa vain ja ainoastaan niin kuin laissa määrätään. Esimerkiksi perintö on vastaanotettava joko kokonaan tai sitten siitä on luovuttava kokonaan. Luopuja ei voi myöskään itse määrätä, kenen hyväkseen luopuu perinnöstä.

Pian eläkkeelle jäävä vakavarainen perinnönsaaja, jolle lain mukaan olisi tulossa noin 200.000 € perintöä, saattaisi haluta ottaa siitä vastaan 10.000 € remonttilainan lyhennykseen ja 40.000 € säästöön vanhuuden varaksi. Loput 150.000 € olisi luontevaa luovuttaa kolmekymppisille lapsille. Kenties lastenlapsillekin voitaisiin osoittaa muutamia tuhansia euroja rahastoihin arvonnousua silmällä pitäen – kertyneille varoille olisi käyttöä, kun kotoa pois muuttaminen tulee ajankohtaiseksi. On myös mahdollista perinnönsaajan lapset ovat kovin eri ikäisiä ja eri elämäntilanteissa, ja kaikkien yhteinen tahto olisi antaa yhdelle lapselle enemmän ja toiselle vähemmän perintöä.

Edellä kuvattu perheen ja sukupolvien tarpeet huomioiva perinnönjako ei ole onnistu ilman, että perinnönjättäjä mahdollistaa sen määräämällä siitä testamentissa. Kun perintövero on progressiivinen, jäämistön jakaminen esimerkkitilanteen mukaisesti useammalle perinnönsaajalle johtaisi myös merkittäviin verosäästöihin.

Mikäli on tiedossa, että perinnöstä voi syntyä riitaa ja erimielisyyttä, perinnöstä voi olla syytä määrä varsin tarkasti. Toisaalta, monessa perheessä tiedetään etukäteen, että varojen jakaminen tulee onnistumaan sopuisasti. Perilliset eivät voi kuitenkaan verotehokkaasti sopia ennakolta, miten he jakavat heille aikanaan tulevan perinnön. Laki sallii verotehokkaasti ainoastaan tasajaon perinnönsaajien kesken ja sekä perinnöstä luopumisen kokonaan.

Osittaisluopuminen ja luovutusta osasta määrääminen

Testamentilla voidaan siis määrätä, että perinnönsaajat voivat päättää, kuinka ison osan perinnöstään ottavat vastaan ja kenen hyväksi he luopuvat perinnöstään. Samalla he voivat ottaa osan perinnöstä vastaan ainoastaan käyttö- tai tuotto-oikeudella, joka saattaa olla sekä käytännöllistä että säästää veroja. Jos riitaisuuksiin halutaan varautua, on mahdollista määrätä, että vaikka perillisillä onkin vapaat kädet jakaa perintö haluamallaan tavalla, se on tehtävä kaikkien yhteisellä päätöksellä. Näin testamentti sisältää ohjeet myös sitä tilannetta varten, ettei perinnönjaosta päästäkään helpolla sopuun.

Koska kuolinhetkeä ei ole aina helppo ennustaa etukäteen, huolellisesti laaditulla testamentilla varaudutaan kaikkiin niihin mahdollisiin eri perinnönsaajien elämäntilanteisiin, jotka saattavat vallita, kun perinnönjättäjä kuolee. Näin mahdollistetaan varojen siirtely perheen ja läheisten kesken heidän tahtonsa ja tarpeidensa mukaisesti sekä perinnön verosuunnittelu mahdollisimman tehokkaalla tavalla.

Artikkelin kirjoitti lakimies Samvel Margarjan. Hänelle saa aina soittaa maksuttoman puhelun, p. 010 299 5090.

Aiheeseen liittyvät kirjoitukset:
Keskinäisellä testamentilla voi turvata lesken asemaa
Uusperheen perintö – Kuka perii jos puolisoista vain toisella on lapsia?
Pienennä perintöveroa testamentilla